Da bi najeli junaka v Taverni, morate:#

 • preučiti znanost Upravljanje junakov
 • zgraditi stavbo Taverna
 • imeti naziv Vrhovnega vladarja
 • ne smete najeti junaka na posesti, ki se oblega.

Če je igralec imel junaka in je dobil nižji naziv od Vrhovnega vladarja, se junak igralcu ne bo podrejal, dokler ta ne postane Vrhovni vladar. Pri tem se junak vede kot onemljen.

Da bi videli karakteristike junaka, njegove artefakte in zvitke, njegove sposobnosti in uroke, morate klikniti na sliko junaka.

A player can have maximum 7 heroes:

 • 5 heroes can be obtained by studying science Hero Managing (each level of the science increases the number of available heroes, the total maximum number of heroes = 5)
 • 1 hero can be obtained by studying science Hero Commander (the whole science gives +1 one hero)
 • + 1 hero can be obtained if the player has a special set of artifacts.

Vsak junak, moškega ali ženskega spola, ima:#

 • naključno ime s seznama imen (Ime junaka lahko spremenite po najemu),
 • razred in specialnost,
 • neko količino mane,
 • nekaj izkušenj,
 • stopnjo.

Mana je potrebna za ustvarjanje urokov. #

Sčasoma se mana obnavlja. Prav tako jo lahko dopolnjujete s steklenicami mane.
Mana se ne obnavlja pri onemljenem junaku, junaku v zaklonišču in na misiji.

Stopnja je odvidna od izkušenj - raste. #

Stopnja je omejena z znanostjo.

(Glej tabelo, ki se prikaže pozneje).

Po doseženi maksimalni stopnji izkušnje prenehajo rasti.
Izkušnje junaka so odvisne od vrednosti ubitih sovražnih enot med bojem. Število se prešteje po rundi oživljanja.

Junak dobi izkušnje ubite nasprotnikove vojske.

Za zmagovalca napada je 1 enota izkušenj na rudniškem strežniku 5000 zlatih v vrednosti ubite sovražnikove vojske po povprečnem tečaju
Za zmagovalca napada je 1 enota izkušenj na bojnem strežniku 2000 zlatih v vrednosti ubite sovražnikove vojske po povprečnem tečaju
Za zmagovalca v obrambi je 1 enota izkušenj 20 000
Za poraženca v napadu je 1 enota izkušenj 200 000
Za poraženca v obrambi je 1 enota izkušenj 333 333

Proti pošastim se izkušnje štejejo enako kot proti igralcem, le da se še dodatno delijo na 5 na bojnem strežniku, na rudniškem pa na 10.
Štejejo se ubite pošasti na kateri koli posesti: v ruševini, v obrambi posesti igralca in napadajoče na igralčevo posest iz ruševine.

PRIMER:
Na bojnem strežniku je v napadu Igralec1 ubil 10 000 najemnikov 1. stopnje Igralca2 (cena 1 najemnika = 75 zlata).
Izkušnje Igralca1 = 75*10 000/2 000= 375

Na istem strežniku je isti igralec ubil 10 000 najemnikov 1. stopnje pošasti (cena 1 najemnika = 1 zlato).
Izkušnje Igralca1 = 1*10 000/2 000/5= 1

Če po formuli pride decimalno število, se šteje le njegov cel del.


Če v boju sodeluje nekaj igralcev na eni strani, se izkušnje delijo proporcionalno ceni vojske igralcev po povprečnem tečaju za začetek boja. Če igralec v boju nima junaka, se temu pripadajoč del izkušenj izniči.

Če v boj vstopa onemljeni junak, izkušenj ne dobi.

Če napadajoči junak v boj vstopi brez svoje vojske, izgubi, tudi če zaščitnik nima vojske, saj junak nima parametra »Napad«.