The first level of the «Alchemy» science allows to rob magical crystals and to make buildings and artifacts perfect.
The second level of this science makes it possible for player to rob Runes in Stonehenges and to perform runic rituals for artifacts` enhancement.
The third level makes it possible to rob recipes.

Po preučevanju znanosti "Alkemija" se igralcu pojavi zavihek »Alkemija« v oknu Zakladnice.

Znanost:
1. Omogoča izpopolnjevanje stavb
2. Omogoča izpopolnjevanje artefaktov
3. Omogoča ropanje čarobnih kristalov


1. Izpopolnjevanje stavb .
#

Nekatere stavbe, ki so izboljšane do zadnje stopnje, lahko izpopolnite.
Popolna stavba ima druge vrednosti parametrov in dodatne značilnosti.
Na primer, stavbe, ki proizvajajo vojsko, imajo 100% možnost, da enkrat dnevno takoj proizvedejo neko količino vojske.


Pri kliku na stavbah 7. stopnje (ali Taverno 1. stopnje), ki jih lahko izpopolnite, se v krožnem meniju na mestu gumba »Izboljšaj stavbo« nahaja gumb »Izpopolni stavbo«.

Na popolnih stavbah se v primeru vklopa mreže namesto številke stopnje izpiše ikona kristala.
Stavbe, ki jih želite izpopolniti, lahko postavite v vrsto za gradnjo.
Trdnost popolnih stavb se poveča za 1 stopnjo stavbe.

Za izpopolnitev stavbe so potrebnasredstva, ČB in kristali.
Kristali se za izpopolnjevanje stavb samodejno odštevajo od vsote vseh torb junakov na posesti + iz zavihka Zakladnica v stavbi Zakladnica, če imate takšno stavbo na posesti.
POZOR: po naslednji obnovitvi se bodo kristali odštevali tudi iz zavihka "Alkemija" stavbe "Zakladnica".

Na začetku iz torb, nato iz Zakladnice, nato iz zavihka »Alkemija«.


2. Izpopolnjevanje artefaktov#

V zavihku »Alkemija« se izpiše oltar.
Okoli oltarja je 5 slotov za kristale vsakega tipa in 3 sloti za navadne artefakte ali zvitke.
V središču oltarja se nahaja slot za artefakt, ki ga želite izpopolniti.
Ko prestavite neizboljšani artefakt v slot, boste videli, kakšne bodo značilnosti artefakta po izpopolnitvi.
Za izpopolnitev vsakega artefakta morate žrtvovati za vsak artefakt unikaten set kristalov, 2 katera koli neizpopolnjena artefakta in zvitek. Za izpopolnitev artefakta morate klikniti na gumb »Izpopolni artefakt«.

Izpopolnjeni artefakt je dražji kot isti navaden.

Obstaja 5 oblik kristalov:#

RdečZelenModerRumenVijoličast


Kristali se pojavljajo v torbi junakov – pošasti v agresivnih ruševinah.
Na 5. stopnji agresivne ruševine pri junaku – pošasti se v torbi pojavita 2–3 kristala, na 6. stopnji pa 3–4 kristali.

Kako dobim kristale
#

Kristale lahko dobi igralčev junak (kristale lahko ropajo le igralci, ki so preučili znanost »Alkemija«) ali junak pošasti s pomočjo misije »Rop«.
Kristale ropajo zmagovalci pri poražencu, tako v primeru napada kot obrambe.
Udeleženci boja brez junakov ali z onemljenimi junaki v ropu kristalov ne sodelujejo.

Kristali se ropajo iz torbe junakov, zakladnice in oltarja brez določenega zaporedja. Oropani kristal se premesti v junakovo torbo. Če v torbi ni dovolj prostora za vse kristale, se ropajo naključni kristali. Če sploh ni bilo prostora, se kristali ne ropajo in igralec dobi o tem rdeče sporočilo v bojnem poročilu, kar velja tudi za artefakt, za katerega ni bilo prostora.

Ropanje kristalov pri igralcih:

V eni misiji junak pri igralcu oropa 1 naključen kristal iz možnih: v torbi junaka v garniziji + Zakladnici + zavihku »Alkemija«.
Kristali iz torbe junaka, ki se nahaja v zaklonišču, se ne ropajo.
Pri pomoči kristale lahko ropate.

Če ima igralec več kot en kristal na posesti in v skupni misiji sodeluje več igralcev, vsak oropa 1 naključen kristal. Če je samo 1 kristal, ga dobi naključni igralec.

Ropanje kristalov pri pošastih:

Pri pošastih lahko oropate več kot 1 kristal, če je junak pošasti pred tem ropal kristale drugega igralca.

Ko junak – pošast izstopi iz ruševine, je eden, vsakič naključen, kristal pa pusti v ruševini. Puščeni kristal se izpiše v namigu Osrednje stavbe. Puščeni kristal se ropa vedno pri uničenju ruševine, če ima ropar prostor v torbi. Če padeta čarobni predmet in kristal in za oba v torbi ni prostora, se najprej oropa čarobni predmet.

Po vrnitvi v ruševino junak – pošast spravi puščeni kristal v svojo torbo.
Poražene pošasti izgubijo vse kristale, zmagovalci pa si jih enakomerno razdelijo med seboj.

Kristal se ropa ne glede na to, ali ste v ruševini odkrili drug čaroben predmet. V eni ruševini lahko najdete, na primer, artefakt in kristal.

Hranjenje kristalov

1 Kristal zasede 1 slot v torbi junaka in zakladnici. Na oltarju je lahko več istovrstnih kristalov.

Prodaja kristalov

Kristale lahko prodate trgovcu na kredit za 100 ČB.
Kristali se ne prodajajo 2 uri pred napadom.

3. Converting artifacts#

To convert an artifact into an ancient one, place it onto the central slot of the Alchemy altar and click the button «Convert into ancient». The cost of converting is half the price of the final artifact. With that all additional effects applied to the artifact (crystals, runes, and rune words) remain unchanged. The convertation does not consider any items placed in other Altar slots. The cost of convertation of the artifact will be displayed next to the Convertation button.

Druga stopnja znanosti Alkemija» dovoljuje:

1. Ropati rune na Stounhendžah
2. Opravljati runske obrede

1. Rune.#

Runa – čaroben kamen, ki z uporabo runskega znaka na artefaktu daje igralcu pasiven bonus.

Obstaja 9 vrst čarobnih run:#


Feo


+25% pridobljenih Junakom izkušenj
v bitki zoper rase Pošasti

Ur


+10% pridobljenih Junakom izkušenj v bitki

Torn


+5 zaščite v bitki zoper rase Pošasti

Io


+3 zaščite vseh vojsk

Rad


+5% zdravje vseh vojsk

Tir


 -5% napada, vpliva na nasprotnika
zoper rase Pošasti

Gifu


+3% napad vseh vojsk

Jar


 -2% trajanje misije čete z junakom

Hegelj


-3% napada, vpliva na nasprotnika

Rune so navedene v tabeli po vrstnem naraščajočem redu od Feo do Hegelj. Na primer, tri rune Feo lahko pretvorimo v eno runo naslednje stopnje, to je runa Ur.

Rune se pojavljajo na starodavnih posesti pošasti – Stounhendžah, ki jih lahko najdejo le Vrhovni Vladarji s pomočjo raziskovalcev. V času nastajanja novega Stounhendža se v torbi njegovega junaka-pošasti na naključen način generira ena od 9 verjetnih run. Čim višja je stopnja rune, tem bolj redko se sreča na Stounhendžu in tem močneje je njegova garnizija. Med uspešnim napadom na Stounhendž pobudnik misije odvzame runo, če je pri njemu preučena znanost Alkemija druge stopnje pa v torbi junaka je na voljo vsaj en prost slot.

V nasprotju s čarobnimi kristali ne smemo ropati rune pri drugih igralcih. Če je treba, lahko prodamo rune Trgovcu z Artefakti.

2. Runske obredi.#


V zavihku Runmojstra v Zakladnici (in v oknu junaka) lahko opravljamo raznorazne čarobne obrede z uporabo run.

Označevanje runskih znakov#

S pomočjo Runmojstra lahko označimo eno ali nekoliko run na artefakt za aktivacijo njihovega bonusa. Uporabljene rune med tem izginjajo, njihovi bonusi pa se dodajajo do posebnosti artefakta. Za opravljanje obreda je potrebno namestiti «čist» (brez runskih znakov) artefakt in rune v sloti zavihka Runmojstra in pritisniti gumb «Opraviti obred». Na enem artefaktu se skupaj uporablja največ 5 rune, tako različne, kot enake.

Obnova run#

S pomočjo Runmojstra se iz artefakta lahko izvlečejo prej označene v njem rune za ponovno uporabo. Zato je treba namestiti v slot Runmojstra artefakt z runskimi znaki pa pritisniti gumb «Dobiti rune». Med izvršitvijo obreda se v slotih ne more nahajati nobenih drugih objektov. Ob koncu slovesnosti igralec dobi rune, ki ustrezajo runskim znakom na artefaktu in neposredno sam artefakt. Za opravljenje obreda je potreben ČB.

Pretvorba run#

Če je potrebno v zavihku Runmojstra lahko naredimo pretvorbo 3 istih run v 1 runo višje stopnje. Ta operacija je nepovratna.

Runska beseda#

S posebno kombinacijo run se pojavljajo Runske besede, ki dajajo artefaktom dodatne igralne prednosti. Runska beseda se zbira iz 2-5 run, če so med obredom označevanja runskih znakov bile uporabljene rune, ki sestavljajo recept runske besede. Če poleg tistih run je med obredom bila uporabljena vsaj ena runa, ki jo ni v receptu besede, ta beseda se ne aktivira na artefaktu. Vsaka Runska beseda je namenjena zgolj za določeno vrsto artefakta (meč, oklep in t.d.) pa se ne aktivira na artefaktu drugačne vrste. Bonus vsake rune se prikazuje v jedru artefakta v posebni vrstici turkizno, bonus Runske besede – z rumeno barvo. Pomen bonusa nastane v vnaprej določenem razponu neposredno med aktiviranjem besede, zato se lahko razlikuje. Med odstranjevanjem rune se učinek Runske besede na artefaktu izgublja.

Master of Exchange 1 lvl

Creates a random lvl 1 artifact out of 1 lvl 1 artifact.

Master of Exchange 2 lvl

Creates a random lvl 2 artifact out of 1 lvl 2 artifact.

Master of Exchange 3 lvl

Creates a random lvl 3 artifact out of 1 lvl 3 artifact.

Master of Exchange 4 lvl

Creates a random lvl 4 artifact out of 1 lvl 4 artifact.

Master of Exchange 5 lvl

Creates a random lvl 5 artifact out of 1 lvl 5 artifact (except artifacts from the Royal set and the High Elf set).

Quantity into Quality 1 lvl

Creates a random lvl 2 artifact out of 2 lvl 1 artifacts

Quantity into Quality 2 lvl

Creates a random lvl 3 artifact out of 2 lvl 2 artifacts

Quantity into Quality 3 lvl

Creates a random lvl 4 artifact out of 2 lvl 3 artifacts

Quantity into Quality 4 lvl

Creates a random lvl 5 artifact out of 2 lvl 4 artifacts (except artifacts from the Royal set and the High Elf set).

The Right Choice 1 lvl

Creates a lvl 1 artifact of your choice out of 1 lvl 1 artifact

The Right Choice 2 lvl

Creates a lvl 2 artifact of your choice out of 1 lvl 2 artifact

The Right Choice 3 lvl

Creates a lvl 3 artifact of your choice out of 1 lvl 3 artifact

The Right Choice 4 lvl

Creates a lvl 4 artifact of your choice out of 1 lvl 4 artifact

The Right Choice 5 lvl

Creates a lvl 5 artifact of your choice out of 1 lvl 5 artifact (except artifacts from the Royal set and the High Elf set).

Extraction of Runes
1 lvl

Allows you to extract 1 rune from an artifact without spending BG

Extraction of Runes
2 lvl

Allows you to extract 2 runes from an artifact without spending BG

Extraction of Runes
3 lvl

Allows you to extract 3 runes from an artifact without spending BG

Extraction of Runes
4 lvl

Allows you to extract 4 runes from an artifact without spending BG

Extraction of Runes
5 lvl

Allows you to extract 5 runes from an artifact without spending BG

Merge of Crystals
5 lvl

Allows you to create 1 purple crystal from 1 red, 1 yellow, 1 green, 1 blue crystals and BG 

Enchanments #

The Alchemy 4 science allows you to rob Enchantments in Sarcophagus, if there is a free slot in hero`s bag. Using Enchantments allows to make better one or more basic parameters of artefacts in the Runemaster window. To do this, it is enough to put the Artefact and the suitable Enchantment in the Runemaster window. If the basic parameter of the Artefact and improving by the Enchantment parameter are suitable, you will see below the information about chance of successful rite. When clicking the button `Perform the rite` you will see a confirmation window. If the rite is successful, the Enchantment will disappear and the basic parameter of the Artefact will increase by the corresponding amount. If the rite fails, the Enchantment will disappear and the enchanting level of the Artefact`s basic parameter will decrease to the nearest non-combustible level.
Example: There is an Artefact that has +36% Army Strength parameter and the Shiv that has +1% Army Strength parameter in the Runemaster window. If the rite (sharpening) is successful, you will get the Artefact that has +36% and bonus Sharpened by +1% (in total 37% Attack)/

An artefact that has been enchanted before can be enchanted again. The higher artefact is already enchanted the less chance it will be enchanted successfully in the future. Each parameter can be enchanted to a certain value above which it is no longer possible to enchant.

Non-combustible level#

When enchanting the Artefact, there are so called `non-combustible` levels. If such level has been reached or the Artefact has been improved above the level, then the next unsuccessful attempt to enchant the basic parameter of the Artefact will decrease to the nearest such level.
Example:
Enchantment for Army Strength improves the basic parameter of the Artefact by up to +25%. At the same time, non-combustible levels are at levels of +5%, +10%, +15%, +20%.
If the Artefact 36% Army Strength has already been enchanted by 4% (40% in total) and the next enchantment fails, then the player will get the Artefact +36%.
If the Artefact 36% has already been enchanted by 7% (43% in total) and the next enchanting fails, then the player will get the Artefact 36%+5% (41% in total), so the enchanting level will decrease to the nearest non-combustible level +5%.

Enchantment levels#

Enchantments can be from level 1 to level 5. The higher level is, the more bonus it will give, in case of a successful rite. Example:
Enchantment of the 1 lvl. by +1% Army Strength improves the Artefact 36% up to 37% in total for 1 rite,
Enchantment of the 5 lvl. by +5% Army Strength improves the Artefact 36% up to 41% in total.

Perfect Enchantments#

Every Enchantment can be standard or perfect. Perfect Enchantment always provides the chance of successful enchanting 100%, regardless of the existing level of enchanting of the Artifact on which it is applied.

Table of levels#

Name Icon Available levelsNon-combustible levels of Enchantments
(the last one is of the maximum value)
Enchantment properties
Army Strength armystrength.png 1-5 5%, 10%, 15%, 20%, 25% Increases the parameter Army Strength
Protection protection.png 1-5 5, 10, 15, 20, 25 Increases the parameter Protection
Army Durability armyres.png 1-5 5%, 10%, 15%, 20%, 25% Increases the parameter Army Durability
Protection against Magic Magdefense.png 1-5 5%, 10%, 15%, 20%, 25% Increases the parameter Protection against Magic
Enemy`s Weakness enemweak.png 1-4 5%, 10%, 15% Decreases the parameter Enemy`s Army Strength
Protection Suppression enemdef.png 1-4 5, 10, 15 Decreases the parameter Enemy`s Protection
Health Suppression enemhealth.png 1-4 5%, 10%, 15% Decreases the parameter Enemy`s Army Durability
Horror terr.png 1-3 4%, 7%, 10% Increases the parameter Horror
Maximum defence limit maxdef.png 1-3 4, 7, 10 Increases the parameter Maximum defence limit
Hero Speed herospeed.png 1-3 4%, 7%, 10% Increases the parameter Hero Speed
Hero Experience heoexp.png 1-5 20%, 40%, 60%, 80%, 100% Increases the parameter Hero Experience
Ally`s Maximum defence limit maxdefally.png 1-2 4, 7 Increases the parameter Maximum defence limit for me and allies
Ally`s Army Strength armystrengthally.png 1-4 5%, 10%, 15% Increases the parameter Army Strength for me and allies
Ally`s Protection Protectally.png 1-4 5%, 10%, 15% Increases the parameter Protection for me and allies
Ally`s Army Durability armyresally.png 1-4 5%, 10%, 15% Increases the parameter Army Durability for me and allies
Maximum defence suppression
1-3 4, 7, 10 Decreases the parameter Enemy`s Maximum defence limit