Če v opisu uroka ni napisano Območje, to pomeni, da je Območje Trenutno kraljestvo.

PRIMER: junak ima veščino "Oko raziskovalca", ki mu daje moč, da dela uroke.
Tu gre za kraljestvo, v katerem se nahaja junak. To pomeni "Trenutno raziskovanje izbranega polja v trenutnem kraljestvu".Če je Nosilec uroka = Junak,:
se mora za to, da bi urok imel učinek, junak nahajati v garniziji posesti, na katero se usmerja urok.


Urok "Nepremični duhovi".
Definicija: Po uporabi uroka se točke pokopanih napadalcev na posesti izničijo.


Urok "Neustrašnost".
Definicija: Vpliva na uroke "Strašna groza", "Groza" in "Sočutje"
Ne vpliva na uroke "Previdnost v zaščiti" in "Previdnost v napadu"


Urok "Žrtev".
Spreminja vojsko v sredstva: do 70 % vrednosti izbranih enot je mogoče po povprečni tržni ceni spremeniti v sredstva.


Urok "Pravi vid" omogoča, da vaši preroki vidijo resnične napade na tujo posest. Izjema: preroki misije ne bodo videli, če je zaščitena z urokom "Nevidnost".

Urok "Anabioza" - skoraj vsi njegovi vplivi delujejo na tisto mesto, kateremu je namenjen urok. Izjema: znanost se preneha preučevati na vseh posestih.


Urok z učinkom, ki prisili del sovražne vojske k umiku ( "Strašna groza", "Groza" in "Sočutje"), se ne sešteva pri istočasni uporabi. Izbere se največji učinek.


Zvitek "Ojačanje stavb". Možnost poškodb vsake ravni stavbe pri določitvi uničenja se zmanjša za vrednost %, navedeno v zvitku.
Definicija: Pri uporabi zvitka preneha veljati pravilo, da se pri zmagi poruši vsaj ena raven stavbe. To pomeni, da vojska lahko tudi ne poškoduje nobene stavbe.


Zvitek "Nevidnost" omogoča, da misijo skrijete pred preroki. Izjeme: To misijo vidi igralec, proti kateremu poteka napad, njegov namestnik pri vhodu v mesto nadomeščanega, vojaški minister in vodja klana, če v oknu misij vključijo "Pokaži misije pripadnikov klana".


Zvitki in artefakti, ki zmanjšujejo napad vojski, med drugim zmanjšujejo tudi napad zasledovalcev.


V opisu urokov besedna zveza "vseh enot" pomeni "vseh vrst enot" in ne "enot vseh igralcev".


Urok pred veščino "Katapulta" znižuje raven stolpa ali čarovniškega stolpa za 1 pred vsakim krogom, vse do 0 ravni. Vsakič se zmanjša raven tistega stolpa ali čarovniškega stolpa, ki ima največji napad. Pri enakem napadu se zmanjša raven navadnega stolpa. Stolpi in čarovniški stolpi 0 ravni ne streljajo.


"Protection from magic" This effect can be obtained from artifacts, runic words, scrolls and hero skills. Several effects work as follows: The hero’s skill gives 50% of defense, the scroll gives 30% of the remainder (100% -50%), that is 15%, the artifact gives 40% of the remainder (100% - (50% + 15%), that is 14%. Protection from magic: 50% + 15% + 14% = 79%