Znanosti#Vrata. Po preučevanju znanosti Vrata dobite možnost, da odprete vrata v mestu.
Raziskovanje naselij. Odpira celice s sredstvi in tuje stavbe v naseljih. Omogoča vam, da v naseljih gradite stavbe.
Gradnja. Omogoča vam, da istočasno gradite ali izboljšujete od 1 do nekaj stavb, odvisno od stopnje znanosti.
Terraformiranje. Omogoča, da zgradite stavbo Terraformer.
Prenova. Omogoča vam, da prenovite od 1 do nekaj stavb istočasno, odvisno od stopnje znanosti.
Upravljanje misij. Omogoča vam, da odpravite več misij istočasno.
Zunanja posestva. Omogoča vam, da imate več zunanjih posestev.
Underground Domains. Allows owning Underground Domains.


Po preučitvi 1. stopnje znanosti postane dostopna stavba, v katerem lahko urite enote glede na ustreznega znanosti vrste. Pri izboljšavi katere koli vojaške znanosti do druge in višje stopnje boste morali plačati razliko v ceni naslednje in predhodne stopnje za enote danega tipa (vključno s tistimi, ki so na poti), ki se pri vas nahajajo ali urijo. Plačilo lahko izvedete s katere koli posesti. Sredstva se bodo odštela s posesti, na kateri se nahajate ali katero ste izbrali v spustnem meniju posesti.

Nosilec.
Vojak.
Jezdec.
Letalec.
Lokostrelec.
Zdravilec.
Najemnik.
Čarovnik.


Te znanosti vam pomagajo, da se zaščitite ali vam omogočajo, da zgradite obrambne stavbe.

Skrivališče.Po preučitvi znanosti skrivališče ne zahteva več nobenih vaših dejanj. Načelo je enostavno: količine sredstev v zgornji vrstici, ki je enaka obsegu skrivališča, ni mogoče oropati. Obseg skrivališča je odvisen od stopnje znanosti Skrivališče in je naveden v osrednji stavbi, v namigu glede količine sredstev, ki se nahaja v zgornji vrstici in namigu glede znanosti Skrivalipče. Sredstva na trgu NISO zaščitena s skrivališčem.
Zaklonišče. Omogoča, da vojsko sprejmete v zaklonišče
Stolpi. Omogoča gradnjo stavb Stolp
Utrdba. Omogoča gradnjo stavbe Utrdba
Čarobni stolpi. Omogoča gradnjo stavbe Čarobni stolp
Diplomacija. Omogoča gradnjo stavbe Diplomatski korpus. Omogoča sklenitve zavezništev z več igralci, odvisno od stopnje znanosti
Klani. Omogoča vstop v klane. Omogoča ustvarjanje klana
Svetišče. Omogoča gradnjo stavbe Svetišče
Vstajenje. Omogoča gradnjo stavbe Vstajenec
Klanski gradovi. Omogoča klanom lastiti si klanske gradove


Po preučevanju katere koli od znanosti, navedenih spodaj, lahko zgradite stavbo ustreznega tipa.

Trg. Omogoča gradnjo stavbe Trg. Omogoča trgovanje s trgi, odvisno od stopnje znanosti, v istem kraljestvu ali v nekaj kraljestvih
Trgovci. Omogoča gradnjo stavbe Ceh trgovcev. Omogoča urjenje trgovcev.
Špijonaža. Omogoča gradnjo stavbe Ceh vohunov.Omogoča vohunjenje za tujimi posestmi v polmeru nekaj kraljestev.
Protivohunjenje. Omogoča gradnjo stavbe Ceh protivohunov. Omogoča urjenje protivohunov
Opazovanje. Omogoča gradnjo stavbe Stolp prerokov. Omogoča vohunjenje za tujimi misijami v polmeru nekaj kraljestev
Odsev. Omogoča gradnjo stavbe Stolp zrcal. Omogoča urjenje Zrcal
Kartografija. Omogoča gradnjo stavbe Ekspedicijski korpus. Omogoča raziskovanje okolice v polmeru nekaj kraljestev.
Kolonizacija. Omogoča gradnjo stavbe Center kolonizacije. Omogoča vladanje nekaj mestom


Omogočajo dodatna udobja ali prednosti.

Povečanje skladišč. Povečanje kapacitet skladišč
Upravljanje ozemelj. Omogoča gradnjo kakršnih koli stavb na celicah s sredstvi

Prenos prestolnice#

Za prenos prestolnice morate preučiti znanost in znanost se polni. Nato kliknete na napolnjeno znanost in v seznamu, ki se prikaže izberete mesto, v katerega želite prenesti prestolnico. S tem je prestolnica prenesena v drugo mesto. To mesto je lahko katere koli stopnje, tudi prve. Pri prenosu prestolnice vanj bo 51 celic postalo razpoložljivih za prestolnico. Maksimalna stopnja CZ se ne spremeni in ostane ista, kot je bila pred prenosom. Torej je lahko v mestu CZ 2. stopnje 51 celic.
Če prenašate prestolnico iz začetnega mesta, bo v njem ostalo 43 celic, če pa ne iz začetnega pa se vrne prvotno število celic, kolikor jih je bilo pred prestolnico.
Stavbe z odvečnih celic v stari prestolnici bodo izbrisane. Če ste imeli v stari prestolnici zgradbe, ki so predvidene le za gradnjo v prestolnici, se porušijo (npr. Diplomatski korpus) in jih lahko zgradite v novi prestolnici.
Če je bila vojska Starodavnih v prejšnji prestolnici, bo tam tudi ostala.

Zakladnica. Zmanjšuje osnovno plačilo vojske.
Širitev mesta. Širi meje izbranega mesta za 1 celico, vendar ne več kot za 43 celic v mestu. Stopnja Osrednje stavbe se ne spreminja po povečanju števila celic v mestu s pomočjo znanosti.
Za širitev katerega koli mesta za 1 celico morate preučevati znanost, ki postane napolnjena. Zatem kliknite na napolnjeno znanost in v seznamu, ki se je izpisal, izberite mesto, v katerem se bo zgodila širitev. V tem mestu je zatem znotraj mestnega obzidja dodana celica.
Po želji lahko dano operacijo ponavljate tolikokrat, kolikor celic želite dodati. Vsaka stane 25 000 znanosti.

Tehnologija pridobivanja . Povečuje pridobivanje vseh stavb, v katerih se pridobivajo sredstva za določen %.
Priprava vojske. Povečuje hitrost urjenja vseh enot za določen %.

Znanost Upravljanje junakov Omogoča najemanje junakov in razvijanje le-teh do 12. stopnje. Višje je stopnja znanosti, več junakov ima lahko igralec. Število slotov za junaka v zaklonišču je enako številu možnih najemnikov v skladu z znanostjo Upravljanje junakov.

Znanost Mojstrstvo junakov Maksimalna stopnja junaka je odvisna od znanosti Mojstrstvo junakov. Brez preučevanja dane znanosti ima junak lahko največ 12. stopnjo. Po doseganju maksimalne stopnje v skladu z znanostjo se izkušnje prenehajo povečevati.


Znanost Ujetništvo junakov Omogoča gradnjo stavbe Ječa.


Znanost Tabor Znanost Tabor omogoča junaku postavitev tabora. Torej, odpraviti junaka v misijo Ustvari tabor. S stopnjo znanosti raste število taborov, ki jih ima lahko igralec istočasno.


Znanost Alkemija
1. Allows to make buildings and artifacts perfect
2. Allows to rob magic Crystals and Runes
3. Allows to perform funic Rituals
4. Allows to rob magic Recipes.


Accelerated Studying. Increases the experience gained by the heroes in battle..


Hero Commander. Allows you to hire a certain number of heroes of the Commander class in the Tavern. Changes the parameters of science "Heroes Managing" by +1, but no more than 7.


Enote znanosti v procesu preučevanja lahko premestite na drugo znanost. Ostanek, ki presega osnovno preučevanje, se izgubi.