Vsaka enota ima tri osnovne parametre - napad, zdravje in zaščita.
V boju napad napadalca znižuje zdravje nasprotnika.
Tretji parameter - zaščita, malo zmanjšuje poškodbe.
NA PRIMER: Če je pri mojih enotih zaščita 10, bodo dobile 10% manj poškodb. Če je zaščita 20, bodo dobile 20% manj poškodb. Če je zaščita 50, je dvakrat manj poškodb.

Omejitve parametrov:

Zaščita.#

Minimalna vrednost: najmanj 0.
Maksimalna vrednost: največ 50. Bonusi, ki dajejo zaščito večjo od 50, se zaokrožijo in vrednost zaščite se obarva rumeno.
Pri spremembi maksimalne vrednosti maksimalne zaščite z zvitki je največ 75.

Zdravje#

Maksimalna vrednost: ni omejena.
Minimalna vrednost: lahko znižujete zdravje, vendar za največ 75 %

Napad#

Maksimalna vrednost: ni omejena.
Minimalna vrednost: lahko znižujete, vendar največ za 90%


Pred začetkom boja poteka runda Utrdba.
V tej rundi Utrdbe zaščitnika ubijejo določeno količino vojske.
Razdelitev umrlih se določa proporcionalno številu enot v skupini, brez določanja njihove moči in stopnje (razen najemnikov).

Bojne runde
Nadalje se začne proces vpliva boja, kjer se štejejo količina in parametri enot na vsaki strani, pa tudi prisotnost Zasledovalcev – Žrtev v boju.

Algoritem razdelitve napada:

1. korak: Šteje se napad vse vojske z upoštevanjem bonusov-odbitkov + napada Stolpov in Čarobnih stolpov.
2. korak: Šteje se proporcija po skupinah po številu enot v skupini.
3. korak: Šteje se napad, ki ga izvaja dodatno zasledovalci.
4. korak: Vsem se razdeli del izgube.

Preostala izguba (npr., če v skupini vojščakov ni bilo zadosti zdravja, da bi sprejeli ves napad) se razdeli na druge skupine enot proporcionalno novemu številu preostalih.

Izračun izgube:

1. Šteje se ves napad ene strani
2. Zmanjša se napad za %, ki je enak zaščiti braneče se vojske
3. Od zdravja se odšteje napad in dobimo preostalo količino zdravja druge strani.

Zasledovalec-Žrtev.

PRIMER: Pri Vojščaku Zasledovalec – Jezdec je Vojščak za jezdeca žrtev.
Boj v vsaki rundi poteka po standardnih pravilih, tj. Jezdeci poškodujejo vse nasprotnikove enote v skladu z algoritmom, poleg tega Jezdeci dodatno nanašajo škodo le Vojščakom.

% izgub v boju ,
po katerem se vaša vojska na posesti umakne in premakne v Osrednjo stavbo.
Za napadalca v oknu odprava misije.
Konec vsake runde se preverja, ali ni dosežena omejitev izgub za umik pri vsaki vojski. Če je omejitev dosežena, se vojska umakne in ne sodeluje v naslednji rundi. Če se je vsa vojska katere koli strani umaknila, se bojne runde končajo.


Zmagovalec:

  • Zmagovalec je tisti, ki ni dosegel omejitve izgub pri doseženi omejitvi s strani drugega igralca. Če sta v eni rundi oba igralca dosegla omejitev izgub, je zmagovalec tisti, ki je bil napaden.
  • Maksimalno število rund v boju je 20. Če napadajoča vojska ni zmagala v 20 rundah, se ji prisodi poraz: »Vaša vojska je utrujena od dolge bitke«.


Na koncu boja poteka runda Vstajenje
Preživeli zdravilci po boju oživljajo umrlo vojsko najprej v svojih enotah, nato pa v zaveznikovih enotah.
Proces se začne od leve desno in se izvaja posamično iz vsake skupine. To pomeni, da se najprej oživi en nosilec, nato en vojak itd. Po oživljanju enega čarovnika se znova oživi en nosilec itd. Oživljeni zdravilci v tem boju nikogar ne oživljajo.
Če je v boju umrlo 10 vojakov in 100 nosilcev, lahko pa se oživi 20, bo oživljenih 10 nosilcev in 10 vojakov.


Pomoč
Če v boj vstopita dve ali več vojsk na eni strani, se dobljena izguba deli proporcionalno med skupinami enot skupaj v vseh vojskah, ob upoštevanju zasledovalcev - žrtev. Napad vojsk se sklada.
V pomoč se ne šteje bonus zaščite pred Utrdbami.

Bonusi-odbitki.
V boju se upoštevajo bonusi-odbitki: 1. po rasi/frakciji, 2. bonus rodne zemlje, 3. bonus drugih terenov.

2.Bonus rodne zemlje - na lastnem rasnem območju bonus za zaščito vojsk, enot.

Čarobni gozdoviPrekleti gozdoviPosvečena zemljaMrtva zemlja
Škrati+25 zaščite
Temni škrati +25 zaščite
Vitezi +25 zaščite
Demoni +25 zaščite


3.Bonus drugih terenov - bonus za napad vojske,%:

GorePuščava GozdStepaPodzemlje
Vojak -50% 50%
Jezdec -50% 50%
Letalec50% -50%
Strelec 50% -50%
Najemnik -50%Informacije o sovražnikovi garniziji.
Napadalec v bojnem poročilu ne vidi vojske branečega se, če:

  • je vsa napadalčeva vojska umrla na utrdbah,
  • ali je za začetek 1. runde pri napadalcu ostalo količinsko za 20x manj enot kot pri tistem, ki se brani, in je napadalec izgubil boj za 1 rundo ter izgubil vso vojsko.


Način izračuna vojsk z upoštevanjem bonusov od urokov in spretnosti.
Obstajajo spretnosti in uroki z naslednjim opisom:
А. Napad vse vojske {+/-odstotek}
B. Povečanje napada {tip enote} za {odstotek} po vsaki rundi
С. Ojačanje napada vojske {odstotek}
D. Napad v vsaki rundi {+/-število}
Za vsak tip enote, na katero deluje dani urok ali pasivna spretnost, se za njegov osnovni napad uporabi bonus (A+B).
Vse številke, dobljene za vsak tip enote, se seštejejo.
Po tem se uporabi C.
Nato se doda D.