Zunanja posest, na kateri se nahaja osrednja stavba, prideluje posebna sredstva - črne bisere. Jezera imajo omejeno življenjsko dobo, informacije o kateri lahko vidite znotraj osrednje stavbe ali na sami stavbi.


V Slanem jezeru ni ne vrat ne predora, zato lahko na posest napadejo kadar koli.

Na posesti so 4 celice na letečem otoku, kjer lahko zgradite obrambne in druge stavbe. Prav tako lahko gradite naselja, enako kot v mestu.