V tabelah vrednosti vojske je po ravneh navedeno, koliko sredstev in prebivalcev je potrebno porabiti na urjenje vojske.
Stopnja v tabeli je vrednost vseh sredstev za konkretno enoto, v nadaljnjih izračunih je potrebno upoštevati koeficient strežnika

Nosilec
Plačilo
StopnjaKapacitete
1 0 8 0,1 3 25 2 78 50 (Vitezi:100)
2 0 12 0,1 4 12 4 3 96 50 (Vitezi:100)
3 0 15 0,1 5 6 1 4 110 50 (Vitezi:100)
4 0 20 0,1 10 8 1 4 143 50 (Vitezi:100)

Vojak

Plačilo
Stopnja
1 2 - 3 10 0,2 5 60 10 185
2 4 - 6 15 0,3 7 67 8 15 320
3 6 - 8 25 0,4 10 12 15 25 493
4 10 - 12 30 0,4 15 15 20 25 645

Jezdec
Plačilo
Stopnja
1 3 - 4 15 0,2 13 85 15 268
2 5 - 7 25 0,4 19 31 25 453
3 8 - 10 35 0,6 26 42 2 35 656
4 10 - 12 40 0,6 35 45 3 35 728

Letalec
Plačilo
Stopnja
1 4 - 6 20 0,3 16 118 20 370
2 8 - 10 30 0,5 20 42 30 608
310 - 12 40 0,7 27 49 3 40 776
414 - 16 60 0,7 40 40 10 40 810

Strelec
Plačilo
Stopnja
125 - 35 6 0,4 16 158 6 490
235 - 45 10 0,7 26 168 15 10 740
345 - 55 15 0,9 33 22 32 15 1013
450 - 60 15 0,9 35 25 35 15 1120

Zdravilec
Plačilo
StopnjaPonovno oživi
1 0 - 1 10 3,0 25 200 35 10 35601 (Škrati:2)
2 1 15 4,6 35 300 45 15 51802 (Škrati:3)
3 1 - 2 20 6,1 50 400 60 20 69103 (Škrati:4)
4 1 - 2 20 6,1 60 450 70 20 78304 (Škrati:5)

Najemnik

Plačilo
Stopnja
1 3 - 5 (Demoni:5-7)1 0,1 75 1 75
2 5 - 7 (Demoni:8-10)1 0,1 90 1 90
37 - 9 (Demoni:11-13)1 0,1 105 1 105
48 - 10 (Demoni:12-14)1 0,1 120 1 120

Čarovnik
Plačilo
StopnjaZmanjšuje škodo stolpov in čarovniških stolpov
1 3 5 2,1 80 107 5 232710 (Drou:20)
2 4 10 2,9 118 150 10 326820 (Drou:40)
3 5 15 3,9 190 200 15 439030 (Drou:60)
4 8 20 3,9 250 0 0 250 15 550040 (Drou:80)


Nosilec
Kapacitete
1 1 0 0 0 2 100
2 1 0 0 0 3 160
3 1 0 0 0 4 200

Vojak

1 0 1 0 0 10
2 0 1 0 0 15
3 5 0 0 0 25

Jezdec
1 0 1 0 0 15
2 4 0 0 0 25
3 6 0 0 0 35

Letalec
1 0 1 0 0 20
2 6 0 0 0 30
3 7 0 0 0 40

Strelec
1 1 1 0 0 6
2 7 0 0 0 10
3 10 0 0 0 15

Zdravilec
1 0 0 2 0 10
2 0 0 3 0 15
3 0 0 5 0 20

Najemnik

1 1 0 0 0 1
2 1 0 0 0 1
3 1 0 0 0 1

Čarovnik
1 1 0 0 1 5
2 11 0 0 1 10
3 2 0 0 2 15


The maximum possible reduction of the army's salary is approximately -99,74%:
By 96%, the remaining salary can be reduced with the help of the Exchequer science.
The remaining 4% can be further reduced by another 80% with various artefacts and spells. It turns out another -3.2%.
Additionally the remaining salary can be reduced by another 67% with the help of Ancient Magic, another -0,54%.
Total minus to salary: (-96%)+(-3.2%)+(-0,54%) = -99,74%

Example:
Let's say the salary of the whole army is 20,000 gold per hour. With the help of the Exchequer science, studied to level 20, the basic salary is reduced by 96%. 20000-96% (19200) = 800
And already with the help of artefacts, skills and spells, you can lower the main salary by another 80%. In this case, 800-80%(640)=160.
With the Ancient Magic the remaining amount 160 decreases by another 67%. 160-67%(107)=53.

Thus, in total we get the maximum possible reduction in army salaries by 99,74% - 53 gold per hour instead of 20,000


Glej tudi:
Opis enot
Urjenje enot