Zavihek urokov#

Kako vstopiti v zavihek (dva načina):
  • Kliknite na portret junaka. To je eden od zavihkov v desnem delu junakovega okna.
  • Zavihek urokov se odpre, ko kliknete na krožni meni kraljestva na polje ali posest.

Kako se uroki dodajajo v zavihke urokov#

Uroki dajejo zvitke in aktivne veščine.
  • Uroki veščin
Pojavijo se v zavihku urokov po preučitvi ustrezne junakove veščine.
  • Uroki zvitkov
Ko se zvitki premestijo v junakovo torbo, se ustrezni uroki dodajo v zavihek urokov.
Poleg piktograma zvitka se v zavihku urokov prikaže tudi število urokov, ki je enako številu predmetov dane vrste in ene stopnje v junakovi torbi.
Uroki iste vrste, vendar različnih stopenj se prikazujejo z različnimi piktogrami. Po uporabi uroka predmeti izginejo iz torbe.
Zvitek katere koli stopnje lahko uporabi junak katere koli stopnje.

Kako uporabim urok#

Obstajata dva načina:
1. Dvakrat kliknite na sliko v zavihku urokov.
2. Enkrat kliknite na sliko in nato pritisnite tipko "Ustvari" v zavihku urokov.

Če dvakrat uporabite isti urok
Uporaba urokov iste stopnje se ne sešteva. Zamenjajo se z uroki iste ali višje stopnje. Uroki nižje stopnje se ne ustvarjajo.

Istočasna uporaba urokov lahko poteka v boju. Enaki uroki več zaveznikov pri napadu ali obrambi, ki delujejo na nasprotnika ali zaveznika, se seštevajo.
Uroki – infekcije se zamenjajo z uroki – infekcijami iste ali višje stopnje.

Na koga ne delujejo / kdo jih ne more uporabiti
Uroki ne delujejo na enote in junake, ki se nahajajo v zaklonišču.
Če je nosilec uroka lahko postal junak in posest, vendar se je junak nahajal v zaklonišču, ne bo postal nosilec uroka po tem, ko pride v garnizijo posesti, ki je postala nosilec uroka.
Junak ne more uporabiti uroka, če se nahaja za zaprtimi vrati/predorom in ne more postati prejemnik tujega uroka.
Junaku ni na voljo uporaba urokov med misijo, vključno z razporeditvijo zaveznika na posesti z misijo »Pomoč«.


Parametri urokov:
  • Stopnja uroka
  • Količina porabljene mane (Vsi uroki zahtevajo mano.)
  • Čas priprave uroka po uporabi
  • Nekateri uroki imajo čas veljavnosti.
Po uporabi uroka za mesto/junaka, ki ima rok veljavnosti, se za ta čas veljavnosti na mestu/junaku pojavi piktogram Uporabljenega uroka. Če je urok usmerjen na igralca, se piktogram pojavi v spodnjem delu mesta.
  • Cilj uporabe
  • Cilj delovanja


Delovanje urokov je lahko trenutno ali dolgoročno. Nosilec vpliva uroka je lahko lasten/tuj/zaveznikov (pripadnika klana) junak, lastna/tuja/zaveznikova (pripadnika klana) posest (v nadaljevanju pomeni »zaveznikov« tudi »pripadnika klana«).
Mogoč je vpliv uroka na ne-nosilca uroka.
Na primer, nosilec uroka je lastna posest, kamor pride sovražnikova vojska, ki prejmejo vpliv uroka. Uroki ne delujejo pri onemljenem junaku.