Specializacije#

Igralec ima lahko le eno specializacijo. To pomeni, da se odločite, katero smer boste izbrali, in jo nato razvijate.
POZOR! Izbira druge specializacije prekliče prvo.
S preučevanjem specializacije dobite znak dane specializacije, ki se bo odražal pri vas na posesti. Vsaka specializacija daje bonuse na določenem področju.

Specializacija Trgovec. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
znižanje tržnega davka, %: 2 5 9
povišanje prispevka trgovin za : 0.01 0.02 0.03


Specializacija Klerik. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
povečanje % vstajenja v stavbi Vstajenec (%): 1 3 5
Skrajša čas priprave Zdravilcev za %: 50 60 70


Specializacija Rudar. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
povečanje pridobivanja železa v rudnikih (%): 20 25 30
povečanje pridobivanja kamna v kamnolomih (%): 20 25 30
povečanje pridobivanje zlata v nahajališčih (%): 20 25 30

Da bi videli bonuse specializacije Rudar, vstopite v rudnik, kamnolom ali nahajališče in na številko produkcije postavite miško.

Specializacija Dobrotnik. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
Povečuje kapaciteto prebivališč za: 25 5075
Povečuje prirast prebivalstva v prebivališčih za x/h: 81216


Specializacija Arhitekt. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
Skrajša čas gradnje, izboljšanja in prenove stavb za %: 506580


Specializacija Zaščitnik. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja
Poveča napad navadnih stolpov za %: 50 75 100
Povečuje nasprotnikove izgube od ojačitev za x enot: 10 20 30
Povečuje zaščito garnizije pred ojačitvami za: 1 2 3

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
ironplant.jpg 91.8 kB 1 09-Sep-2011 16:30 Administrator
png
kamnolom3.png 118.3 kB 1 02-Oct-2013 15:17 Administrator
jpg
spec.jpg 111.2 kB 1 21-Oct-2010 18:41 Administrator
png
spec_architect.png 19.9 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_benefactor.png 21.5 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_cleric.png 20.0 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_defender.png 20.4 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_miner.png 20.6 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
png
spec_trader.png 20.4 kB 1 21-Oct-2010 18:37 Administrator
jpg
special.jpg 96.6 kB 1 09-Sep-2011 17:03 Administrator
« This page (revision-6) was last changed on 02-Oct-2013 15:18 by Administrator