Znanosti#Vrata. Po preučevanju znanosti Vrata dobite možnost, da odprete vrata v mestu.
Raziskovanje naselij. Odpira celice s sredstvi in tuje stavbe v naseljih. Omogoča vam, da v naseljih gradite stavbe.
Gradnja. Omogoča vam, da istočasno gradite ali izboljšujete od 1 do nekaj stavb, odvisno od stopnje znanosti.
Terraformiranje. Omogoča, da zgradite stavbo Terraformer.
Prenova. Omogoča vam, da prenovite od 1 do nekaj stavb istočasno, odvisno od stopnje znanosti.
Upravljanje misij. Omogoča vam, da odpravite več misij istočasno.
Zunanja posestva. Omogoča vam, da imate več zunanjih posestev.
Underground Domains. Allows owning Underground Domains.


Po preučitvi 1. stopnje znanosti postane dostopna stavba, v katerem lahko urite enote glede na ustreznega znanosti vrste. Pri izboljšavi katere koli vojaške znanosti do druge in višje stopnje boste morali plačati razliko v ceni naslednje in predhodne stopnje za enote danega tipa (vključno s tistimi, ki so na poti), ki se pri vas nahajajo ali urijo. Plačilo lahko izvedete s katere koli posesti. Sredstva se bodo odštela s posesti, na kateri se nahajate ali katero ste izbrali v spustnem meniju posesti.

Nosilec.
Vojak.
Jezdec.
Letalec.
Lokostrelec.
Zdravilec.
Najemnik.
Čarovnik.


Te znanosti vam pomagajo, da se zaščitite ali vam omogočajo, da zgradite obrambne stavbe.

Skrivališče.Po preučitvi znanosti skrivališče ne zahteva več nobenih vaših dejanj. Načelo je enostavno: količine sredstev v zgornji vrstici, ki je enaka obsegu skrivališča, ni mogoče oropati. Obseg skrivališča je odvisen od stopnje znanosti Skrivališče in je naveden v osrednji stavbi, v namigu glede količine sredstev, ki se nahaja v zgornji vrstici in namigu glede znanosti Skrivalipče. Sredstva na trgu NISO zaščitena s skrivališčem.
Zaklonišče. Omogoča, da vojsko sprejmete v zaklonišče
Stolpi. Omogoča gradnjo stavb Stolp
Utrdba. Omogoča gradnjo stavbe Utrdba
Čarobni stolpi. Omogoča gradnjo stavbe Čarobni stolp
Diplomacija. Omogoča gradnjo stavbe Diplomatski korpus. Omogoča sklenitve zavezništev z več igralci, odvisno od stopnje znanosti
Klani. Omogoča vstop v klane. Omogoča ustvarjanje klana
Svetišče. Omogoča gradnjo stavbe Svetišče
Vstajenje. Omogoča gradnjo stavbe Vstajenec
Klanski gradovi. Omogoča klanom lastiti si klanske gradove


Po preučevanju katere koli od znanosti, navedenih spodaj, lahko zgradite stavbo ustreznega tipa.

Trg. Omogoča gradnjo stavbe Trg. Omogoča trgovanje s trgi, odvisno od stopnje znanosti, v istem kraljestvu ali v nekaj kraljestvih
Trgovci. Omogoča gradnjo stavbe Ceh trgovcev. Omogoča urjenje trgovcev.
Špijonaža. Omogoča gradnjo stavbe Ceh vohunov.Omogoča vohunjenje za tujimi posestmi v polmeru nekaj kraljestev.
Protivohunjenje. Omogoča gradnjo stavbe Ceh protivohunov. Omogoča urjenje protivohunov
Opazovanje. Omogoča gradnjo stavbe Stolp prerokov. Omogoča vohunjenje za tujimi misijami v polmeru nekaj kraljestev
Odsev. Omogoča gradnjo stavbe Stolp zrcal. Omogoča urjenje Zrcal
Kartografija. Omogoča gradnjo stavbe Ekspedicijski korpus. Omogoča raziskovanje okolice v polmeru nekaj kraljestev.
Kolonizacija. Omogoča gradnjo stavbe Center kolonizacije. Omogoča vladanje nekaj mestom


Omogočajo dodatna udobja ali prednosti.

Povečanje skladišč. Povečanje kapacitet skladišč
Upravljanje ozemelj. Omogoča gradnjo kakršnih koli stavb na celicah s sredstvi

Prenos prestolnice#

Za prenos prestolnice morate preučiti znanost in znanost se polni. Nato kliknete na napolnjeno znanost in v seznamu, ki se prikaže izberete mesto, v katerega želite prenesti prestolnico. S tem je prestolnica prenesena v drugo mesto. To mesto je lahko katere koli stopnje, tudi prve. Pri prenosu prestolnice vanj bo 51 celic postalo razpoložljivih za prestolnico. Maksimalna stopnja CZ se ne spremeni in ostane ista, kot je bila pred prenosom. Torej je lahko v mestu CZ 2. stopnje 51 celic.
Če prenašate prestolnico iz začetnega mesta, bo v njem ostalo 43 celic, če pa ne iz začetnega pa se vrne prvotno število celic, kolikor jih je bilo pred prestolnico.
Stavbe z odvečnih celic v stari prestolnici bodo izbrisane. Če ste imeli v stari prestolnici zgradbe, ki so predvidene le za gradnjo v prestolnici, se porušijo (npr. Diplomatski korpus) in jih lahko zgradite v novi prestolnici.
Če je bila vojska Starodavnih v prejšnji prestolnici, bo tam tudi ostala.

Zakladnica. Zmanjšuje osnovno plačilo vojske.
Širitev mesta. Širi meje izbranega mesta za 1 celico, vendar ne več kot za 43 celic v mestu. Stopnja Osrednje stavbe se ne spreminja po povečanju števila celic v mestu s pomočjo znanosti.
Za širitev katerega koli mesta za 1 celico morate preučevati znanost, ki postane napolnjena. Zatem kliknite na napolnjeno znanost in v seznamu, ki se je izpisal, izberite mesto, v katerem se bo zgodila širitev. V tem mestu je zatem znotraj mestnega obzidja dodana celica.
Po želji lahko dano operacijo ponavljate tolikokrat, kolikor celic želite dodati. Vsaka stane 25 000 znanosti.

Tehnologija pridobivanja . Povečuje pridobivanje vseh stavb, v katerih se pridobivajo sredstva za določen %.
Priprava vojske. Povečuje hitrost urjenja vseh enot za določen %.

Znanost Upravljanje junakov Omogoča najemanje junakov in razvijanje le-teh do 12. stopnje. Višje je stopnja znanosti, več junakov ima lahko igralec. Število slotov za junaka v zaklonišču je enako številu možnih najemnikov v skladu z znanostjo Upravljanje junakov.

Znanost Mojstrstvo junakov Maksimalna stopnja junaka je odvisna od znanosti Mojstrstvo junakov. Brez preučevanja dane znanosti ima junak lahko največ 12. stopnjo. Po doseganju maksimalne stopnje v skladu z znanostjo se izkušnje prenehajo povečevati.


Znanost Ujetništvo junakov Omogoča gradnjo stavbe Ječa.


Znanost Tabor Znanost Tabor omogoča junaku postavitev tabora. Torej, odpraviti junaka v misijo Ustvari tabor. S stopnjo znanosti raste število taborov, ki jih ima lahko igralec istočasno.


Znanost Alkemija
1. Allows to make buildings and artifacts perfect
2. Allows to rob magic Crystals and Runes
3. Allows to perform funic Rituals
4. Allows to rob magic Recipes.


Accelerated Studying. Increases the experience gained by the heroes in battle..


Hero Commander. Allows you to hire a certain number of heroes of the Commander class in the Tavern. Changes the parameters of science "Heroes Managing" by +1, but no more than 7.


Enote znanosti v procesu preučevanja lahko premestite na drugo znanost. Ostanek, ki presega osnovno preučevanje, se izgubi.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
BonusChZh.jpg 62.2 kB 1 27-Aug-2010 17:34 Administrator
png
YSKOR_OBU4ENIE.png 26.0 kB 1 13-Aug-2019 14:27 Administrator
png
add_cell.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
alchemy.png 6.2 kB 1 18-Sep-2013 16:59 Administrator
png
anty_espionage.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
anty_observation.png 1.6 kB 2 08-Jul-2010 17:34 Administrator
png
army_management.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:29 Administrator
png
building.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
building_on_resources.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
button_science.png 9.1 kB 1 09-Jun-2010 16:57 Administrator
png
button_science_green.png 8.6 kB 1 21-Jul-2010 16:37 Administrator
png
button_science_red.png 8.7 kB 1 21-Jul-2010 16:37 Administrator
png
camps.png 2.3 kB 1 18-Sep-2013 16:59 Administrator
png
capital.png 2.9 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
cartography.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
castles.png 3.5 kB 1 02-Feb-2015 14:31 Administrator
png
cavalry.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
clans.png 2.5 kB 1 08-Jul-2010 15:30 Administrator
png
colonization.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
coommander_nayka.png 31.6 kB 1 13-Aug-2019 14:27 Administrator
png
diplomacy.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
empty_science.png 4.1 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
espionage.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
flyer.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
fortification.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
gate.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
jpg
glob1.jpg 80.3 kB 1 23-Aug-2010 16:50 Administrator
png
healer.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
heroes.png 6.8 kB 1 08-Jul-2010 15:31 Administrator
png
heroes_skill.png 6.0 kB 1 18-Sep-2013 16:59 Administrator
png
hiding_place.png 1.7 kB 2 08-Jul-2010 16:42 Administrator
png
knowledge.png 2.0 kB 1 12-May-2010 14:48 Administrator
png
labour_service.png 6.3 kB 1 14-Oct-2010 14:52 Administrator
png
mage.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
magic_tower.png 1.6 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
market.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
melee.png 2.0 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
merchant.png 3.2 kB 2 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
military_service.png 6.4 kB 1 14-Oct-2010 14:51 Administrator
png
miner.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
observation.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
outer_estates.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
jpg
poselok.jpg 60.7 kB 1 23-Aug-2010 16:55 Administrator
png
prison.png 1.7 kB 1 18-Sep-2013 17:01 Administrator
jpg
q1.jpg 59.6 kB 1 23-Aug-2010 16:50 Administrator
png
range.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
repairing.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:32 Administrator
png
resurrector.png 6.0 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
scavenger.png 1.9 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
sectors.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
shelter.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
jpg
spec.jpg 111.2 kB 1 23-Sep-2010 12:30 Administrator
png
spec_architect.png 19.9 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_benefactor.png 21.5 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_cleric.png 20.0 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_defender.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_empty.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_miner.png 20.6 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
spec_trader.png 20.4 kB 1 27-Aug-2010 17:37 Administrator
png
storehouse_improvement.png 1.5 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
temple.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
terraforming.png 1.7 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
tower.png 1.8 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
treasury.png 2.2 kB 1 08-Jul-2010 15:33 Administrator
png
underground_science.png 3.1 kB 1 31-Mar-2020 18:04 Administrator
« This page (revision-135) was last changed on 31-Mar-2020 18:05 by Administrator