1.Nosilci:
Imajo ničen napad.
Poseben parameter enote je Kapaciteta, ki omogoča zajemanje sredstev in prebivalstva pri ropanju.

1st. Služabnik
2st. Lakaj
3st. Ščitonoša
Level 4. Adjutant

Zgodovina:
1st. Služabnik
Služabnik je najmanj plačano in najtežje delo, poleg tega je življenjsko nevarna. Služabniki morajo prenašati zaloge, graditi mostove in plotove na prehodih, pa opravljati tudi ostale umazane naloge za vojsko. Poleg naključne smrti od sovražnikovega meča, strelov, krempljev in čarovništva, skratka od skorajda vsega, s čimer se lahko ubije, večina umira od bolezni, divje zverjadi, včasih pa tudi zaradi lastne neumnosti... Vsaka kmečka družina mora v služenje oddati vsakega drugega moškega potomca v družini, kot glasi zakon. Fizično delo z rane mladosti pri njih razvije ogromno moč. Mnogi služabniki so veliko močnejši od svojih gospodarjev in zaradi nevarnosti uporov in vstaj je izdan poseben ukaz, ki jim prepoveduje, da se učijo pisati in brati.

2st. Lakaj
Enako kot služabniki niti lakaji nimajo nobenih pravic in so jih od doma odpeljali že v rani mladosti. Vendar pa je za posebne zasluge lakajem dovoljeno postati služabnik vitezov visokega rodu, plemičev, trgovcev in obrtnikov. Bolj "sito" življenje jim omogoča, da imajo vsaj neko opremo, lahke pletene in usnjene oklepe. Mnogi lakaji v času pohodov kradejo zaloge, zato jih morate dobro nadzorovati...

3st. Ščitonoše
Najbolj zdrave, krepke in pametne otroke pošiljajo v vojaške šole. Tam preučujejo znanost skrbi za orožje, opremo in malo kovaštva, kuharstva, pa tudi živinoreje ter oskrbovanja pegazov. Ščitonošam zaupajo skrb za orožje in oklepe. Skrbijo za vojaške zaloge. Prav tako pa skrbijo za konje in pegaze. Vsi ščitonoše so opremljeni z dobrim oklepom in jezdno ali vlečno živaljo.

1st. Gnom nosilec
2st. Gnom služabnik
3st. Gnom ščitonoša
Level 4. Adjutant Dwarf
Zgodovina:
1st. Gnom nosilec
Pred davnimi časi so gnomi po naključju odkopali vrata v svet Ignisa, ki so bila zapečatena pod prestolnico škratov v čarobnih gozdovih. Po kratkem premisleku so zaradi požrešnosti in želje, da bi dobili oblast nad magijo, vrata odprli, pri tem pa uničili pečate škratov s svojim runim orožjem. Tako se je začelo »Obdobje ognja«, ki ga je napovedovala stara škratja prerokba. Vendar so bili škrati pripravljeni. Napadli so demone in plačali s prekletstvom Drow za stotisočletno ujetništvo. Moči so bile tako neenake, da so se morali škrati umakniti. Škrati so bili za svojo lahkomiselnost kaznovani. Od takrat naprej mora vsak moški otrok v družini do stotega leta služiti škratom.

2st. Gnom služabnik
Gnomi so zelo ponosen narod, sprejeli so kazen, vendar so pri tem zaprisegli, da v roke nikoli ne bodo vzeli orožja za tuje bitke in da ga ne bodo izdelovali za škrate. Sami gnomi so odšli živeti globoko v gore in se zaprli pred zunanjim svetom. Vendar pa upoštevajo dogovor o sto tisočletni kazni. Gnom služabnik, ki je že bolj odrasel in seznanjen s kovaštvom, sam sebi kuje verižni oklep in čelado, da ga ne bi naključna puščica zadela.

3st. Gnom ščitonoša
Gnomi ščitonoše so elita gnomov, ki živi pri škratih; so trgovci in kovači. Zagotavljajo dobavo unikatne »Raztopine iz runa«, ki je izdelana iz smaragdov in runske čarovnije. Dovažajo tudi nove gnome rekrute. Poleg tega skrbijo za to, da škrati ne bi skušali kopirati tehnologije proizvodnje in rune uporabili za orožje, kar je bilo pogojeno s starim dogovorom o kazni.

1st. Plenilec zbiralec
2st. Plenilec požiralec
3st. Plenilec požigalec
Level 4. Destroyer-Marauder
Zgodovina:
1st. Plenilec zbiralec
Plenilci so potomci Astralnih pangolinov, živečih v astralnem svetu, ki so jih demoni udomačili. S pomočjo čarovnije so demoni blokirali sposobnost astralnih pangolinov, da pri najmanjši nevarnosti odhajajo v astral, lovili so jih in uničevali, saj so menili, da so pangolini nadležni paraziti, ki ropajo zaloge. Dolga leta izkušenj, nato pa podrobna selekcija so privedli do dovolj poslušnih in zvestih živali. Na začetku so jim, da ne bi grizli, odstranili zobe iz, pod luskino so jim vgradili amulete, ki so jim preprečevali »skoke« v astral, razvijali nagon, da zajemajo koristne materiale in dragocene stvari. V vojskah demone plenilcev uporabljajo za vsemogoče prevoze tovora, ropanje težko dostopnih krajev in drugih umazanih del, ki jih spoštovani demoni ne delajo.

2st. Plenilec požiralec
Prve izkušnje s plenilci so dale dobre rezultate: prvič – uspelo je znatno povečati zaščitno funkcijo luskine, drugič – čeljust s tremi ostrimi kremplji, ki so jo na začetku imeli za neposrečeno mutacijo, se je izkazala za zaneslivejšo pri prenosu velike količine manjših stvari. Če se je na pašniku rodil samec plenilec s tremi kremplji v čeljusti, so ga premestili v ugodnejše pogoje, kjer so učili kakovostnejše živali. Te so poimenovali plenilec požiralec zaradi večje čeljusti v primerjavi z ostalimi sorodniki – plenilci zbiralci.

3st. Plenilec požigalec
Demoni niso prenehali in so nadaljevali s svojimi preizkusi. Želeli so razviti posebno vrsto plenilcev, ki bi bili sposobni se spopadati s sovražniki. Vendar se je ta zamisel izkazala za popoln polom. Najprej je vse potekalo dobro in pri plenilcih se je pojavila sposobnost bruhanja plamena, koža pa je bila pokrita s snovjo, ki so jo izločale posebne žleze ognjenih salamandrov, ki jo jih vsadili plenilcem. Vendar pa so plenilci zaradi svoje naravne strahopetnosti začeli spontano bruhati ogenj, zažigati tovor, ki so ga prenašali ali pa zaradi neznanih zvokov požigati pašnike. Edini plus je bil, da se je zbudil gen astralnih skokov in plenilci požigalci so se lahko premikali skozi stene in ovire, kar je znatno olajšalo ropanje sovražnih skladišč in skrivnih prostorov. Vnetljiva površina kože pa je omogočala boljšo zaščito, ne le pred fizičnimi napadi, ampak tudi pred čarovnijo.

1st. Odvratni Rof
2st. Suženj Rof
3st. Tovorni Rof
Level 4. Loathsome Rof
Zgodovina:
1st. Odvratni Rof
V neskončnih labirintih podzemnih predorov v prekletih gozdovih se nahajajo številna naselja škratov Rofov, ki pod okriljem noči prihajajo na površje in ropajo zaloge in domačo živino. Drowi jih lovijo in odpravljajo v kovačnice, kjer jih okujejo v ovratnice in okove ter prisilijo, da delajo kot služabniki in sužnji, pa tudi za živi ščit na bojnem polju. Tiste, ki so jih ujeli pri kraji, imenujejo »Odvratni« in z njimi ravnajo kot s predmeti, ki jih ni žal prodati ali porabiti.

2st. Suženj Rof
Pogosto Drowi napadajo podzemna naselja Rogov in zbirajo dokaj bogat plen sužnjev. Do takšnih Rofov so bolj uvidevni in jim zagotavljajo redno prehrano in nekakšno bivališče. Mnogi temni škrati imajo sužnje Rofe doma kot služabnike. V vojski se sužnji Rofi ukvarjajo predvsem s prevozom tovora in umazanim delom gradnje taborov in okope na poljih.

3st. Tovorni Rof
Najmočnejši Rofi se v šali imenujejo »Tovorni«, saj pogosto prenašajo tovore, ki so večjih od njih samih. Po moči so enakovredni kar mišičastemu moškemu. Vendar se Drowi ne bojijo vstaj, saj so Tovorni Rofi preveč neumni, da bi se uprli volji gospodarjev. Zahvaljujoč dobri prehrani in skrbi so krepkejši od ostalih vrst Rofov.

Level 1. Young Ghoul
Level 2. Skilled Ghoul
Level 3. Fast Ghoul
Level 4. Commander of Wagon Train

1st. Mali zbiralec
2st. Srednji zbiralec
3st. Velikanski zbiralec2.Vojaki:
So zasledovalci za Strelce in žrtve za jezdece.

1st. Kmet
2st. Kopjanik
3st. Vitez
Level 4. Holy knight
Zgodovina:
1st. Kmet
Najštevilnejša pehotna vojaška enota ljudi so kmetje. Kmetje so obvezani 3 leta služiti v vojski njegovega veličanstva, nato pa dobijo zemljo in izbo, če, seveda, preživijo ... Kmetje, oboroženi z vsem – nekateri z vilami, nekateri s koli, nekateri preprosto s težjo palico z zarjavelimi žeblji. Oklepov nimajo, oblečeni so v preprosto kmečko srajico in hlače, kar močno zmanjšuje njih število po vsaki bitki.

2st. Kopjanik
Kopjaniki so v mirnih časih mestna straža, mojstri in obrtniki. Tudi po nekaj letih odslužene vojske lahko vsakega moškega ponovno vpokličejo kadar koli. Ko niso vpoklicani, morajo do 50. leta hraniti in skrbeti, da je orožje in oklep v ustreznem stanju. Kdo ve, kdaj bo sovražnik potrkal na vrata rodnega mesta in bodo morali ščititi domovino in družino?

3st. Vitez
Oblečeni v blesteče oklepe, z ogromnimi ščiti so ti vojaki najbolj zaščiteni pred sovražnikovimi puščicami. So osnovna udarna moč katere koli človeške vojske pri napadu na visoke stene utrdb ali mestnih vrat! Edino, kar lahko zelo škodi Vitezom v boju, so sovražnikovi konjeniški napadi, ki rušijo postroj enot. Vitezi imajo kodeks časti, na katerega prisežejo. Sveto so predani cerkvi in božjim zakonom. In če jim ukažejo uničiti vas ali zadušiti vstajo delavcev, se pogosto obrnejo proti svojim. Umreti v boju, v katerem ščitijo šibkega, je zanje najvišja čast!
1st. Škratji stražar
2st. Škratji bojevnik
3st. Škratji vitez
Level 4. Guard Captain
Zgodovina:
1st. Škratji stražar
Po prestižu v orožju je pri škratih na drugem mestu meč. Mladi škrati se učijo mečevanja skorajda enako dolgo kot streljanja z lokom. Škratji gozdni stražarji, ki so spretnejši od ljudi, so najhitrejši v pehoti med vsemi rasami. Leta urjenja v gozdovih jim dajejo moč in vzdržljivost, zaradi prisotnosti nevarnih čarovnih plenilcev pa še hitro tečejo na dolge razdalje ....

2st. Škratji bojevnik
Škratji bojevniki, ki so si pridobili izkušnje v spopadih izgubijo predsodke glede oklepa. Opremljeni so z oklepi in težjimi meči, vendar jih ta oprema nikakor ne moti in se premikajo enako hitro kot prej.

3st. Škratji vitez
Mečevalci, ki so postali pravi mojstri v mečevanju, dobijo plemenit naziv »Škratji vitez«, kar jim omogoča, da v cehu gnomov naročajo izredne runske oklepe in oblačila, ki so istočasno lahka in učinkovito ščitijo pred puščicami in čarovnijo.

1st. Skelet
2st. Bojevni skelet
3st. Ognjeni
Level 4. Infernal Skeleton
Zgodovina:
1st. Skelet
Demoni so potrebovali poceni bojno silo, katere ne bi bilo škoda izgubiti v bojih. Pošiljati v smrt zveste služabnike je bilo, milo rečeno, neudobno. S pomočo čarovnikov odpadnikov, ki so prakticirali nekromantijo, so v mrtva telesa in kosti padlih vojakov vnašali umetne duše, tako pa so dobili neumne, vendar zveste služabnike, žejne krvi – Skelete. V času velike vojne so v najkrajšem času ustvarili horde skeletov, ki so štele več sto tisoč. Pod vodstvom mojstrov Nekromantov so horde zadušile kakršen koli upor svetlih ras na račun svoje stalno rastoče številčnosti.

2st. Bojevni skelet
"In nastopil bo dan velike žalosti za škrate, in šli bodo kot črna kuga po svetih gozdovih iz praha vstali, nastopilo bo novo obdobje – obdobje meča in plamena" – stara škratja prerokba.
Skeleti, katerim se je posrečilo umreti v oklepih imajo boljšo zaščito in orožje. Vendar, kot vsaka oprema, tudi ta potrebuje popravila in oskrbo, kar zahteva večje denarne stroške. Najbolj zapleteno v tem procesu je prisiliti skelet nato znova obleči oklep in v roke vzeti orožje....

3st. Ognjeni skelet
Skeleti so enkratno zaščiteni pred napadi s puščicami. Pa tudi orožje z rezili ali kopji je proti njim dokaj neučinkovito. Najučinkovitejša je čarovnija, zato so si demoni zastavili cilj, da bodo skeletom omogočili zaščito pred čarovnijo. Po dolgih raziskovanjih so razvili posebne uroke, ki so kosti spreminjali v žarečo lavo, prepojeno z demonsko čarovnijo. Takšna nova telesa novih vojakov niso bila izpostavljena čarovniji. Bil je popoln uspeh. S takšnimi uroki obdelani skeleti so dobili ime »Ognjeni« zaradi stalne vročine in plamena, ki ju je izločalo njihovo novo telo. Prav tako je postalo mogoče, da jih opremljajo s posebnim čarovniškim orožjem iz kovačnic iz globin samega Ignisa – z ognjenimi meči, ki so roke navadnih skeletov preprosto sežigali.

1st. Služabnik rezila
2st. Varuh rezila
3st. Mojster rezila
Level 4. Dagger Master

Zgodovina:
1st. Služabnik meča
Ne glede na to, da so temne škrate iz čarobnih gozdov izgnali svetli škrati, so njihove tradicije ostale iste. Rezilo je sčasoma postalo bolj spoštovano od loka, saj v jamah niti ni mogoče streljati. Kultu rezula so Drowi začeli služiti od otroštva in pridobivali sposobnosti vodenja boja in uporabljanja orožja.

2st. Varuh rezila
Po mladostnih dosežkih mora vsak varuh rezila opraviti preizkus: boj na smrt z enim od divjih plenilcev prekletih gozdov. Pogosto se je tak boj končal s smrtjo služabnika. Vendar tisti, ki ga preživijo, ponosno nosijo ime Varuha rezila "

3st. Mojster rezila
V bojih in arenah utrjeni varuhi sčasoma dobijo veliko izkušenj. Postanejo pravi mojstri v uporabi rezil. Mojster rezila je najvišja kasta med mečevalci temnih škratov. Na bojnem polju jim ni enakih, v mirnih časih pa urijo nove generacije služabnikov.

Level 1. Young Ghoul
Level 2. Skilled Ghoul
Level 3. Fast Ghoul
Level 4. Commander of Wagon Train

1st. Glineni golem
2st. Ledeni golem
3st. Železni golem


3.Jezdeci:
So preganjalci za Vojake in žrtev za Letalce.
1st. Lahka konjenica
2st. Srednja konjenica
3st. Težka konjenica
Level 4. Kavalry Elite
Zgodovina:
1st. Lahka konjenica
Za lahko konjenico posebej izbirajo najbolj vzdržljive in spretne konje. S svojimi ogromnimi bojnimi sekirami in z visoko hitrostjo jezdeci dobesedno presekajo sovražnika na pol. Ti konji ne prenesejo velike teže, zato so opremljeni z lahkimi oklepi. Napadi na pehotne kolone, ki spremljajo karavane trgovcev, pa tudi zasledovanje skupin roparjev je seznam nalog lahke konjenice v službi pri Vladarjih.

2st. Srednja konjenica
Jezdece srednje konjenice predvsem urijo, da se bojujejo »v okolici« nasprotnikove pehote. Ko se z visoko hitrostjo zapodijo v nasprotnikovo pehoto, začnejo boj takoj z deset vojaki. Težki oklepi jim omogočajo, da se izogibajo udarcem z rezili. Jezdeca je mogoče premagati le tako, da se ga vrže s konja.

3st. Težka konjenica
Težka konjenica je najelitnejša konjeniška vojska ljudi. V oklepe niso odeti le jezdeci, ampak tudi konji. Za seboj puščajo le trupla, ko hitijo skozi nasprotnikove pehotne enote. Turnirsko kopje, predelano za vojaške cilje prebode kakršen koli oklep, naj gre za navaden oklep ali pa poljske okope. Edino, kar lahko ustavi napadajoče kopje težke konjenice, so leteče zveri, ki jezdece vržejo iz sedla in jih odnesejo s seboj v nebo.

1st. Mladi kentaver
2st. Kentaver
3st. Bojni kentaver
Level 4. Ancient Centaur
Zgodovina:
1st. Mladi kentaver
Vsak kentaver, ki je v doživel starost, ponosno vzame v roke orožje in služi v enotah škratov »osvoboditeljev«. Kentavri so resnično hvaležni škratom za vzdrževanje miru med rasami Čarobnih gozdov.

2st. Kentaver
V starih časih so Kentavri živeli kot samostojna plemena in se do škratov obnašali skorajda sovražno. Vendar pa so po odhodu pegazov, ki so bili za grifone prava poslastica, iz čarobnih gozdov grifoni začeli loviti tudi kentavre. Tako maloštevilčnemu plemenu, ki ni poznalo čarovnij, ni preostalo drugega, kot da so odšli k škratom s prošnjo, naj jim pomagajo in rešijo pred iztrebitvijo naroda. Za razliko od mladine Kentavri z več izkušnjami nosijo posebne oklepe, kar nasprotniku zelo otežuje nalogo.

3st. Bojevni kentaver
Najbolj izkušeni in najmočnejši bojevniki med kentavri dobijo status "Bojevni kentaver". Urijo jih za najučinkovitejši način uničenja nasprotnikove pehote. Prav tako jih opremijo s posebnim škratjim oklepom in oblačili, prepojenimi z »runsko raztopino«. Takšna oblačila puščice skoraj ne morejo prebiti, ščitijo pa jih tudi pred čarovnijo.

1st. Terozaver
2st. Stvor
3st. Peklenski
Level 4. Evil Incarnate
Zgodovina:
1st. Terozaver
Ti neumni stvori živijo na lavinskih puščavah Ignisa. Demoni jih uspešno uporabljajo za zadušitev nasprotnikove pehote. Terozavri se lovijo tudi v posebnih kletkah, ki jih dostavijo na bojna polja, nato te kletke odprejo in sestradane zveri se vržejo na sovražnika, ne misleč na nič drugega, saj vidijo pred seboj le eno – hrano ...

2st. Stvor
Pametnejše osebke izberejo za dresiranje in urjenje. V glavnem gre za že izkušene samce in vodje čred. Stvori se učijo iskati ranljiva mesta v oklepih pehote in svoje napade usmerijo vanje. Ne glede na to, kako trdni so oklepi pehotnega viteza, nima možnosti obstati proti tem stremečim in neusmiljenim plenilcem.

3st. Peklenski stvor
Zmaji, ki živijo na vulkanskih skalah puščav Ignisa, lovijo tvore kot hrano. Zato so naravni sovražnik stvorov leteče zveri. Demoni so izvedli veliko preizkusov in skušali pri stvorih premagati strah pred napadom iz zraka. Vendar pa so bili poskusi jalovi. Zato kožo zveri preprosto obdelajo s posebno čarobno raztopino, ki stalno ohranja plamene in s tem otežujejo nalogo sovražnih letalcev, da bi plenili.

1st. Jezdec na pangolinu
2st. Uničevalec
3st.Juggernaut
Level 4. Immortal Juggernaut
Zgodovina:
1st. Jezdec na pangolinu
V prekletih gozdovih ni bilo nikoli kopitarjev, le dokaj veliki plenilci in velike slonom podobne, nerodne, travojede živali, vendar so temni škrati našli izhod iz situacije tako, da so pangoline urili, in v svojo vojsko so dobili dokaj grozljivo konjenico – jezdece na pangolinih. Naloga jezdeca je v glavnem upravljanje gibanja živali. Pangolini vdirajo v pehotno formacijo nasprotnika in začnejo žreti vse, kar doseže čeljust z zobmi, ostrimi kot britev, ter tako sejati paniko in grozo v sovražnikovih vrstah.

2st. Uničevalec
Bolj izkušeni jezdeci že lahko upravljajo pangolina le z eno roko. Zahvaljujoč temu lahko tudi sami sodelujejo v spopadu in pomagajo svojemu pangolinu v boju. Takšne jezdece imenujemo Uničevalci. Pangoline uničevalcev še dodatno opremijo z oklepi za boljšo zaščito.

3st. Gigant
Drowi so, ko so se prvič spopadli z vitezi, utrpeli uničujoč poraz. Vitezi, ki so bili odeti v oklepe, so bili zelo težak ulov za zobe pangolinov. Tedaj so začeli jezdece oboroževati s kopji. Zahvaljujoč visoki hitrosti pangolinov je kopje pri vsakem napadu prebodlo vse ščite in oklepe. Takšne jezdece imenujejo Giganti in jih uporabljajo za uničenje elitne oklepne sovražnikove pehote.

Level 1. Dark Horseman
Level 2. Dark knight
Level 3. Knight of Darkness
Level 4. Knight of Death

1st. Morska pošast na worgu
2st. Morska pošast barbar
3st. Bojevniška morska pošast
Level 4. Diamond Pegasus4.Letalci:
So preganjalci za jezdece in žrtev za strelce.
1st. Pegaz
2st. Srebrni pegaz
3st. Zlati pegaz
Level 4. Ancient Gryphon
Zgodovina: Pegazi so sesalci, ki valijo jajca. So pametna bitja. Odkrivajo lahko dobro in zlo po želji (razpon 60 vrst). Če jih izzovete, ne bodo oklevali in bodo napadli bitja, ki jih čutijo kot zlo. Naučeni pegazi se bodo podrejali ukazom svojega lastnika, dokler ta živi, če ostane zvest dobrim življenjskim vrednotam.
1st. Pegaz
Nihče ne ve, zakaj so Pegazi odšli iz čarobnih gozdov in začeli služiti ljudem. Nekateri menijo, da je za to krivo prekletstvo škratov Drow. Drugi pravijo, da so pegazi videli resnično čistost človeške duše. tretji pravijo, da so ljudje pegaze preprosto podkupili tako, da so jih navadili na okusno hrano. s svojimi kopiti lahko Pegaz prelomi še tako trdno čelado. Mladi pegazi so zelo nezaupljivi in ne dovoljujejo, da nanje nadenejo oklep in le redko ubogajo kogar koli, razen tistih, ki so jih vzgajali.

2st. Srebrni pegaz
Bolj odrasli in starejši pegazi dobijo srebrnkast okras grive. Ker so že izkušeni v sporazumevanju z ljudmi, jim dovoljujejo, da nanje nadenejo oklep in jeklene podkve, s čimer so bolj zaščiteni pred sovražnikovim orožjem in imajo močnejši udarec.

3st. Zlati pegaz
Kot se je izkazalo, se pegazi radi pobahajo pred drugimi pripadniki iste vrste. Najmočnejši in najspretnejši se opremijo z pozlačenimi oklepi, kar jim poviša status v čredi. Vendar takšne na žalost med mladino srečamo zelo redko, v glavnem gre za starejše pegaze. Ker jim je ostalo le še malo življenja, se bojujejo z neprimerljivim besom in neusmiljeno.

1st. Mladi grifon
2st. Grifon
3st. Bojni grifon
Zgodovina:
1st. Mladi grifon
Grifoni so himere, ustvarjene z alkemistično transmutacijo leva in orla, ki v sebi združuje lastnosti dveh plenilcev, pomenijo smrt vsaki sovražnikovi konjenici, saj so bili konji od nekdaj njihov najljubši plen. Voh in zaznavanje nevarnosti leva jim dajeta ogromne prednosti pred drugimi leteči stvori, oster vid in sposobnost leteti pa omogočata, da svoj plen odkrivajo in neopazno zasledujejo, celo več milj pred ciljem, in čakajo najprimernejši trenutek za napad. Mlade grifone predvsem dresirajo, naj ne jedo kentavrov in naj izpolnjujejo gospodarjeve ukaze.

2st. Grifon
Odraslejše osebe izpuščajo v gore – rezervate, kjer se plodijo in si pridobivajo izkušnje življenja v divjini. Ko dajo potomstvo, se vrnejo k škratom in jim naprej služijo kot prava zračna straža. Nekaj deset let divjega življenja jih naredi nasilnejše in nevarnejše, vendar jim dresura iz otroštva preprečuje, da bi prezrli voljo škratov.

3st. Bojni grifon
Najstarejši grifoni, ki so preživeli že množico bojev, se spoštljivo imenujejo »Bojni«. Ker so videli smrt in sovražnikovo rezilo, škratom dovolijo, da povečajo njihove zaščitne značilnosti tako, da impregnirajo perje na glavi in prsih z »runsko raztopino«, katero škratom dobavljajo gnomi. Najzaneslivejši način, da ubijemo grifona je, namreč, ta, da mu prebodemo srce, vendar je ta naloga po obdelavi skoraj nemogoča.

1st. Zmaj
2st. Zarjaveli zmaj
3st. Črni zmaj
Level 4. Mithril Dragon
Zgodovina:
1st. Zmaj
Vsi vemo, da so zmaji vedno ljubili zlato. Demoni so to šibkost izrabili in jih premamili na svojo stran. Trdna luskkina, ogromni kremplji, sposobnost upirati se čarovniji, bruhanje ognja in visok intelekt – pri teh bitjih ni šibkih točk. Rajši se bojujejo proti ciljem, na katere so privajeni: kentavrom, konjenici in velikim kopenskim živalim. Vendar jih včasih preganjanje plenov tako zavede, da jih je lahko premamiti v past in ustreliti s strelnim orožjem.

2st. Zarjaveli zmaj
Zmaji, ki živijo v bližini plinskih izvorov, imajo barvo rje. Zastrupljena voda in zrak sta njihove dihalne organe tako spremenila, da lahko namesto ognja bruhajo močno zmes kisline in neznanega oksidacijskega sredstva, ki v nekaj sekundah razžre kakršen koli material, celo kovino in kamen. Na živo tkivo deluje drugače, in sicer se močna, na lavo odporna telesa Terozavra zmehčajo in kuhajo živa, saj je tako žrtev lažje pojesti. Koža pri njih ni tako trdna kot pri Črnih zmajih, vendar kisla sluz, ki prekriva celotno telo, raztaplja večino izstrelkov in omogoča boljšo regeneracijo poškodb.

3st. Črni zmaj
Ne imenujejo zastonj Črne zmaje »kralji zmajev«. V primerjavi s svojimi sorodniki so ogromni, živijo več deset tisoč let. Imajo najstarejšo in najbolj uničujočo čarovnijo treh svetov. Noben črni zmaj ne bo k svojemu domu spustil smrtnika, najsi gre za demona ali človeka. Kljub vsemu je demonom uspelo ukrasti mladiče enega od črnih zmajev in ustvariti svojo selekcijo, pri kateri so uporabili navadne in zarjavele zmaje, pa tudi brez demonske čarovnije ni šlo. Ti hibridi so od velikega starša podedovali le najmočnejšo luskino, ki ji ne more do živega ne meč ne čarovnija. Zaradi pospešene rasti organizma se je vratni del skeleta slabo formiral in jih je bilo potrebno ojačati s čarovnijo lave. Ne glede na nenavaden način vzgajanja so bitja postala dokaj resna in strašljiva za sovražnike ter nasprotnike. Manjši del črede Črnih zmajev lahko v nekaj minutah uniči celo konjenico nasprotnika.

1st. Harpija
2st. Harpija čarovnica
3st. Bojna harpija
Level 4. Insane Harpy

Zgodovina:
1st. Harpija
Največja nevarnost v prekletih gozdovih so harpije – pol ptice pol ženske. Ko napadajo, ubijajo le ženske in otroke, oglušele moške pa odnašajo v svoje jame. Zahvaljujoč črni magiji so alkemisti Drowov našli način, kako se dogovoriti s kraljico harpij. Harpijam so v žrtev prinašali Rofe in tako so temni škrati dobili možnost, da v svojo vojsko privabijo harpije, ki obračunajo z nasprotnikovo konjenico.

2st. Harpija čarovnica
Mnoge harpije imajo čarovniške sposobnosti, predvsem mentalne vrste – pošiljajo iluzije in na nasprotnike vplivajo z zvokom ter tako z lahkoto plašijo jahalne živali, ki v paniki bežijo proč. Po čarovniškem napadu harpij čarovnic so jezdeci zelo lahek plen.

3st. Bojna harpija
Harpije, katerim je narava podelila čarovniške sposobnosti, se uporabljajo za boj iz oči v oči, predvsem po napadih čarovnic, da ujamejo z živali vržene jezdece. Prav tako se enakovredno spopadajo tudi z nasprotnikovimi letečimi živalmi.

Level 1. Bone Dragon
Level 2. Battle Dragon
Level 3. Ethereal Dragon
Level 4. Ghost Dragon

1st. Blatni rilec
2st. Skalnati rilec
3st. Ognjeni rilec

5.Strelci:
So preganjalci za letalce in žrtev za vojake.

1st. Lokostrelec
2st. Samostrelec
3st. Težki samostrelec
Level 4. Archer Elite
Zgodovina:
1st. Lokostrelec
Lokostrelci lahko zadenejo cilj z velike razdalje, poleg tega pa tudi hitro streljajo. To pa so tudi vse pozitivne strani. Pri urjenju mora lokostrelec izstreliti vsaj 5.000 puščic. Pri tem se uri zadeti cilje, ki se nahajajo za ovirami, gibajoče se cilje in tudi oddaljene cilje, kar pa ne uspeva vsem. Zato trajanje urjenja daljnosežne pehote čaka izboljšave. Zaradi tako velike selekcije je potrebno lokostrelcem plačevati velike nagrade. Celo postavitev poligonov za urjenje zahteva veliko prostora in gradnja vsakega kar izprazni zakladnico.

2st. Samostrelec
Ko so ljudje naleteli na gnome, kot je bilo z vsako raso, so skušali dokazati svojo moč in pogum tako, da so takoj napovedali vojno. Vendar so se utrdbe in garnizije gnomov, pa tudi gorska mesta, izkazale za nedostopne. Nenavadne skrajšane in težke puščice so predrle najkrepkejše oklepe kot nož maslo. Vendar so se gnomi omejili na obrambo in s tem je bila vojna končana. Po vojni so gnomi trgovci takoj zapolnili mesta. Med kupom nenavadnih mehanizmov za kmetijstvo in ostalim so se znašli samostrelci, ki so dovolj masivni in težki za človeka, vendar imajo porazno sposobnost prediranja. Tako so se v vojski ljudi pojavili samostrelci – tistim, ki niso mogli usvojiti loka, so dovolili, da služijo v enotah samostrelcev. Vendar pa so se samostrelci izkazali za učinkovitejše ne le v obrambi, ampak tudi v napadu.

3st. Težki samostrelec
Težki samostrelci so tako močni, da povsem predrejo dva, včasih pa tudi tri vojake pehote. Da bi jih namestili, so potrebne moči dveh ljudi – navadno samostrelcu pomaga njegov osebni nosač orožja. Vendar pa na bojnih poljih težki samostrelci uspejo streljati le 1x. zato jih opremljajo s trdnimi oklepi in meči za boj posameznika proti posamezniku. Bolj kot vsi težki samostrelci nastradajo nasprotnikove leteče bojne živali, saj puščice letijo zelo hitro in natančno in ne dajejo možnosti, da bi se jim izognili s pomočjo zvitih manevrov.

1st. Škratji lokostrelec
2st. Ranger
3st. Srebrni ranger
Level 4. Ranger Elite

Zgodovina:
1st. Škratji lokostrelec
Med moškimi škrati je nesporno najprestižnejše orožje lok. Od mladih let se škratji otroci učijo zadeti kovanec z oddaljenosti petstotih jardov. Mladi škrati lovijo in iščejo hrano, istočasno pa se izpopolnjujejo v streljanju na premikajoče se cilje.

2st. Ranger
Strelske enote škratov se imenujejo Rangerji in čuvajo čarobne gozdove pred nepovabljenimi gosti. In prav oni ščitijo tabore kentavrov pred napadi divjih grifonov. Leteče stvore ubijejo, dolgo preden bi se lahko spustili in plenili mladiče kentavrov.

3st. Srebrni ranger
Srebrni rangerji se odlikujejo po runskih škratjih plaščih. Zahvaljujoč barvi jih je med listi težko opaziti, škratovska tkanina, prežeta z »runsko raztopino«, pa jih ščiti pred odkrivanjem s pomočjo čarovnije. Srebrnega rangerja ne boste nikoli našli, preden bo on našel vas. Vendar lok ni tako močno orožje, ki bi lahko prebodlo težke oklepe vitezov, zaradi česar so zelo izpostavljeni napadom oklepne pehote.

1st. Elemental
2st. Elemental lave
3st. Elemental ognja
Level 4. Infernal Elemental
Zgodovina:
1st. Elemental
Vsi vemo, da demoni nikoli ne zapustijo svojega razbeljenega sveta. V naš svet pošiljajo svoje služabnike in sluge. Le ob redkih izjemah demoni visoke stopnje prestopijo mejo med svetovi. Za oddaljene napade na nasprotnika so bili ustvarjeni elementali, ki imajo lupino iz prsti in gline, v kateri se nahaja umetna duša, ki lahko izpolnjuje gospodarjeve ukaze. Elemental v svoje sovražnike meče vse, kar pride pod roko: kamenje, drevesa, pa tudi skelete, plenilce, terozavre in druge elementale, ki so imeli to srečo, da so se znašli v njihovi bližini.

2st. Elemental lave
Bolj izpopolnjeni so elementali lave, pri katerih se duša zapre v srce iz lave, ki se nato položi v telo iz lave in vulkanskega pepela. Napad enote teh bitij spominja na izliv vulkana pred izbruhom. Delci lave in pepela letijo v nasprotnike, zažigajo oklepe in telesa ter zastrupljajo zrak z vulkanskimi sajami, zaradi katerih še najbolj utrpijo škodo nasprotnikove leteče živali, ki se zadušijo že v zraku.

3st. Elemental ognja
Vrhunec popolnosti ustvarjanja živega iz neživega so telesa elementalov ognja, ki so popolnoma iz ognja. Srce lave je edina stvar, ki je lahko izpostavljena fizičnemu napadu, vendar je s puščicami ali kopji dokaj težko zadeti cilj, saj začnejo v nekaj metrih goreti in se spremenijo v pepel, ne da bi doleteli do cilja. Le vitez, odet v čaroben oklep, se lahko približa in uniči srce ognjenega elementala. Plameni ognja, ki ga bruha elemental ognja lahko v trenutku sežgejo zračne cilje.

1st. Lovec
2st. Ostrostrelec
3st. Temni ostrostrelec
Level 4. Sniper Elite
Zgodovina:
1st. Lovec
Ne glede na spremembe so Drowi ohranili spoštovanje do loka kot orožja, predvsem kot spoštovanje prednikov. Vendar pa so bili na začetku naseljevanja prekletih gozdov lovci edina zaščita pred harpijami.

2st. Ostrostrelec
Najizkušenejši strelci so Ostrostrelci. Cilj lahko zadenejo z ogromne razdalje, enako kot rangerji svetlih škratov. Prisotnost letečih živali pri sovražnih rasah je to vrsto vojske naredil za zelo potrebno.

3st. Temni ostrostrelec
Temni ostrostrelci vidijo enako dobro ob lunini svetlobi kot pri dnevni. Leta življenja v temnih jamah so jim dala sposobnost, da vidijo v temi, kar skoraj onemogoča napad na podzemna mesta temnih škratov, saj elitni strelci Drowov – Temni ostrostrelci z lahkoto streljajo po ogromnih jamah in pod zemljo pokopljejo cele legije.

Level 1. Werewolf
Level 2. Blood Werewolf
Level 3. Vampire
Level 4. Moon Shooter

1st. Mladi iglozaver
2st. Iglozaver
3st. Strupeni iglozaver

6.Zdravilci:
Poseben parameter enote »oživlja junake po boju« se meri v številu enot, ki jih lahko oživi en zdravilec.
Preživeli zdravilci po boju oživljajo padlo vojsko najprej v svojih enotah, nato pa še v enotah zaveznika. Oživljeni zdravilci v tekočem boju ne morejo nikogar oživiti.
Proces se začenja od leve proti desni in se izvaja posamezno iz vsake skupine. Torej, najprej en nosilec, nato en vojak itd. Po oživitvi enega čarovnika se znova oživi en nosilec itd.
Če je v boju umrlo 10 vojakov in 100 nosilcev, oživeti pa je mogoče 20, se oživi 10 nosilcev in 10 vojakov.

1st. Novinec
2st. Menih
3st. Bojni menih
Level 4. Cardinal
Zgodovina:
1st. Novinec
Med novince sprejemajo otroke prepuščene usodi in jim tako dajo vsaj neko priložnost, da preživijo in ne živijo ubogo življenje berača, ampak služijo bogu, ljudem in znanju. Novinci do svojega 20. Leta ne smejo vzeti orožja v roke in prelivati krvi živih bitij. Vendar pa to gospodarjem ne preprečuje, da jih ne bi uporabili kot zdravilce, pisce in prevajalce. Vsak novinec pridobiva znanje, potrebno za zdravljenje ranjenih. Prav tako znajo pisati, računati, filozofijo in mehanizme množice drugih znanosti in jezikov. Po 10-15-letnem šolanju v samostanih so mnogi novinci veliko bolj izobraženi kot plemiči. Enota, opremljena z novinci, ima veliko manj izgub na obrambnem polju.

2st. Menih
Takoj, ko novinec dopolni 20 let, ga pošljejo v skrivne, od svetovnih oči umaknjene samostane, kjer po 5 letih urjenja postanejo menihi. Menihi le zdravijo ranjene, poznajo posebne čarobne molitve, ki omogočajo, da zadržijo dušo v telesu padlega vojaka, dokler se ta ne pozdravi. Zahvaljujoč tem molitvam menihi dobesedno oživljajo mrtve in v vojsko vračajo ranjene vojake. Pravijo, da sklenejo dogovor s hudičem in mu za ohranjene vojake dajo del svoje duše. Zaradi teh govoric jih vojska zelo spoštuje in lahko dvignejo bojno moralo enote do neverjetnih višin.

3st. Bojni menih
Novinci, ki so kršili prepoved in so v roke vzeli orožje, še preden so postali menihi, postanejo odpadniki cerkvenega redu, zato jih izganjajo in preganjajo, saj je tako zaukazal vsevišji! Vendar pa so sčasoma odpadniki oblikovali svoj red. storitve bojnih menihov so zelo drage, vendar so zahvaljujoč šoli preživetja redu odpadnikov v boju veliko nevarnejši. Zaradi učenja ne le navadnih, ampak tudi znanosti, ki jih cerkev prepoveduje, kot je alkemija preobrazbe človeka, čarovnija krvi in črne rune življenja, so veliko učinkovitejši od navadnih menihov tudi pri zdravljenju.

1st. Zdravilec
2st. Templjar
3st. Vrhovni templjar
Level 4. Mistress of life
Zgodovina:
1st. Zdravilec
Večina škratinj izbere pot služenja naravi in postanejo zdravilke. Dolge dneve preživijo v združenih družinah v molitvah in preučevanju narave in življenja. Zdravijo ranjene in oživljajo padle, poleg tega pa spremijo škrate na poslednjo veliko pot ...

2st. Templjar
Starejše svečenice, ki so dosegle globlje skrivnosti življenja, postanejo Templjarji. Ti so najbolj zaščiteni in seznanjeni z ravnanjem z bojno čarovnijo zraka, vendar bolj za zaščito kot za napade. Njihov kodeks jim prepoveduje, da ubijajo živa bitja in so lahko tako fanatično predane kodeksu, da lahko pomagajo ranjenim in umirajočim, ne da bi poznale utrujenost.

3st. Vrhovni templjar
Magistri čarovnije življenja so »Vrhovni templjarji«. Že s svojo prisotnostjo zdravijo ureznine in lažje rane. Ni pa jim enakih na svetu v oživljanju padlih vojakov. Škrati častijo Vrhovne templjarje na isti ravni s kraljico in boginjami.
1st. Blade-eiser
2st. Zdravilni eiser
3st. Ognjeni eiser
Level 4. Master of souls
Zgodovina:
1st. Blade-eiser
Rasa Eiserjev so nomadi, ki živijo na vulkanskih puščavah Ignisa. Častijo čarovnijo krvi in ognja, kar je tudi postal vzrok služenja Demonom. Pred davnimi časi so Eiserji odšli iz našega sveta v svet lave in ognja, saj so jih tja privabili svečeniki in volja ognja. Tam so srečali Demone in jih razglasili za svoje bogove. Začeli so naseljevati ozemlja Ignisa. Znanje čarovnije krvi jim omogoča, da oživljajo padle vojake, čarovnija ognja pa jim omogoča, da nasprotnike napadajo s preprostimi uroki.

2st. Zdravilni eiser
Eiserji, ki so ostali v našem svetu, so postali divji in se spremenili v škrate, ki živijo v manjših družinah po celem svetu. Eiserji, ki so svoje življenje posvetili preučevanju čarovnije krvi, postanejo Zdravilni Eiserji in lahko oživljajo nekaj zaveznikov naenkrat. Pri tem pa v nasprotnike istočasno mečejo manjše ognjene krogle.

3st. Ognjeni eiser
Drugi del Eiserjev meni, da je resnica v ognju in preučujejo stihijo ognja. Tako so se naučili neverjetne zdravilne čarovnije. Ognjeni Eiserji lahko, kot sami imenujejo ta proces, »Vzplamteti usihajoče kotičke duše, da bi vzplamtela z novim plamenom življenja«. Ta čarovniški ritual jim omogoča, da zelo hitro v življenje vračajo padle vojake.

1st. Svečenica
2st. Svečenica Llot
3st. Vrhovna svečenica
Level 4. Priestess of Darkness
Zgodovina:
1st. Svečenica
Po porazu škratov na začetku Obdobja ognja se nekateri od njih niso mogli upreti in so se obrnili k črni magiji. Za to je velika boginja življenja svoje otroke – škrate kaznovala s prekletstvom Drow. Bili so izgnani iz čarobnih gozdov, ki jih škrati niso porazili, in so se dolgo klatili po ozemljih in iskali pristan. Velika svečenica T'luan je bila zaščitnica zemlje – boginja Llot v obliki velikanskega pajka. Za prisego zvestobe je Drowom pokazala pot v preklete gozdove in svojim služabnikom dala temno energijo zemlje, s katero lahko zdravijo in obnavljajo napol mrtvo telo Drow, poškodovano s prekletstvom svoje odvratne sestre – boginje življenja in luči.

2st. Svečenica Llot
Zahvaljujoč temni energiji zemlje Drowi niso izumrli, ampak so, ravno obratno, pridobili še daljše življenje kot njihovi nekdanji sobratje škrati. Tisti z največ izkušenj pri ravnanju s toki energije zemlje se v čast boginje imenujejo Svečenice Llot. Svoje moči lahko učinkoviteje uporabljajo za zdravljenje bolnih in oživljanje mrtvih.

3st. Vrhovna svečenica
Resnične služabnice Llot imajo resnično grozljivo moč. Lahko namreč obnovijo telesa mrtvih vojakov in jih oživljajo. V tokih energije zemlje z lahkoto zajemajo duše celih redov, še preden te pridejo do spodnjega sveta mrtvih, in jih vračajo v že obnovljena telesa.

Level 1. Lake Witch
Level 2. Banshee
Level 3. Ancient Banshee
Level 4. Supreme Banshee
1st. Gozdna čarovnica
2st. Zračna čarovnica
3st. Peklenska čarovnica

7.Najemniki:
Niso izpostavljeni napadom utrdb.

1st. Razbojnik
2st. Pustolovec
3st. Mojster meča
Level 4. Mercenary Elite
Zgodovina:
1st. Razbojnik
V vrste razbojnikov sprejemajo vse ljubitelje lahkega življenja: majhne izsiljevalce, žeparje, bandite in podobno ulično tolpo. Najpomembneje pri sprejemu je, da znajo rokovati z rezili. Kriminalna preteklost jih sili, da življenje tvegajo za groše, vendar je to boljša izbira od vislic. Vendar pa to močno vpliva na vojaško sposobnost takšne vojske. Zato jih gospodarji uporabljajo kot topovsko meso pred glavnim napadom vojske.

2st. Pustolovec
Razbojniki, ki so izkusili že veliko, postanejo bolj izkušeni vojaki in se ponosno imenujejo Pustolovci. Ti so se že pomirili s tem, da so vedno v ospredju bitke, v samem peklu. Mnogi ne preživijo, nekateri pa dezertirajo. Zato so jim gospodarji morali povišati plačilo. Vendar ne glede na vse, ti ostajajo banditi, ki živijo le za denar in zadovoljstvo.

3st. Mojster meča
Le posamezniki iz tisoč navadnih Razbojnikov in Pustolovcev se lahko urijo v eliti najemniške vojske. In še to večina ne preživi surovega urjenja. V glavnem gredo Mojstri meča med poklicne morilce, postanejo strokovnjaki za nož in strup – elita elit kriminalnega sveta. Pogosto med mojstri meča srečamo tudi pomembne plemiče in izkušene vojake. V cehu Mojstrov meča cenijo le dve stvari – mojstrstvo ubijanja in debelo denarnico ...

1st. Morilec
2st. Mojster morilec
3st. Vrhovni mojster morilec
Level 4. Legendary Assassin
Zgodovina:
1st. Morilec
Zveza škratov in ljudi je prepovedana, vendar ljubezen ne pozna ne pravil ne zakonov. Polškrate ljudje preganjajo, škrati pa jih ne priznavajo za svoje, zato jim je usojeno, da so služabniki in delovna sila. Pohlep in zavist, ki je značilna za ljudi, jih pogosto pritegneta na pot kradljivcev in roparjev. Takšni mešanci se združujejo v posebnih cehih, kjer jih za kazen urijo za najemne morilce.

2st. Mojster morilec
Tisti, ki se dobro spoznajo na rezila in strupe so mojstri morilci in prekrasno izvajajo udarne operacije, ko tabore uničujejo na postojankah in garnizije utrdb, saj premagujejo vse ojačitve.

3st. Vrhovni mojster morilec
Elitni vojaki med morilci se imenujejo Vrhovni mojster morilec. Dostojni so časti uporabljati škratjo tkanino, ki jim daje zaščito pred odkrivanjem s pomočjo čarovnije. O tem, da jih čaka srečanje z vrhovnimi mojstri morilci izve sovražna vojska šele, ko je že prepozno.

1st. Demonka
2st. Bojna demonka
3st. Žareča demonka
Level 4. Infernal Demonesse
Zgodovina:
1st. Demonka
Edine, ki so se pokazale v našem svetu, so demonke, vendar so to le eterične kopije, ki lahko držijo orožje in napadajo, vendar pa izginejo v primeru kakršne koli poškodbe. Zahvaljujoč ritualu se poziv demonk izvaja dokaj hitro. Dobesedno prihajajo skozi vrata ena za drugo.

2st. Bojna demonka
Bojne demonke so bolje opremljene kot navadne nižje stopnje. Obojestransko ostri noži in boksarji v obliki krempljev lahko zadajo resne rane že na začetku boja. Najbolje izpolnjujejo misije hitrih napadov, kjer ena za drugo izginjajo pod sovražnikovimi udarci in menjajo svojo eterično podobo za nekaj nasprotnikovih vojakov.

3st. Žareča demonka
Žareča demonka s slepečo lepoto lahko ubije deset vojakov, preden izgine. Med najemniki vseh ras ji ni enake po moči izgube, ki jo zada nasprotniku, saj poleg udarcev s hladnim orožjem, obvlada tudi čarovniške napade ognja.

1st. Lovec na glave
2st. Morilec
3st. Popoln morilec
Level 4. Legendary Killer
Zgodovina:
1st. Lovec na glave
Dar Llot ni mogel večno vzdrževati telesa, ki ga je razjedalo prekletstvo. Sivi lasje in stalne bolečine v telesu je tisto, kar čaka v starosti vse temne škrate, zato, da bi umrli v boju in ne v postelji, mnogi izberejo pot najemnikov in vstopijo v vrste Lovcev na glave. V zadnjih stadijih bolezni je telo Drowov že tako izmučeno od stalnega obnavljanja, da lahko še najmanjša ureznina privede do usodnih posledic ali celo smrti.

2st. Morilec
Tisti Drowi, ki se jim ni posrečilo pasti v prvi bitki, se imenujejo Morilci. Hladen pogled in odrešenost od tega sveta ter le ena želja – smrt v boju – je vse, kar jim je preostalo. Takšni najemniki povzročijo veliko večjo izgubo kot navadni lovci na glave. Morilci se skušajo obleči tako, da ostali Drowi ne bi videli gnilih delov njihovih teles, saj sčasoma celo čarovnija Llot ne more dušiti prekletstva Drowov.

3st. Popolni morilec
Do stopnje Popolnega morilca doživi le malo Drowov, vendar so to resnično dobri vojščaki, ki so prestali že veliko bojev in se naučili izogniti vsem napadom, četudi jim je ostalo le še malo življenja. Fanatično skušajo s seboj vzeti kar največ sovražnikov temnih škratov.

Level 1. Lost Soul
Level 2. Ghost
Level 3. Ghost of Darkness
Level 4. Ghost of King

1st. Duh gozda
2st. Duh vode
3st. Duh ognja

8.Čarovniki:
Zmanjšujejo poškodbe, ki jih zadajo napadajoče vojske navadnim in magičnim stolpom v boju (pri napadu posesti, na kateri so stolpi).

1st. Učenec čarovnika
2st. Čarovnik
3st. Vrhovni čarovnik
Level 4. Airbender
Zgodovina:
1st. Učenec čarovnika
Biti vsaj učenec čarovnika je v svetu ljudi zelo prestižno. Velika večina se čarovnikov odkrito boji, pa naj gre za bolj izobražene ali preproste ljudi. Čarovniki so bili vedno odpadniki, vendar pa je bil za časa kralja Rafarda V. izdan poseben kraljevski ukaz, ki je dovoljeval učenje čarovnij, kljub protestom cerkve. Pred več kot 10 stoletji, v času Rafarda V. so ljudje naleteli na do tedaj neznanega sovražnika - nekromante. V zgodovini je to obdobje dobilo ime »Mrtvi čas«. Pogumni vitezi so se junaško spopadali, vendar pa so padli v bitki vstajali in zapolnjevali sovražnikove vrste. In ni bilo konca neskončni hordi teme, dokler jim niso pomagali škratji čarovniki. Devet velikih Vrhovnih čarovnikov kroga magije krvi so izvedli ritual in pri tem žrtvovali svoje življenje. Za tisoč let so zaščitili raso ljudi pred zlobno čarovnijo nekromantov. Mrtvi niso več vstajali iz grobov ali obrambnih polj. In v vojni je prišlo do prelomnega trenutka.

2st. Čarovnik
Če se lahko med učenci znajde kateri koli bolj ali manj premožen človek, se med pravimi čarovniki znajdejo le posamezniki. S svojimi ščiti mane lahko vojsko zaščitijo pred ranami, ki jih povzročajo izstrelki. S pomočjo telekineze lahko odvračajo težke izstrelke katapultov. Z bojnimi uroki pa nasprotnikovim vojskam povzročajo veliko škodo. Zaradi cerkvenih prepovedi čarovnike učijo v glavnem zaščitnih urokov. Gospodarji uporabljajo storitve čarovnikov le pri napadih, da bi zmanjšali svoje izgube, saj njihove storitve niso poceni...

3st. Vrhovni čarovnik
Po več deset letih čarovniki najdejo »svojo pot v čarovniji«, ki je odvisna od povezanosti z določenim tipom energije. Ko dokažejo svojo moč Svetu Vrhovnih čarovnikov in dokažejo, da so dostojni, dobijo pravico do halje Vrhovnega čarovnika. Vrhovni čarovnik je sam svoj gospodar in se lahko ukvarja, s čimer se želi ukvarjati – lahko postane najemnik v vojski ali pa se združi in išče »vir«, lahko pa tudi organizira akademijo in uri mlade čarovnike. »Vir« je, kot ga sami imenujejo, vzrok nastanka magije. Vrhovni čarovnik lahko ustavi tisoč puščic, ki letijo proti vojski z le enim pogledom. Balvani in izstrelki, sodi z vrelim oljem se obrnejo in letijo nazaj proti sovražniku, goreči jarek oživi in požira zidove in stavbe. Obramba katerega koli mesta je skoraj nekoristna, če so se napadajoči vojski pridružili Vrhovni čarovniki.
1st. Zeliščar
2st. Druid
3st. Vrhovni druid
Level 4. Lord of forrest
Zgodovina:
1st. Zeliščar
Mešanci, ki jih privlači magija, za dolga leta odidejo v globine čarobnih gozdov, da bi dosegli skrivnosti narave in življenja. V samoti se učijo čarovnije narave. Tisti, ki jim čarovništvo ne uspeva, postanejo zeliščarji. V boju zeliščarji skorajda ne sodelujejo, saj v času pohoda za vojake pripravljajo edinstvene čarobne zaščitne napoje, ki za kratek čas povečajo dojemanje in spretnosti, moč in zdržljivost ter hitrost in preživetje itd. Ti napoji dokaj učinkovito pomagajo vojakom, da pravočasno opazijo in se izognejo nasprotinikovim izstrelkom.

2st. Druid
Druidi čutijo tokove življenjske energije, enako kot tokove energije smrti. Nekaj dni pred bitko izginejo in se umaknejo v svoje skrivne poljane, ki se na neznan način premeščajo za druidi. Tam kličejo naravo v pomoč vojski. Velikanski Enti z ogromnimi lesenimi ščiti postanejo živi zaščitniki pred obstreljevanjem s sovražnikovih stolpov.

3st. Vrhovni druid
Najmočnejši čarovniki življenja pridobijo naziv Vrhovni druid. Poleg Entov – zaščitnikov lahko prikličejo naravne sile na bojno polje. S skrivnih poljan s seboj privedejo enote nenavadnih rastlin, podobnih glogu. Te cvetlice pljuvajo čarobna semena, iz katerih takoj začnejo rasti različni čudeži: pred sovražnikovimi očmi se pojavljajo živi stolpi za obleganje in zidovi, lestve iz ovijalk, mostovi čez jarke in ogromne žive korenine ovijalke, ki stolpom za obleganje preprečujejo napade. Pod vodstvom junaka čarovnika lahko postanejo mogoča udarna moč.

1st. Ledena pijavka
2st. Pijavka
3st. Goreča pijavka
Level 4. Ancient Lich
Zgodovina:
1st. Ledena pijavka
Če je duša čarovnika nagnjena k vodi, mu čarovnija ognja ni dostopna v nobeni obliki. S tem da so zaradi žeje po mogočnosti sprejeli temne moči, ki so jim jih darovali demoni, čarovniki umrejo, da bi vstali v večno življenje v podobi pijavk. Po tem procesu mnogi izgubijo razum in so sposobni izpolnjevati le gospodarjeve – demonove ukaze. Najnižja kasta pijavk so Ledene pijavke. So najšibkejše med zlimi duhovi, ki obvladajo čarovnijo. Vendar četudi so najšibkejše, lahko učinkovito ščitijo vojsko pred izstrelki zaščitnih stolpov, in sicer tako da ne zamrznejo le sovražnikovih puščic in izstrelkov v letu, ampak tudi ptice drevje, grmovje, farmerje, kolibe, zidove in manjša mesta ...

2st. Pijavka
Praviloma pijavke vodijo stotine in tisoče enot zlih duhov in usmerjajo ter dajejo ukaze in tako istočasno zagotavljajo kritje. Navadne pijavke niso omejene le z eno vrsto čarovnije in imajo sposobnost izvajanja urokov vseh šol, vendar ne na visoki stopnji, zaradi česar pa so učinkovitejše od ledenih pijavk. Pod sovražnikovim mestom lahko pričarajo živi pesek ali pa pošljejo v sovražnikov stolp strupen zrak in tako uničijo sovražno obrambo.

3st. Goreča pijavka
Še posebej močni čarovniki se po vstajenju odpravijo v Ignis, kjer jih napolnijo z magijo demonov in spremenijo v goreče pijavke. Te lahko prežgejo vrata in stopijo stene s pomočjo čarovnije ognja, ki upepeli vse. Puščice in izstrelki do vojske sploh ne doletijo, saj se prej spremenijo v pepel. Postale bi lahko najmogočnejši nasprotnik v vsej vojski demonov, vendar pa ne gre brez stranskih učinkov. Njihova uničujoča čarovnija ne škoduje živim materijam, zato jih uporabljajo kot elitne zaščitnike vojske pri obleganju.

1st. Arahnid
2st. Človek škorpijon
3st. Človek pajek
Level 4. Master of Darkness

Zgodovina:
1st. Arahnid
V globinah prekletih gozdov ne živijo le Rofi, ampak tudi najgrozljivejša bitja – Arahnidi. Ta pajkom podobna bitja lahko hipnotizirajo in ustvarjajo čarovniške iluzije, poleg tega pa odlično vidijo v temi. Zahvaljujoč svoji čarovniji so garnizijam stolpov sposobni vsiliti lažne cilje in tako zmanjšajo izgubo, ki bi jo te povzročile, na minimum. Sicer zelo težko, ampak jih je Drowom uspelo pridobiti na svojo stran.

2st. Človek škorpijon
Alkemistom Drowov je všeč sposobnost Arahnidov, da čutijo tokove magije. Zato so bili s pomočjo dolgih preizkusov iz arahnidov, Drowov in ogromnih strupenih podzemnih škorpijonov ustvarjene himere. Ta oblika je ohranila razum tudi po transformaciji. Poimenovali so jih človek škorpijon. Himera ima sposobnost, da se sporazumeva s stvariteljem, ob tem pa je podedovala sposobnosti Arahnida, vendar se bojne kakovosti škorpijonov niso prijele. V boju so Himere postale veliko bolj učinkovite kot navadni arahnidi.

3st. Človek pajek
Vse bolj novi in novi preizkusi križanja velikih količin različnih oblik so propadli. Nove himere so se vse bolj in bolj oddaljevale od zahtevanega. Zato so alkemisti začeli delovati v smeri minimuma sestavin. Za ustvaritev Človeka pajka so vzeli le Arahnida in Drowa. Himera je presegla vsa pričakovanja, ne glede na omejitve zakona »treh sestavin himer«. Človek pajek ni izgubil razuma, ob tem pa je pridobil sposobnosti arahnidov. Resnično temni škrati so ustvarili najmočnejšega čarovnika na svetu. Enota takšnih himer lahko popolnoma uniči še najmočnejše nasprotnikove stolpe.

Level 1. Servant of Darkness
Level 2. Necromancer
Level 3. Soul Collector
Level 4. Lord of Souls

1st. Delni kačenog
2st. Kačenog
3st. Veliki kačenog

Glej tudi:
Parametri enot
Urjenje enot