Gumb «Bratstvo meča» postane dostopen v Osrednji stavbi po opravljenju igralcem pogojev ustrezne naloge.

Bratstvo meča dovoljuje za nagrado ukazati (naročiti) drugim igralcem povzročiti škodo krivcem, ki so Vas uspešno napadali, tekom 7 dni od trenutka začetka napada.
Bratstvo meča tudi dovoljuje izbrati naročilo med obstajajočimi naročili drugih igralcev in po njegovemu opravljenju dobiti nagrado.
Možnosti škode:
а) uničenje navedene vojske krivca;
б) popolno uničenje navedenega števila stavb na konkretni posesti krivca;
в) odvzem konkretne Zunanje posesti.

Naročnik lahko nastopa inkognito ali odkrito.
Na enega krivca naročnik lahko naredi ne več kot 1 naročilo v vsak trenutek časa. Neomejno število naročnikov lahko naročajo enega in istega igralca.
The interval between orders must be at least 24 hours.
Nameščeno naročilo izvršitelj lahko vzame za izvajanje tekom 7 dni od trenutka njegove namestitve.
Za izvajanje naročila naročnik mora določiti nagrado izvršitelju (poljubni zavihek ali poljubni artefakt).
Za naročilo se z računa Naročnika odstrani znesek ČB, v višini vrednosti artefakta ali zavihka ustrezne stopnje.
Celotna vrednost nagrad v ČB se vrne kupcu v naslednjih primerih:
1. Če naročilo ne bo vzeto nobenim izvršiteljem tekom 7 dni (preklicanje naročila).
2. Če Naročnik je preklical naročilo prej, kot ga je prejel izvršitelj.
3. Če naročilo je vzeto, ampak ni opravljeno tekom 7 dni (neuspeh naročila).

Naročilo ni na voljo za krivca, njegove zaveznike, soklanovce in soklanovce iz klana, ki je podpisal mirovno pogodbo s klanom krivca.
Izvršitelj lahko opravlja zgolj eno naročilo v vsak trenutek časa.
The interval between completed orders must be at least 24 hours. Izvršitelj se ne more odvreči od vzetega naročila. Naročnik ima 7 dni za opravljanje naročila. Po opravljenju lahko vzame nagrado, pritiskajoč gumb «Bratstvo meča».

Za opravljeno naročilo igralec dobiva +5 točk v rating igralcev «Bratstvo meča», za neuspešno naročilo se zaračuna -1 točka.
Za klane se štejejo vse točke igralcev, ki so v klanu.