Sprememba klana v Demokratičnega je na voljo le vodji klana v nastavitvah njegovih pravic - gumb "Sprememba klana" - po tem, ko bo v klanu 15 udeležencev


Ko klan postane Demokratičen, se lahko naslednja vprašanja predlagajo za glasovanje:
- Ponovna izvolitev vodje klana
- Javna tožba vodje klana
- Sprejem igralca v klan
- Izključitev igralca iz klana
- Razpustitev klana
- Katera koli anketa.

En igralec lahko predlaga največ eno vprašanje za glasovanje v vsaki njemu dostopni skupini. Pred koncem glasovanja glede danega vprašanja ne more predlagati novega vprašanja za glasovanje.

Samodejni zagon ankete Ponovna izvolitev vodje klana poteka enkrat na 90 dni.
Prva ponovna izvolitev poteka 90 dni od spremembe klana.
Naslednja ponovna izvolitev poteka 90 dni po koncu predhodnjih volitev.

Ponovne izvolitve ni mogoče ustaviti. Npr. če je vodja odstopil ali predal nekomu pravice, števec kljub temu tika.
Datum izvedbe volitev ni odvisen od tega, kdo je v danem trenutku vodja klana: igralec, ki so ga izvolili, ali igralec, kateremu je predal svoje pravice.
Glasovanje poteka 3 dni ali pa se konča prej, če je večina igralcev klana glasovala za istega kandidata. Po koncu glasovanje preprosto izgine.
Vodja klana postane kandidat, ki je dobil največ glasov.
Če sta dva ali več kandidata prejela enako število glasov, poteka 2. krog glasovanja. Za 2. krog se prav tako nameni tri dni, ali pa se konča prej, če je večina igralcev klana glasovala za istega kandidata.
Če v 2. krogu oba kandidata prejmeta enako število glasov, postane vodja klana igralec, ki je ima višjo stopnjo.
Stari vodja klana izgubi vse svoje pravice.
Zmagovalec postane novi vodja klana z vsemi pravicami.

Posebne pravice ("Zakladnik", "Vojaški minister"), ki jih imajo drugi pripadniki klana, le-ti obdržijo, dokler jih novi vodja klana ne spremeni.
Če nihče ni glasoval, glasovanje ničesar ne spremeni in vodja ostane trenutni vodja klana.

Za Ponovne volitve vodje klana lahko da pobudo vsak pripadnik klana.
Obtožbe ni mogoče naročiti x dni pred glasovanjem, kjer je x trajanje glasovanja.
Glasovanje poteka tri dni od trenutka, ko so ga igralci sprejeli, ali se konča prej, če je večina igralcev v klanu glasovala. Glasuje lahko tudi vodja klana.

V Demokratičnem klanu lahko za povabilo novega igralca da pobudo vsak pripadnik klana.
Vsak pripadnik klana lahko pošlje največ eno vabilo istočasno.
Po tem, ko povabljenec pristane na vstop v klan, tj. sprejme vabilo v Diplomatskem korpusu, se mu pojavi števec, ki ustreza glasovanju za sprejem v klan.
Igralec se ne more odreči svojega pristanka in sprejeti ponudbo drugega klana pred iztekom odštevalnika časa.
Glasovanje poteka tri dni od trenutka, ko so igralci prejeli vprašanje, ali se konča prej, če je večina igralcev klana glasovala.

Vsak pripadnik klana lahko poda pobudo za izključitev igralca iz klana.

Ni mogoče podati pobudo za izključitev vodje klana iz klana.

Glasovanje poteka tri dni od trenutka, ko so igralci prejeli vprašanje, ali se konča prej, če je večina igralcev klana glasovala. Glasuje lahko tudi igralec, ki se izključuje.
Če je igralec ostal v klanu, se gumb za pobudo za izključitev igralca znova pojavi.
Če je igralec dobil pravico, da postane vodja klana, po začetku glasovanja za njegovo izključitev do klana, se igralec izključi, pravice vodje klana pa preidejo na igralca, ki mu je najbližje po priljubljenosti.

V demokratičnem klanu lahko poda pobudo za razpustitev klana le vodja klana.
Glasovanje poteka tri dni od trenutka, ko so igralci prejeli vprašanje, ali se konča prej, če je večina igralcev glasovala.
Če je klan obstal, se gumb za pobudo znova pojavi.
V demokratičnem klanu lahko poda pobudo za poljubno vprašanje le vodja klana.