Informacije o poteku turnirjev si lahko pogledate v zavihku Svetovalca "Turnirji".
Udeležijo se jih lahko vsi igralci, ki so preučili znanost Kartografija.


V turnirju "Zbiranje zastav" je cilj vsakega udeleženca zbrati kar največjo količino kompletov zastav.

Komplet zastav

Obstajajo zastave treh barv: rdeče, zelene in modre.
Zastave lahko najdejo raziskovalci. Zastave niso pritrjene na celice v kraljestvu, ampak se nahajajo z določeno verjetnostjo v trenutku, ko je raziskovalec prispel do neke celice.
Zastave se hranijo v osrednji stavbi posesti.
Nekaj zastav iste barve se nahaja na eni in isti posesti.
Prav tako lahko zastave ropate pri drugih igralcih. V enem napadu lahko oropate le eno zastavo.
Če ima zaščitnik le eno zastavo, jo pri skupnem napadu dobi iniciator napada.

Modra Rdeča Zelena

Tri zastave različnih barv sestavljajo poln komplet.
Zbrani kompleti zastav se ne ropajo.
Turnir se konča 10. dne po začetku, ne glede na število zbranih kompletov. Nagradna mesta
se dodelijo glede na število zbranih kompletov, v primeru enakega števila pa glede na to, kdo jih je prej zbral.
Napredek zbranih kompletov si lahko pogledate v zavihku Ratinga"Turnirji".

Nagrade za zbrane zastave:

1. mesto - artefakt 4. stopnje,
2.-6. mesto - artefakti 3. stopnje,
7.-26. mesto - artefakti 2. stopnje,
27.-100. mesto - artefakti 1. stopnje, zvitek 3. stopnje.
Vsi igralci, ki so zbrali vsaj en komplet, vendar niso bili med prvimi stotimi, prejmejo tolažilno nagrado – zvitek 3. stopnje.

Igralci, ki so zasedli 1.-100. mesto, prav tako prejmejo odličjeza zmago na Turnirju »Zbiranje zastav«. Pri ponovni zmagi, če ste si znova prislužili odličje, se na njem pojavi cifra, ki označuje število zmag. Odličje se preda takoj po koncu turnirja, ne glede na to, ali je igralec prevzel nagrado ali ne.

Da bi prevzel nagrado za turnir (artefakt ali zvitek), mora igralec zgraditi stavba, nato vstopiti v zavihek Svetovalca "Turnirji" in klikniti na gumb "Prevzami nagrado".

Turnirske storitve (Pomoč na turnirju) so, razen »Pošlji pošasti iz ruševin«, za naročilo dostopne 24 ur.
Vse naročene storitve so veljavne do konca turnirja.
Med turnirjem lahko le enkrat odpošljete pošasti.
Ob naročilu storitve »Prikliči starodavne za zaščito zastav v mestih« bo vojska starodavnih šla v zaščito vsakega vašega mesta v trenutku, ko se v njem pojavi zastava, in bo tam ostala do konca turnirja.
Ob pojavu naslednje zastave v istem mestu se starodavni tja ne vrnejo.


Verjetnosti najdbe zastav:
Standardna: 0,07%
S storitvijo "Povečaj verjetnost najdbe zastave s strani raziskovalcev": 0,21%

Prva dva dni se naključna 1 barva ne odkrije.
Nadalje se vse barve odkrivajo z enako verjetnostjo.


V kraljevskem turnirju «Zbiranje_zastav» cilj vsakega udeleženca je zbrati največjo količino popolnih kompletov zastav.

Nagrade za zbrane zastave:

1 mesto - artefakt 5 stopnje iz novega seta Oklep kralja,
2 mesto - artefakt 5 stopnje,
3-4 mesto - artefakti 4 stopnje,
5-15 mesto - artefakti 3 stopnje
16-40 mesto - artefakti 2 stopnje,
41-100 mesto - artefakti 1-го stopnje, zvitek 3. stopnje.
Vsi igralci, ki so zbrali vsaj en komplet, pa se niso uvrstili v prvo stotino, bodo dobili tolažilno nagrado – zavihek 5 stopnje.

Igralci, ki so zasedli 1-100 mesta, tudi dobivajo medaljo v čast zmage v Turnirju «Zbiranje zastav».Ko ponovno zmagujete, če ste že enkrat dobili medaljo, se na medalji označuje število zmag. Medalja se izda takoj po koncu turnirja, ne glede na to, ali je igralec prevzel nagrado ali ne.

Da bi si prevzeti nagrado za turnir (artefakt ali zavihek), igralcu je potrebno zgraditi stavba «Zakladnico», potem pa preiti v zavihek Svetovalca «Turniri» in pritisniti gumb «Dobiti nagrado».

Turnirne storitve (Pomoč v turnirju)
Storitve, ki so na voljo za naročilo tekom 24 ur:

 • 4-kratno povečanje možnosti, da raziskovalci najdejo zastave
 • Trajanje odhajajočih misij raziskovalcev -20%
 • Poziv Vojske Starodavnih za obrambo zastav v mestih. Vojska Starodavnih prispe za zaščito vsakega Vašega mesta ob pojavu v njem zastave, in se bo nahajala tam do konca tekmovanja. Ko pa se zastava pojavi v istem mestu, se Vojska Starodavnih ponovno ne prihaja.
 • Povečanje hitrosti urjenja bojnih enot
 • Samodejno urjenje vojska
 • Samodejno usposabljanje posebnih oseb
Vse naročene storitve iz navedenega seznama veljajo do konca turnirja.

Storitve, ki so na voljo ves čas turnirja, vendar se rabijo samo enkrat tekom turnirja:
 • Poslati pošasti iz Ruševine na posest. Lahko pošljete pošasti samo enkrat v času turnirja.
 • Odprava omejitev za napad na poljubne ruševine tekom 4 ur.

Možnosti najti zastave:
Navaden: 0,07%
S storitvijo " Povečati možnosti, da raziskovalci najdejo zastave ": 0,28%

Prvi 2 dni se poljubna 1 barva ne najde.
Nato se vse barve najdejo enakoverjetno.


V turnirju «Zadrževanje Podzemeljskega jezera » cilj vsakega udeleženca je zajetje in zadrževanje največjega možnega števila Podzemeljskih jezer do njihovega popolnega uničenja.


Udeleženci lahko postanejo igralci s stopnjo «Vrhovni vladar».
Na začetku tekmovanja se po vsem imperiju v naključnih mestih pojavljajo 30 Podzemeljskih jezer . Vsak udeleženec turnirja, neodvisno od stopnje znanosti «Zunanje posesti», lahko istočasno lastnik enega Podzemeljskega jezera. Po zajetju se Podzemeljsko jezero začne rušiti. Popolnoma pa bo uničeno čez 8 ur. Igralcu se šteje en oprijem v času razpada lastništva in se takoj na zemljevidu pojavi novo Podzemeljsko jezero. Če do uničenja jezera ga bo zajel drug igralec, čas bo začel iti na novo. Opustiti zajeto Podzemeljsko jezero je nemogoče! Turnir se konča 10-ti dan po začetku, neodvisno od količine zajetih jezer. Vsi jezera se porušijo in se zaračunajo zadnjemu lastniku Podzemeljskega jezera. Nagrade se razporejajo glede količine zadržanih Podzemeljskih jezer in v primeru neodločenega izida temu, za koga jezero je bilo najprej preštejeno.
Pogledati napredek zadržanih jezer je možno v zavihku Ratinga "Turniri".

Nagrade:

1 mesto - artefakt 4 stopnje,
2-6 mesto - artefakti 3 stopnje,
7-26 mesto - artefakti 2 stopnje,
27-100 mesto - artefakti 1-го stopnje, zvitek 3. stopnje.
Vsi igralci, ki so zadržali eno ali več jezer pa se niso uvrstili v prvo stotino, bodo dobili tolažilno nagrado – zavihek 3 stopnje.


Igralci, ki so zasedli 1-100 mesta, tudi dobivajo medaljo v čast zmage v Turnirju «Zadržanje podzemeljskega jezera». Ko ponovno zmagujete, če ste že enkrat dobili medaljo, se na medalji označuje število zmag. Medalja se izda takoj po koncu turnirja, ne glede na to, ali je igralec prevzel nagrado ali ne.

Turnirne storitve (Pomoč v turnirju)
Storitve, ki so na voljo po naročilu v 24 urah:
 • Poziv vojske Starodavni za zaščito podzemeljskih jezer: čete Starodavnih bodo prispeli za zaščito vsakega vašega Podzemeljskega jezera za časa njegovega zajemanja in bodo ostali tam do njegovega uničenja.
 • Maksimalna zaščita v podzemeljskih jezerih: deluje v vsakem Podzemeljskem jezeru, ki ga zadržuje igralec.
Vse naročene storitve iz navedenega seznama veljajo do konca turnirja.

Storitve, ki so na voljo ves čas turnirja, vendar pa se lahko rabijo na turnirju samo enkrat:
 • Prikaži poljubno Podzemeljsko jezero.
 • Poslati 70% pošasti iz Ruševine na posest.
 • Odprava omejitev za napad na poljubne ruševine tekom 4 ur.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
flag_all.png 3.9 kB 1 09-Sep-2011 18:20 Administrator
png
flag_blue.png 2.0 kB 1 09-Sep-2011 18:20 Administrator
png
flag_green.png 1.9 kB 1 09-Sep-2011 18:20 Administrator
png
flag_red.png 2.0 kB 1 09-Sep-2011 18:20 Administrator
png
grotto_hall.png 28.7 kB 1 27-Jan-2015 17:36 Administrator
« This page (revision-13) was last changed on 06-Sep-2019 14:27 by Administrator