Odpravljate lahko naslednje bojne misije:


Bojne misije se odpravljajo iz kraljestva po kliku na posest v kraljestvu.


Po odpravi misije lahko gibanje le-te vidite s pritiskom na gumb Misije. Da bi videli sestavo vojske, se z miško postavite na tip misije (npr. na besedo »Ropanje«)

Če gre proti vam napad, se bo gumb misij obarval rdeče (pri zaprtih vratih to ni mogoče).

Odziv misije
Bojne misije lahko odpokličete, dokler niso preblizu cilju.
Da bi jih odpoklicali, s klikom nanjo odprite vrstico misije in v oknu nato kliknite na križec desno od vojske.
Možnost odpoklica misije minuto pred prihodom na cilj se blokira.

Omejitev napadov
V enem dnevu lahko na eno posest napadete največ 2x.
Skupen napad z vojskami iz različnih mest enega igralca se šteje za 1 napad.

V enem dnevu lahko izvedete do 30 uspešnih napadov na Ruševine.
Izjema: Nagrajevanje za nalogo, ki odpravlja omejitve na napade Ruševin nižjih stopenj.
V času delovanja te nagrade omejitev 30 ruševin ni veljavna in se uničene ruševine v omejitev ne vštejejo.


Počitek vojske
Po tem, ko se je vojska premestila s posesti na posest ali se je vrnila z misije, potrebuje minuto za počitek od premikov.
V tej minuti se ne more premestiti v novo misijo ali zaklonišče. Vendar pa to ne preprečuje, da ne bi mogla vstopiti v boj.

Okno za odpravo vojske:
Nagrada enoti
Manjšo hitrost premikanja boste izbrali, cenejša bo misija.
Pri odpravi misije je premija enote enaka nagradi enoti s koeficientom, odvisnim od upočasnitve v času misije tja/obratno.
Nagrada enoti = plačilo_1_enote * število enot * trajanje_pohoda * koeficient_upočasnitve

Trajanje misije lahko zmanjšate ali povečate z bonusi in odbitki.
Minimalno trajanje misije je 15 minut v eno stran (7,5 za misije med svojimi/zavezniki posesti) ali najmanj 25% osnovnega časa premestitve. Uporabi se tista omejitev, ki prej nastopi.


Misije, ki se vrnejo v 1 sekundi
VPRAŠANJE: kako se sortirajo misije, ki se vrnejo v isti sekundi?
ODGOVOR: po času odprave (formacije misije).
VPRAŠANJE: kaj pa, če je bila misija odpoklicana?
ODGOVOR: prav tako po času odprave (formacije misije).

VPRAŠANJE: Kaj se zgodi prej: oživitev vojske ali boj, če se morata dogodka zgoditi v isti sekundi?
ODGOVOR: Najprej se zgodi boj, nato pa oživitev vojske iz vstajenca

Napad na ciljno posest.

VPRAŠANJE: Če igralec napada posest, vendar ta izgine in se na tem mestu pojavi druga, ali se napad odvije?
ODGOVOR: Da. Tudi če igralec napade posest, na kateri se menja lastnik, se bo napad odvil, ne glede na naziv zaščitnika. Zato priporočamo, da vohunite posest, ki jo nameravate napasti, pred prihodom vojske.

Glej tudi BOJ.