Trgovina se gradi v mestu, mestnem naselju. Trgovina sama po sebi pridobiva zlato, poleg tega pa povečuje prispevke od prostega prebivalstva.

Stopnja
Pridelek, na uroPri rasi Vitez
Pridelek, na uro
Povečanje prispevkov od prebivalstva,
koeficient
Kristali
1 0 300 50 0 0 1545 0,018
2 0 600 100 0 0 1854 0,022
3 0 900 300 0 0 2163 0,027
4 0 1 800 700 20 0 2472 0,032
5 0 2 000 800 70 0 2781 0,036
6 0 2 500 900 80 0 3090 0,041
7 0 3 0001 000 100 0 3399 0,045

8

0

90 000

30 000

3 000

0

66

198

0,052


Ko v banki posesti količina zlata doseže omejitev skladišča, se pridelek trgovin in povečevanje prispevkov od prebivalstva preneha.
Vendar, če je v garniziji ali zaklonišču vojska, ki se plačuje, bodo trgovine delale le delno in izpolnjevale zahteve plačil. Če vsota iz trgovin zadošča, bodo aktivni le prispevki, če ne, pa tudi pridelek trgovin.

Na seznam stavb Listaj po seznamu naprej

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
deshop.png 6.2 kB 1 13-Oct-2010 18:45 Administrator
png
drshop.png 7.8 kB 1 13-Oct-2010 18:45 Administrator
png
eshop.png 8.3 kB 1 13-Oct-2010 18:45 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 17-Nov-2010 13:14 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 17-Nov-2010 13:14 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 17-Nov-2010 13:15 Administrator
png
shop.png 7.5 kB 1 13-Oct-2010 18:45 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 17-Nov-2010 13:15 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 17-Nov-2010 13:15 Administrator
png
yellow_crystal.png 9.0 kB 1 07-Nov-2013 16:56 Administrator
« This page (revision-13) was last changed on 25-Nov-2013 15:48 by Administrator