Tabor je mobilna posest, ki se uporablja kot zaledje pri hitrih napadih.

S klikom na gumb "Tabor" v krožnem meniju kraljestva se prikaže dialog odprave misije "Postavitev tabora".
Za dano misijo je nujen junak.

Pod plačilom enoti, je izpisana količina zlata, ki se vzame s posesti odprave misije in prenese v banko Tabora, ko se le-ta začne postavljati. Količina zlata je enaka plačilu odpravljene vojske v času postavitve tabora.
Misijo je mogoče preklicati.

Pri doseganju polja, če je le-to primerno za ustanovitev mesta, se ustanovi posest "Tabor".
Če polje ni primerno, se misija vrne in prejeli boste sporočilo, da tabora ni bilo mogoče postaviti.

Na začetku postavljanja tabora se nanj samodejno brezplačno usmeri urok, ki za 365 dni prikliče 50 trgovcev.
Ob smrti teh trgovcev se njihovo število ne obnovi.

Po začetku postavljanja tabora do konca, dokler ni postavljen, junak, vojska in trgovci tabora ne morejo zapustiti in junak ne more uporabiti urokov.
Na osrednji stavbi tabora štoparica odšteva čas do postavitve.V času postavljanja tabora, če vojska nima ravno odmora, lahko le-to in junaka prestavite v zaklonišče, artefakte pa lahko premeščate med torbo in junakovo lutko.

Tabor ni mogoče izboljševati.

Naselja v taboru so vidna in dostopna, vendar v njih ni mogoče graditi stavb.
Tabor je vedno viden drugim igralcem.

V/iz svojega postavljenega tabora lahko odpravljate kakršne koli misije, kot z navadne posesti.

Uničenje tabora.

  • Tabor lahko drug igralec poruši tako, da odpravi misijo "uničenje tabora".
  • Tabor lahko uniči njegov lastnik tako, da pritisne na gumb "Uniči", ki se nahaja v krožnem meniju, ob kliku na tabor tudi, ko se tabor postavlja. Lastnik tabora ne more uničiti, če iz njega potekajo lastne misije (podobno drugim posestim).
Pri uničenju tabora preživela vojska in junaki začnejo misijo umik v bližnje mesto.