Drevo se pridobiva:


Žitarice se pridobivajo:
Kamen se pridobiva:
Zlato se pridobiva:


Železo se pridobiva:


Črni biser je posebno sredstvo, opisano v ločenem članku.

Na hitrost pridobivanja lahko vplivajo:

  • 1. Posebnosti rase. Bonus za raso se pojavi v začetnih značilnostih stavb različnih ras. To pomeni, da imajo stavbe za pridobivanje različno začetno hitrost pridobivanja.
  • 2. Bonusi pridobivanja po terenu:

+70%
-50% -50% +100% -50%
+70% -50%
-50% +200%
+50%


  • 3. V naseljih se sredstva pridobivajo hitreje – bonus naselja znaša +30%
  • 4. V rovih imajo vse stavbe za pridobivanje bonus za pridobivanje – bonus rova znaša +100%
  • 5. Bonusi za naloge
  • 6. Bonusi za Specializacije in Znanosti
  • 7. Izraba nahajališča. Vsako nahajališče kamna, železa, zlata ali polje žitaric imajo omejeno količino sredstev. Po popolni izrabi teh nahajališč in stavbe za pridobivanje, ki stoji na danem nahajališču, hitrost pridobivanja pada do 1/uro. Da bi povrnili hitrost na prejšnjo stopnjo, morate porušiti stavbo za pridobivanje, zgraditi stavbo Čaša izobilja, ki obnavlja sredstva v nahajališču. Ko Čaša obnovi sredstva, se stavba samodejno uniči in lahko gradite stavbo za pridobivanje na obnovljeni celici.


Bonusi 2-7 se izpisujejo v ustreznih stavbah, če se z miško postavite na številko pridobivanja.


Da bi pogledali, katerim stavbam je v tem trenutku omogočena hitrost pridobivanja sredstev na posesti, lahko vstopite v Osrednjo stavbo in se z miško postavite na številko pridobivanja.Sredstva se pridobivajo in hranijo na tisti posesti, na kateri ili s katere je stavba, ki proizvaja dano sredstvo, zgrajena. Če količina sredstva, ki se hrani na posesti, doseže skladiščno omejitev, se pridobivanje sredstev preneha. V mestu lahko hranite sredstva, količina katerih presega omejitev, vendar se bodo presežki sredstev plenili. Več je presežkov, višja je hitrost plenjenja. V uri se pleni 1% sredstev, za katera ni bilo prostora v skladiščih.
PRIMER: Na sliki poteka plenjenje presežkov dreva in kamena, za katere ni prostora v skladiščih.

Skladiščne omejitve določa količina in stopnja skladišč in Osrednje stavbe na posesti skupaj.
V Osrednji stavbi lahko s pomočjo bobna izločite in prerazporedite prostor za sredstva. Nadzorujete lahko le prost prostor v skladiščih, tj. manj od tistega, ki je že zaseden – voz ne dovoli. Če na posest pade več kot 99.999.999 sredstev ene vrsti, dodatna sredstva se gorijo takoj brez opozorila. Ropanje sredstev se lahko zmanjšuje na 100%.