Misija Opazovanje omogoča opazovanje premeščanja tujih enot (izdelavo trenutnega posnetka okna misij posesti). Iniciranje misije poteka iz menija mape kraljestva s klikom na tujo posest.

Za odpravo misije je potrebno:

  • prisotnost prerokov (urijo se v stavbi Stolp prerokov)
  • zadosten doseg delovanja prerokov v skladu z znanostjo
  • odprta vrata ali predor na vaši posesti

Okno odprave. Izberete število prerokov, ki jih želite odpraviti. V spustnem polju izbire posesti odprave lahko za odpravo izberete katero koli svojo posest.

»Opazovanje« ni misija v polnem pomenu besede, se ne odraža v seznamu misije in ni vključeno v omejitev s količino misij. Delovanje se začne takoj.

Pri opazovanju poteka boj med preroki igralca in zrcali nasprotnika. Če imate več prerokov, kot ima nasprotnik zrcal, imate možnost ogleda kopije igralčevega okna misij z misijami, ki se nanašajo le na v tistem trenutku opazovano posest.
Nadalje vsako zrcalo s 30% verjetnostjo ubije enega preroka. Vsak prerok z 1% verjetnostjo ubije 1 zrcalo.

Poročilo o opazovanju lahko shranite v sporočila.