Klani imajo več funkcij kot zavezništva.

Da bi registrirali klan, je potrebno:

  • preučiti znanost Klani
  • zgraditi stavbo Diplomatski korpus
  • v zavihku Klani (v stavbi Diplomatski korpus) registrirati novi klan. Skušajte ustvariti klan z imenom, ki ne bo preveč podobno kakemu drugemu imenu klana. V primeru da bodo imena klanov podobna in bi lahko drugi igralci pomislili, da gre za en in isti klan, ima administracija pravico preimenovati klan.
  • poslati povabila igralcem in počakati na njihovo potrdilo vabila.

Da bi vstopili v klan, je potrebno:
  • preučiti znanost Klani
  • zgraditi stavbo Diplomatski korpus
  • v zavihku Klani (v stavbi Diplomatski korpus) potrditi vabilo v klan, ki ga je poslal vodja želenega klana.

V klanu je lahko od 5 do 100 ljudi. Če je v klanu manj kot 5 ljudi, ima status "V procesu registracije" in se ne šteje kot polnovreden klan. V ratingih se tak klan odraža s sivo barvo.
Maksimalno mogoče število pripadnikov klana določa stopnja klana. Stopnjo lahko povišate v stavbi Diplomatski korpus.

Obstajata dve vrsti klanov: Monarhični klani in Demokratični klani.

Rast stopnje klana
Vsako povišanje stopnje klana zahteva od igralcev določeno vsoto prispevka v zlatu. Za razvoj klana lahko prispevajo le igralci, ki so dosegli 10 000 000 splošnega ratinga. Prispevki se izvedejo prek gumba s podobo zlata - "Prispevati" v zavihku "Klani".
Klan se ustanovi kot monarhičen. S 3. stopnjo lahko klan postane demokratičen.
Stopnja Kapaciteta,
ljudi
Cena,
Стоимость,
1 5
2 10 50 000 25
3 15 150 000 100
4 20 300 000 300
5 25 1 000 000 800
6 35 5 000 000 2 000
7 50 10 000 000 5 600
8 10020 000 000 16 000Kako lahko izvem, kdo je vodja klana?
Vstopite v Rating Moč klana in v iskalno polje vpišite ime klana.
Ko se izpišejo rezultati, se z miško postavite na ime klana in v prikaznem oknu se bo izpisalo ime vodje klana in koordinate njegove Prestolnice.Pravice pripadnikov klana:

  • Vodja klana
  • Vojaški minister
  • Zakladnik

»Vodja klana« lahko kateremu koli pripadniku klana podeli pravice Vojaškega ministra in Zakladnika in jih tudi odvzeti. Možnost podelitve pravic se izvede z gumbom "Pravice pripadnika klana", ki se nahaja v stavbi Diplomatski korpus, zavihkom Klan, znotraj bloka z igralčevim uporabniškim imenom.

Pravica »Zakladnik« nudi možnost, da se v klan sprejme ali izključi katerega koli igralca, vključno z Vojaškim ministrom, razen Vodje klana. Pravica »Zakladnika« daje dostop do stavb Skladišče klana in Rezervat klana prek gumbov, ki se nahajajo v dialogu z igralčevimi pravicami.

Pravica »Vojaški minister« daje možnost v klan sprejemati in izključevati katerega koli igralca, vključno z Zakladnikom, razen Vodje klana. Pravica Vojaški minister se izpiše z rdečo barvo v oknu misij nosilca pravice do misije – napada, ki potekajo proti pripadnikom klana. Misije napade lahko skrijete tako, da umaknete oznako pri Pokaži misije pripadnikov klana.