Rušine so posesti Pošasti.
V kraljestvu je lahko od 1 do 7 ruševin, plus 1 vrhovna ruševina.
Iz ruševin lahko ropate sredstva in Črne bisere (ČB). Količina ČB v ruševinah je odvisna od plačil igralcev danega strežnika. Včasih se lahko pojavijo ruševine z 0 ČB.
Možnost napada na ruševine določa vaš naziv in naziv (stopnja) ruševine.

Del pošasti lahko občasno napada mesta igralcev v svojem kraljestvu. Isto mesto ne more napasti ista ruševina več kot enkrat na dan.
Pošasti izbirajo cilj napada:
- Na rudniških strežnikih svoje stopnje.
- Na bojnih strežnikih svoje stopnje, stopnje nižje in stopnje višje.

Življenjska doba Ruševin je od 10 dni do nekaj mesecev. Ruševina se prav tako ruši po uspešnem napadu nanjo. In praktično takoj se na mapi pojavi nova.


Če so pošasti šle v napad, se vrnile, njihova ruševina pa je izginila in je na njenem mestu zrasla nova, pošasti prav tako izginejo, kot da ruševine tam ni, in ne vstopijo v novo.


If a player launched an attack against a Ruin, and it disappears before the attack arrives, and a new Ruin appears on the same place, the battle won't happen. With that if the player receives a report about the new ruin before his army arrives, the battle will take place, provided the ranks match.


Agresivne ruševine#

V nekaterih ruševinah v zaščito posesti stoji junak pošast. V takšnih ruševinah se začetno število pošasti, ki ščitijo posest, razlikuje od števila v navadnih ruševinah iste stopnje. Te ruševine so Agresivne.
Vizualno so takšne posesti na mapi kraljestva označene z rdečo barvo.

Na rudarskih strežnikih so lahko agresivne ruševine 5. in 6. stopnje, na bojnih strežnikih in strežnikih iz vrst Vojna frakcij pa 4., 5. ali 6. stopnje.

Junaki pošasti grejo z vojsko pošasti v napad, če je bil v trenutku odprave pošasti junak v ruševini in ni bil omamljen.
Junak pošasti se lahko znajde v vaši temnici po navadnih pravilih.
Pošasti lahko svojega junaka odkupijo v 3–30 dneh, celo če njegove rodne ruševine že ni več. Kadar koli lahko junaka pošast izpustite iz svoje temnice. Če ruševine, ko se junak vrne na polje, že ni več, junak izgine.