Onemitev#

Če je junak izgubil boj, postane »Onemljen«, četudi je z njim ostala vojska. Pri tem njegova slika postaja rdeča in na njem se odrazi lobanja. Junak ne bo sodeloval v naslednjih bojih, dokler onemitev ne izgine.

Če je junak v boju zmagal, vendar je bila misija neuspešna zaradi drugega vzroka (npr. misija »osvojitev zunanje posesti«, na posesti pa so bile obrambne strukture), junak ne bo onemljen.

Če je junak v pomoči izgubil v boju, bo ostal »Onemljen« na posesti, kjer je pomagal. Vrnil se bo skupaj s celotno vojsko z vrnitvijo misije.

Onemljen junak se vede enako kot v zaklonišču, vendar ne morete premestiti artefaktov na lutki junaka.

Onemljeni junak ostane v garniziji, dokler ga ročno ne premestite v zaklonišče in v pomoči, dokler je ne odpokličete ali se konča misije, tudi če je bila celotna njegova vojska ubita. Onemljenega junaka ne morete odpraviti na misijo.
Pasivne sposobnosti in uroki pri onemljenem junaku ne delujejo.
Mana se pri onemljenem junaku ne obnavlja.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
upset.jpg 35.3 kB 1 16-Sep-2013 15:38 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 16-Sep-2013 15:38 by Administrator