Specializacije#

Igralec ima lahko le eno specializacijo. To pomeni, da se odločite, katero smer boste izbrali, in jo nato razvijate.
POZOR! Izbira druge specializacije prekliče prvo.
S preučevanjem specializacije dobite znak dane specializacije, ki se bo odražal pri vas na posesti. Vsaka specializacija daje bonuse na določenem področju.

Specializacija Trgovec. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
znižanje tržnega davka, %: 2 5 9
povišanje prispevka trgovin za : 0.01 0.02 0.03


Specializacija Klerik. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
povečanje % vstajenja v stavbi Vstajenec (%): 1 3 5
Skrajša čas priprave Zdravilcev za %: 50 60 70


Specializacija Rudar. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
povečanje pridobivanja železa v rudnikih (%): 20 25 30
povečanje pridobivanja kamna v kamnolomih (%): 20 25 30
povečanje pridobivanje zlata v nahajališčih (%): 20 25 30

Da bi videli bonuse specializacije Rudar, vstopite v rudnik, kamnolom ali nahajališče in na številko produkcije postavite miško.

Specializacija Dobrotnik. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
Povečuje kapaciteto prebivališč za: 25 5075
Povečuje prirast prebivalstva v prebivališčih za x/h: 81216


Specializacija Arhitekt. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
Skrajša čas gradnje, izboljšanja in prenove stavb za %: 506580


Specializacija Zaščitnik. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
Poveča napad navadnih stolpov za %: 50 75 100
Povečuje nasprotnikove izgube od ojačitev za x enot: 10 20 30
Povečuje zaščito garnizije pred ojačitvami za: 1 2 3