Zavezništvo je možnost pošiljati pomoč in ustvarjati Skupen napad.
Zavezniški status se preverja le v trenutku pobude misije.

Za sklenitev zavezništva je potrebno:

  • preučiti znanost Diplomacija
  • zgraditi stavbot Diplomatski korpus
  • igralcu predlagati zavezništvo in počakati, da le-ta sprejme vabilo, ali pa sprejeti vabilo drugega igralca.

Zavezništvo se sklene takoj po sprejetju vabila. Pri prekinitvi zavezništva ima zavezništvo še en dan status "V razpustitvi". Prekinitve ni mogoče preklicati.
Zavezniku lahko date ali pa ne možnost, da vidi in vstopa na vaše posesti, pa tudi vidi vaše misije.
V zavezništvu je lahko največ 7 ljudi.
Maksimalno možno število zaveznikov je odvisno od stopnje znanosti Diplomacija.