Prvo mesto#

Vaše prvo mesto je Prestolnica. Prvo mesto lahko lahko razvijete do največ iz obstoječih stopenj - pete.

V vsakem mestu so 4 naselja, v katerih bo prav tako mogoča gradnja stavb.
Mesta ne morejo biti zajeta, za razliko od Zunanjih posesti, ki se napada.

Prestolnica#

Prestolnica ima za razliko od drugih mest vedno 51 celic za stavbe.
Prestolnice ni mogoče izbrisati. Vse nagrade iz nalog pridejo v prestolnico. Obstajajo le določene stavbe, ki se gradijo le v prestolnici.
Status Prestolnice lahko prenesete tako, da preučite znanost "Prenos prestolnice".
Koordinate Prestolnice katerega koli igralca lahko vidite tako, da se nanj v Oknu stopenj ali Sporočilih postavite z miško, vendar ga morate dodati v Kontakte.


Navigacija po mestih#

Nadalje lahko z razvojem znanosti ustanovite še 7 mest. Njihova velikost bo odvisna od polja, na katero boste poslali naseljenca.
Zato pri izbiri kraja za novo mesto preučite polja v kraljestvih.

Na vrhu okna vidite naziv in koordinate vaše posesti. Ko se nahajate na eni od vaših posesti, se lahko premeščate na drugo tako, da jo izberete iz spustnega seznama.

Stopnja mesta#

V vsakem novem mestu je najprej 22 celic. Z izboljševanjem stavbe Osrednje stavbe raste število celic znotraj mestnega obzidja. Vendar ne več, kot znaša maksimalno število celic za polje, na katerem je zgrajeno mesto (razen Prestolnice).

Zato je za ustanovitev mesta visoke stopnje potrebno predhodno raziskati polja za naselitev in gledati, kakšne stopnje mesto lahko zgradite na danem polju.

Maksimalno število celic v mestu lahko povečate tudi s pomočjo znanosti "Širitev mesta". Stopnja Osrednje stavbe se po povečanju števila celic v mestu s pomočjo znanosti ne spremeni.

Maksimalno Število celic ODDO
stopnja mesta
1 22 22
2 23 27
3 28 33
4 34 38
5 39 43

City teleportation#

You can move your city together with its villages to coordinates of your choice. To do so, click any empty cell on the kingdom map and choose the relevant option in the circled menu. Be advised that the target cell shall not have any common villages with other cities/estates. The cost of moving is 99 BG. In the event of a failed attempt of moving a city, the BG will be charged anyway, so please before moving make sure the target cell is explored.

Teleportation becomes available only upon studying the Land Management science.

If in the event of tepeportation any mining buildings end up on cells with unsuitable resources, such buildings will be destroyed upon a warning in a dialog box.

The city is moved instantly. A city cannot be moved, if an incoming attack strikes it in less than 6 hours, or if there are any incoming/outgoing missions in the city. In the event of teleportation all assistance missions in the city will be cancelled (Ancient Assistance as well). Upon moving the Gate in the city gets instantly closed, if it was opened. It takes longer than usual to open the Gate for the first time after the teleportaion.


Brisanje mesta#

Igralec lahko izbriše katero koli svoje mesto, razen Prestolnice. Pri brisanju mesta bodo vse stavbe in sredstva v mestu po potrditvi tudi izbrisane.
Vojska, ki se nahaja v mestu, se bo pri brisanju mesta umaknila z misijo Umik v najbližje mesto.