Trudimo se, da bi bila igra zanimiva in prijetna za vse igralce.
Dani proces uravnavajo Pravila igre in pogoji Uporabniškega soglasja


Na strežniku so prepovedani in se kaznujejo ali celo blokirajo (blokada junaka na strežniku ali uporabniškega računa):
1) žalitve, necenzurirani izrazi (med drugim tudi v devizah, imenih mest, klanov),
2) neželena pošta (pošta z nepovezanimi kombinacijami črk – cifer in drugih znakov, prazna sporočila se prištevajo k neželeni pošti),
3)multi-boxing [1] (it is forbidden to have more than one character on one server, more than two people to play on the same computer or IP address on the same server, to unveil your password to other players; a user can have only one account in the Game, multiple accounts of a sole user can be banned anytime at discretion of the Right Holder).
4) dogovor skupine oseb z namenom pridobitve prednosti, ki so v nasprotju s pravili igre in uporabe robotiziranih programov tretjih razvijalcev v igri,
5) v primeru, da bodo imena klanov podobna v takšni stopnji, da lahko drugi igralci pomislijo, da gre za isti klan, ima administracija pravico do spremembe imena klana,
6) reklama,
7) finančne mahinacije,
8) nespoštljiv odnos do administracije projekta,
9) v igri mora Uporabnik uporabiti jezik, ki je ustrezen jezikovnemu območju (spletne strani).


Če želite paziti junaka svojega znanca, uporabite funkcijo Namestnik.


Na vsakem strežniku lahko registrirate največ enega junaka.


Lahko se administraciji pritožite na drugega igralca (gumb Pritoži se nad sporočili) za uporabo nenormativne leksike, žalitve osebnosti igralca, za neželeno pošto ali za reklamo.
Če bo pritožba utemeljena, lahko vaš nasprotnik dobi 1-7-dnevno kazen. Kazen je nezmožnost pisati drugim igralcem sporočila v navedenem času. V primeru večkratnih pritožb s strani več igralcev je lahko junak ali uporabniški račun nasprotnika blokiran.
V primeru neutemeljenosti pritožbe na druge igralce lahko dobite opomin. V primeru večkratnih neutemeljenih pritožb na druge igralce lahko dobite 1-7-dnevno kazen.
Opomin lahko prejmete tudi za neznatne kršitve Pravil igre.


[#1] If two people share a computer or an IP address:
1. They should write an in-game letter to the Administration that would say that the two players play from a sole computer with logins of the players mentioned. *Choose "Other" subject when writing the letter.
2. The Game Characters of the two players must not interact in the Game. It’s forbidden to cooperate with each other: be in the same Clan or in Alliance, attack each other, launch Joint Attacks, provide assistance, trade with each other, send Spy, Vision and Outer Domain Reports, etc. The limit of attacks against single domain per day has to be common for both of them – no more than 2 attacks in total from two accounts.