Pri novem junaku 1. stopnje so tri osnovne veščine preučene do 1. stopnje.
Kot raste junak, mu postaneta dostopni po 2 veščini za vsako stopnjo in igralec lahko izbere, kakšne veščine bo preučeval naprej. Opis vseh veščin lahko najdete na strani Razredi junakov.
Veščin ni mogoče preučevati pod napadom.


Obstajata dva tipa veščin junakov.
Aktivne veščine ustvarjajo urok v zavihku urokov.

Pasivne veščine delujejo stalno, dajejo pasivne učinke, vendar so neločljivo povezane z junakom.

Specifikacija za nekatere pasivne učinke:
Da bi delovala veščina "Ujetje duš" mora biti dovolj nosilcev za ujetnike.
Da bi delovala veščina "Čarodejstvo" mora biti za napredujoče v najemnike dovolj nosilcev.

Če junak zapusti posest, pasivna veščina preneha delovati.
Nosilec vpliva pasivne veščine je lahko lasten junak ali posest, na kateri se nahaja junak.
Veščine ne delujejo pri razburjenem junaku.