Vsebina:
  • Skupni napad nekaj igralcev
  • Skupni napad le lastnih vojsk z različnih posesti
  • Pomoč

K skupnemu napadu (СА) se lahko pridruži 1 zaveznik ali 1 pripradnik klana, pri čemer lahko tako vi kot on pridružite vojsko s poljubnega števila lastnih posesti.
Povabite lahko ali vse pripadnike klana ali vse zaveznike, vendar se lahko napadu pridruži le en človek.
Pri povabilu k skupnemu napadu zunanja posest NE postane vidna za povabljene.
Za širjenje posesti obstaja poseben vmesnik (gumb v meniju na posesti - "Sporočiti o posesti").

Kako poslati СА:
Skupaj s pripadnikom klana (zaveznikom) določate, kdo bo pobudnik misije. Navadno je to igralec, ki se nahaja najdlje od cilja, da bi se pripadnik klana (zavezniku) uspel pridružiti. Če sta enako oddaljena, pobudnik odpravi z nizko hitrostjo, pridruženi pa z visoko.

а) Pobudnik misije odpre okno za odpravo misije "Napad", izbere enote, vrsto misije in hitrost, kot vedno.
Poleg tega vnese parameter "Povabi v misijo" "Pripadnike klana" (ali "Zaveznike").

b) Nato pripadnik klana (ali zaveznik) prav tako odpre okno za odpravo misije in izbere "Pridruži se misiji" ter ime pobudnika s seznama. Če je v seznamu več misij, bo tista na vrhu poslana prej, tista spodaj pa pozneje.
Na sliki (b) podoben način se pridružijo misije z vaših drugih posesti.

Vse enote, ki sodelujejo pri CA, pridejo do cilja istočasno, da bi sodelovale v boju. Čas vrnitve vsake misije bo različen, izhajajoč iz hitrosti vsake misije in oddaljenosti do domače posesti.

Kako poslati CA le iz lastnih enot:
Da bi odpravili napad na katero koli posest z več svojih posesti vam ni potrebno vabiti zaveznike ali pripadnike klana. Vedno lahko svojim enotam pridružite vojsko z druge posesti, če le-ta časovno uspe.
Za to:
а) prvo misijo odpravite na navaden način.
b) v naslednjih misijah izberete "Pridruži se" in "Svoje ime".

Pomoč:
V skupni zaščiti lahko poleg lastnika posesti sodelujejo 3 igralci. Za odpravo pomoči zavezniki ali pripadniki klana na mapi izberejo posest igralca, kateremu pošiljajo pomoč, ter zaženejo misijo "Pomoč".
Tako lahko odpravijo vojsko s poljubnega števila svojih posesti.
Po času vsaka misija pride do posesti - cilja skladno svoji oddaljenosti.
Za vsako enoto lahko nastavite lasten čas, ki ga bo vojska preživela na posesti.

Stopnja:
Dostopnost cilja napada po stopnjah se preverja posebej za pobudnika in posebej za pridruženega, zato pri načrtovanju napada izbirajte zaveznike ustrezne stopnje.

Delež sredstev:
Sredstva in ČB se delijo na pol. Če nekomu manjka kapaciteta nosilcev za svojo polovico sredstev - se izničijo.
Če je ČB 5 kosov, 3 dobi pobudnik napada, 2 pa pridruženi.


Odpoklic misij:
Pravilo: če pobudnik skupnega napada odpokliče VSE svoje enote iz danes skupne misije, se samodejno odpokličejo tudi vse pridružene enote. Vendar, če je vsaj ena enota pobudnika v skupni misiji, bo nadaljevala svoj pohod.

PRIMER:
Škrat je ustvaril skupno misijo, Vitez se je pridružil.
Škrat je odpoklical svojo misijo in viteška misija se je samodejno začela umikati (je preklicana).

PRIMER:
Škrat je ustvaril skupno misijo, Vitez se ji je pridružil.
Škrat je skupni misiji pridružil še eno svojo enoto.
Škrat je odpoklical svojo prvo enoto, vendar, ker je druga njegova enota še vedno na misiji, se pohod nadaljuje.

PRIMER:
Igralec je odpravil misijo iz oddaljenega mesta.
Iz bližnjega mesta se je pridružil sebi.
Napad iz oddaljenega mesta je odpoklical, napad iz bližnjega pa se nadaljuje.