Zavihek urokov#

Kako vstopiti v zavihek (dva načina):
  • Kliknite na portret junaka. To je eden od zavihkov v desnem delu junakovega okna.
  • Zavihek urokov se odpre, ko kliknete na krožni meni kraljestva na polje ali posest.

Kako se uroki dodajajo v zavihke urokov#

Uroki dajejo zvitke in aktivne veščine.
  • Uroki veščin
Pojavijo se v zavihku urokov po preučitvi ustrezne junakove veščine.
  • Uroki zvitkov
Ko se zvitki premestijo v junakovo torbo, se ustrezni uroki dodajo v zavihek urokov.
Poleg piktograma zvitka se v zavihku urokov prikaže tudi število urokov, ki je enako številu predmetov dane vrste in ene stopnje v junakovi torbi.
Uroki iste vrste, vendar različnih stopenj se prikazujejo z različnimi piktogrami. Po uporabi uroka predmeti izginejo iz torbe.
Zvitek katere koli stopnje lahko uporabi junak katere koli stopnje.

Kako uporabim urok#

Obstajata dva načina:
1. Dvakrat kliknite na sliko v zavihku urokov.
2. Enkrat kliknite na sliko in nato pritisnite tipko "Ustvari" v zavihku urokov.

Če dvakrat uporabite isti urok
Uporaba urokov iste stopnje se ne sešteva. Zamenjajo se z uroki iste ali višje stopnje. Uroki nižje stopnje se ne ustvarjajo.

Istočasna uporaba urokov lahko poteka v boju. Enaki uroki več zaveznikov pri napadu ali obrambi, ki delujejo na nasprotnika ali zaveznika, se seštevajo.
Uroki – infekcije se zamenjajo z uroki – infekcijami iste ali višje stopnje.

Na koga ne delujejo / kdo jih ne more uporabiti
Uroki ne delujejo na enote in junake, ki se nahajajo v zaklonišču.
Če je nosilec uroka lahko postal junak in posest, vendar se je junak nahajal v zaklonišču, ne bo postal nosilec uroka po tem, ko pride v garnizijo posesti, ki je postala nosilec uroka.
Junak ne more uporabiti uroka, če se nahaja za zaprtimi vrati/predorom in ne more postati prejemnik tujega uroka.
Junaku ni na voljo uporaba urokov med misijo, vključno z razporeditvijo zaveznika na posesti z misijo »Pomoč«.


Parametri urokov:
  • Stopnja uroka
  • Količina porabljene mane (Vsi uroki zahtevajo mano.)
  • Čas priprave uroka po uporabi
  • Nekateri uroki imajo čas veljavnosti.
Po uporabi uroka za mesto/junaka, ki ima rok veljavnosti, se za ta čas veljavnosti na mestu/junaku pojavi piktogram Uporabljenega uroka. Če je urok usmerjen na igralca, se piktogram pojavi v spodnjem delu mesta.
  • Cilj uporabe
  • Cilj delovanja


Delovanje urokov je lahko trenutno ali dolgoročno. Nosilec vpliva uroka je lahko lasten/tuj/zaveznikov (pripadnika klana) junak, lastna/tuja/zaveznikova (pripadnika klana) posest (v nadaljevanju pomeni »zaveznikov« tudi »pripadnika klana«).
Mogoč je vpliv uroka na ne-nosilca uroka.
Na primer, nosilec uroka je lastna posest, kamor pride sovražnikova vojska, ki prejmejo vpliv uroka. Uroki ne delujejo pri onemljenem junaku.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 16-Aug-2013 15:12 by UnknownAuthor