Vsaka rasa ima 8 vrst vojsk. Obstaja pa tudi posebna rasa - Pošasti.

1. Kako uriti vojsko

Za vsako vrsto vojske je potrebno usvojiti ustrezno vojaško znanost.

Po preučevanju znanosti lahko gradite vojaške stavbe in v njih urite svoje enote.

Vojska po urjenju pride v garnizijo in predstavlja obrambo vašega mesta. V primeru nevarnosti lahko vojsko skrijete v Zaklonišče, če ste preučili ustrezno znanost. Vojska, ki je v zaklonišču, se ne udeleži spopadov.


Vojska v garniziji in Zaklonišču rabi Plačilo v zlatu. Višino plačila lahko pogledate v Osrednji stavbi. Če zlata na posesti ni dovolj, začne vojska postopno dezertirati.
Na uro dezertira 0,5 % enot, za katere je zmanjkalo plačil (0,005 enot).
PRIMER:
Če se pri vas v Rudniku nahaja 1 enota in ni zlata, bo enota hotela dezertirati šele čez 200 ur.

Pri odpravi vojske v vojaško ali nevojaško misijo, vojska s seboj vzame dvojno vsoto plačila (za pot tja in nazaj).
Prav tako se upošteva koeficient hitrosti misije.
Za nižjo hitrost - 1
Za navadno hitrost - 1,25
Za pospešeno hitrost - 1,5
Za visoko hitrost - 2

PRIMER: Če imamo 465 nosilcev s plačilom 0,1 na uro (0,1/3600 na sekundo), ki grejo v misijo dolgo 1:04:44 (3884 sekund) z visoko hitrostjo, je formula za plačilo, ki ga vzamejo s seboj, sledeča:
465 * 0,1/3600 * 3884 * 2 *2 = 200,67 ~201


Samodejno naročilo vojske.
Storitev samodejnega naročila vojske lahko dobite kot nagrado za nalogo.
Pri aktivaciji dane storitve v vojaških stavbah se pojavi gumb "Vklopi samodejno naročilo".
Vrsta za naročilo enot se izpolnjuje za maksimum, če je na posesti dovolj sredstev in prebivalstva.
Ko se vrsta za ustvaritev izprazni, se vrsta za naročilo ponovno maksimalno zapolni.


Pospešenje ustvaritve enot
Storitve pospešenja urjenja enot lahko dobite za nalogo.
Maksimalna vrednost pospešenja urjenja enot = 90 %, kar pa presega to število se bonusi zmanjšajo. Pri tem postane številka, ki prikazuje hitrost, rumene barve.2. Naziv enot

3. Parametri enot