Dolgoročni uroki, ki jih je izdelal nek junak, se odražajo na nosilcu s piktogrami izdelanih urokov , ki so podobni uroku v zavihku urokov.
  • Uroki, narejeni za posest, se odražajo na posesti, na levi strani, kjer je stolpec piktogramov, simetrično vrsti gradnje.
  • Uroki, narejeni za junaka se nahajajo v oknu z lutko junaka, na levi strani v stolpcu vzdolž junaka.
  • Uroki, narejeni za igralca, se nahajajo v vrstici nad garnizijo v spodnjem delu zaslona na vseh posestih.
  • Uroki, za katere ni pomembno, kdo jih je naredil, vendar so veljavni v boju(vplivajo na boj), se nahajajo v dnevniku boja v ločeni vrstici pod vojsko ustreznega igralca.

Takojšnji uroki iz zavihka urokov ne ustvarjajo piktogramov izdelanih urokov.

Pri špijonaži se piktogrami urokov na posesti – nosilcu prikažejo pri 1. stopnji dostopa.
Na junaku – nosilcu se prikažejo pri prejemu dostopa do junakove lutke prek špijonaže ali s strani prerokov.

Če urok, ki je narejen za junaka, deluje na posest, v času, ko je junak v misiji, ne bo deloval.