Informacije o poteku turnirjev si lahko pogledate v zavihku Svetovalca "Turnirji".
Udeležijo se jih lahko vsi igralci, ki so preučili znanost Kartografija.


V turnirju "Zbiranje zastav" je cilj vsakega udeleženca zbrati kar največjo količino kompletov zastav.

Komplet zastav

Obstajajo zastave treh barv: rdeče, zelene in modre.
Zastave lahko najdejo raziskovalci. Zastave niso pritrjene na celice v kraljestvu, ampak se nahajajo z določeno verjetnostjo v trenutku, ko je raziskovalec prispel do neke celice.
Zastave se hranijo v osrednji stavbi posesti.
Nekaj zastav iste barve se nahaja na eni in isti posesti.
Prav tako lahko zastave ropate pri drugih igralcih. V enem napadu lahko oropate le eno zastavo.
Če ima zaščitnik le eno zastavo, jo pri skupnem napadu dobi iniciator napada.

Modra Rdeča Zelena

Tri zastave različnih barv sestavljajo poln komplet.
Zbrani kompleti zastav se ne ropajo.
Turnir se konča 10. dne po začetku, ne glede na število zbranih kompletov. Nagradna mesta
se dodelijo glede na število zbranih kompletov, v primeru enakega števila pa glede na to, kdo jih je prej zbral.
Napredek zbranih kompletov si lahko pogledate v zavihku Ratinga"Turnirji".

Nagrade za zbrane zastave:

1. mesto - artefakt 4. stopnje,
2.-6. mesto - artefakti 3. stopnje,
7.-26. mesto - artefakti 2. stopnje,
27.-100. mesto - artefakti 1. stopnje, zvitek 3. stopnje.
Vsi igralci, ki so zbrali vsaj en komplet, vendar niso bili med prvimi stotimi, prejmejo tolažilno nagrado – zvitek 3. stopnje.

Igralci, ki so zasedli 1.-100. mesto, prav tako prejmejo odličjeza zmago na Turnirju »Zbiranje zastav«. Pri ponovni zmagi, če ste si znova prislužili odličje, se na njem pojavi cifra, ki označuje število zmag. Odličje se preda takoj po koncu turnirja, ne glede na to, ali je igralec prevzel nagrado ali ne.

Da bi prevzel nagrado za turnir (artefakt ali zvitek), mora igralec zgraditi stavba, nato vstopiti v zavihek Svetovalca "Turnirji" in klikniti na gumb "Prevzami nagrado".

Turnirske storitve (Pomoč na turnirju) so, razen »Pošlji pošasti iz ruševin«, za naročilo dostopne 24 ur.
Vse naročene storitve so veljavne do konca turnirja.
Med turnirjem lahko le enkrat odpošljete pošasti.
Ob naročilu storitve »Prikliči starodavne za zaščito zastav v mestih« bo vojska starodavnih šla v zaščito vsakega vašega mesta v trenutku, ko se v njem pojavi zastava, in bo tam ostala do konca turnirja.
Ob pojavu naslednje zastave v istem mestu se starodavni tja ne vrnejo.


Verjetnosti najdbe zastav:
Standardna: 0,07%
S storitvijo "Povečaj verjetnost najdbe zastave s strani raziskovalcev": 0,21%

Prva dva dni se naključna 1 barva ne odkrije.
Nadalje se vse barve odkrivajo z enako verjetnostjo.


V kraljevskem turnirju «Zbiranje_zastav» cilj vsakega udeleženca je zbrati največjo količino popolnih kompletov zastav.

Nagrade za zbrane zastave:

1 mesto - artefakt 5 stopnje iz novega seta Oklep kralja,
2 mesto - artefakt 5 stopnje,
3-4 mesto - artefakti 4 stopnje,
5-15 mesto - artefakti 3 stopnje
16-40 mesto - artefakti 2 stopnje,
41-100 mesto - artefakti 1-го stopnje, zvitek 3. stopnje.
Vsi igralci, ki so zbrali vsaj en komplet, pa se niso uvrstili v prvo stotino, bodo dobili tolažilno nagrado – zavihek 5 stopnje.

Igralci, ki so zasedli 1-100 mesta, tudi dobivajo medaljo v čast zmage v Turnirju «Zbiranje zastav».Ko ponovno zmagujete, če ste že enkrat dobili medaljo, se na medalji označuje število zmag. Medalja se izda takoj po koncu turnirja, ne glede na to, ali je igralec prevzel nagrado ali ne.

Da bi si prevzeti nagrado za turnir (artefakt ali zavihek), igralcu je potrebno zgraditi stavba «Zakladnico», potem pa preiti v zavihek Svetovalca «Turniri» in pritisniti gumb «Dobiti nagrado».

Turnirne storitve (Pomoč v turnirju)
Storitve, ki so na voljo za naročilo tekom 24 ur:

 • 4-kratno povečanje možnosti, da raziskovalci najdejo zastave
 • Trajanje odhajajočih misij raziskovalcev -20%
 • Poziv Vojske Starodavnih za obrambo zastav v mestih. Vojska Starodavnih prispe za zaščito vsakega Vašega mesta ob pojavu v njem zastave, in se bo nahajala tam do konca tekmovanja. Ko pa se zastava pojavi v istem mestu, se Vojska Starodavnih ponovno ne prihaja.
 • Povečanje hitrosti urjenja bojnih enot
 • Samodejno urjenje vojska
 • Samodejno usposabljanje posebnih oseb
Vse naročene storitve iz navedenega seznama veljajo do konca turnirja.

Storitve, ki so na voljo ves čas turnirja, vendar se rabijo samo enkrat tekom turnirja:
 • Poslati pošasti iz Ruševine na posest. Lahko pošljete pošasti samo enkrat v času turnirja.
 • Odprava omejitev za napad na poljubne ruševine tekom 4 ur.

Možnosti najti zastave:
Navaden: 0,07%
S storitvijo " Povečati možnosti, da raziskovalci najdejo zastave ": 0,28%

Prvi 2 dni se poljubna 1 barva ne najde.
Nato se vse barve najdejo enakoverjetno.


In the "Treasure Hunt" tournament, the goal of each participant is to search for fragments of a treasure map and competition over the right to be the first to dig out the treasure.


Only Suzerains can participate in this tournament.
At the beginning of the tournament, a random runic sign is generated in each cell of the Podzemlje, which can be discovered by an explorer. At the same time, the treasure is placed in several places of the Podzemlje. Each participant has their own treasure map of the size 3 x 3, which consists of 9 locked pictures. On this map, the place where the treasure is buried is indicated. To find the treasure, you need to find a combination of 3 x 3 pictures in the Podzemlje that completely matches the combination of pictures on the player’s treasure map. The treasure that can be dug out using the hero's special mission in one of the 9 cells of this combination of pictures in the Podzemlje. Only the participant who is the first to dig out the treasure in one of its locations in the Podzemlje receives the treasure (200 points)
To facilitate the search for a possible place where the treasure has been buried, the pictures in the Podzemlje cells are highlighted in blue. As you open the treasure map and narrow down the search area, pictures in the wrong cells in the Podzemlje will turn gray.
To open the locks on the treasure map, you need to explore the fields in the Podzemlje and find fragments of the map. Each explorer with some probability can discover 1 fragment of the treasure map. If a player is a member of a clan, he shares the fragment of the map he discovered with all members of the clan the very moment the fragment is found. Each picture on the treasure map requires a certain number of fragments to open it. If the explorer opened a picture in a Podzemlje cell and found a fragment at the same time, the player gets 3 points; if a fragment is found in a cell that has already been explored during the current tournament, the player gets 1 point. Players will receive points only for finding fragments with the help of their own explorers and will not receive points for finding fragments with the help of the explorers of other clan members.
The tournament lasts 10 days.
The prizes are distributed according to the points collected by players, in the case of a tie the first player to collect their points is the winner. Players can see their progress in the "Tournaments" tab of the Rating .

Prizes for the Treasure Hunt:

1 place - level 5 artifact from the High Elf set,
2-3 places - 2 players receive level 4 artifacts,
4-10 places - 7 players receive level 3 artifacts,
11-30 places - 20 players receive level 2 artifacts.
31-100 places – 70 players receive level 1 artifacts and level 3 scrolls.
All players, who collected at least 3 points, but didn't make it to the first hundred, receive a consolation prize – a level 3 scroll.

Tournament services ( Help in the Tournament )
Following services are available for purchase during the 24 hours:
 • Chance of finding a fragment of the map by explorers increased by 3 times
 • Cancellation of the penalty on the speed of underground missions (cancels the +25% penalty)
If purchased, all of the above mentioned services remain active until the Tournament is over.

Services that are available during the tournament, but can be used only once:
 • Instantly receive 10 fragments of the map
 • the possibility to attack ruins of any level for 4 hours.

Chances of finding fragments of the map:
Standard: 0,07%
Increased: 0,21%