Splošni rating
V osnovnem ratingu se šteje vrednost vseh vaših gradenj in vojsk v zlatu po povprečnem tržnem tečaju.
Dodaja se vrednost mest, rudnikov in rovov v ekvivalentu zlata (glej tabelo spodaj).
Prav tako se vrednost vse vaših sredstev, ki jih imate, šteje v ekvivalentu zlata.
Sredstva, ki se nahajajo v Skladišču klana se ne štejejo, dokler se ne prenesejo v banko igralcev.

Moč vojske
Moč vojske je skupna vrednost vseh vaših vojsk v zlatu po povprečnem tečaju.
Povprečni tečaj katerega koli sredstva lahko izračunate izhajajoč iz minimalne in maksimalne dovoljene meje sredstva v zlatu, ki ga lahko date na trg.
NA PRIMER: Cena žita znaša od 8 do 20, torej je povprečna cena (8+20)/2 = 14

PRIMER za izračun vrednosti vojsk:
Zdravilec tretje stopnje daje prirastek ratinga: 50+400*14+60*21=6910
Zdravilec druge stopnje daje prirast ratinga: 35+300*14+45*21=5180
Razlika znaša 1730

Vojak tretje stopnje da: 10+12*14+15*21=493
Nosilec tretje stopnje da: 5+6*14+1*21=110

En zdravilec je po ceni enakovreden 14 vojakom ali 62 nosilcem.

Lojalnost frakciji
Vrednost ubite vojske sovražne frakcije v ekvivalentu zlata.
Rating se računa le za napadajočo vojsko (tako za iniciatorja kot tudi za pridružene).
Za podrobnosti glejte članek Frakcije.

Skupni rating klanov
Je vsota skupnih ratingov članov klana.

Moč klanov
Je vsota ratingov Moč vojske članov klana.


Povprečni tečaj katerega koli sredstva lahko izračunamo izhajajoč iz minimalne in maksimalne dopustne meje vrednosti sredstva v zlatu, ki jo lahko date na trg.

NA PRIMER: Cena žita znaša od 8 do 20, torej znaša povprečna (8+20)/2 = 14

Po vrednosti, ekvivalent zlata:
Mesto - 1000000
Rudnik - 2000000
Rov - 3000000
Slano jezero - 0


Rating junakov
Je vsota izkušenj vseh igralčevih junakov.