Kalkulator boja lahko odprete:

1. Z gumbom nad garnizijo svojega mesta
2.Z gumbom nad garnizijo iz okna špijonaže ali vohunskega poročila

3. Iz okna misij z gumbom desno od misije napada.

Da bi se pojavila možnost izračuna rezultatov boja, lahko kupite 100, 1000 ali 5000 izračunov bojev. Več izračunov boste naenkrat kupili, manj stane 1 izračun.


1. Pri klicu kalkulatorja s svoje posesti je pri igralcu privzeto nastavljena vloga branečega se in se v kalkulator dodajo:

 • vojska z njegove tekoče posesti
 • zavezniki, ki se nahajajo na posesti
 • obrambne stavbe
 • % odstopa vseh igralcev.


2.Pri klicu kalkulatorja v času vohunjenja za tujo posestjo se v primeru zadostne stopnje špijonaže samodejno dodajo vloge zaščitnika:
 • vsota garnizija+zaklonišče,
 • % umika vseh igralcev,
 • zavezniki,
 • obrambne stavbe na posesti, za katero se vohuni.

Igralec, ki vohuni ali pregleduje poročilo nastopi v vlogi napadalca.
Zanj se doda:
 • svoja garnizija+zaklonišče s posesti, od koder igralec vohuni.

Igralec lahko spreminja katere koli podatke. Če iz spustnega polja izbere svojo drugo posest, bo njegova vojska zamenjana s prisotnimi na tisti posesti.


3.Pri klicu kalkulatorja iz okna misij se doda vojska napadalcain njegovih zaveznikov ter vojska branečega seigralca:
 • garnizija+zaklonišče,
 • obrambne stavbe,
 • vojska zaveznikov na strani zaščitnika, ki se nahaja na posesti ali pa je tja prispela k trenutku boja,
 • % umika vseh igralcev.

Lastna barva igralca in njegovih zaveznikov je zelena, barva nasprotnika in njegovih zaveznikov pa rdeča.


Dodatno se računajo:
 • izgube vseh igralcev v enotah;
 • skupna vrednost izgub v zlatu po povprečnem tržnem tečaju vsakega igralca napadalca in vsakega igralca zaščitnika;
 • koliko in katerih sredstev je oropal napadalec (če je zmagal);
 • vrednost oropanih sredstev v ekvivalentu zlata;
 • dobiček v zlatu za napadalca (oropano – izgube). Če je rezultat pozitiven, ima vrednost »+«, če je negativen, ima vrednost »-«.
 • Koliko vojske bi zdravilci lahko še oživeli, če bi imeli koga za oživeti in če ne bi bili uporabljeni učinki urokov, ki preprečujejo oživljanje, ali artefakti (npr. Amulet nekromanta 4. stopnje).


Boj se računa kot povprečna vrednost na osnovi 30 simulacij in se lahko realni rezultat boja lahko razlikuje.

Izračun boja lahko shranite ali pa ga posredujete drugemu igralcu.