Za preučevanje znanosti je potrebno:
- zgraditi stavbo ali nekaj stavb Laboratorij alkemista
- v oknu znanosti izberite znanost, ki jo boste preučevali

Okno znanosti#

V okno znanosti lahko vstopite s klikom na gumb Znanost.

Če znanosti ne preučujete (je niste izbrali ali pa nimate znanstvenikov), se gumb obarva rdeče.

Znanstveniki potrebujejo vašo pomoč#

Če katera koli znanost zahteva za dokončanje procesa vašo pomoč, se gumb obarva zeleno. V tem primeru morate vstopiti v okno znanosti, najti znanost, obarvano zeleno, in klikniti nanjo. Odpre se okno, v katerem bo napisano, kaj se zahteva za zaključek preučevanja znanosti.
PRIMER: Vaši znanstveniki so preučili znanost _Vojak_ do 2. stopnje.
Ta znanost vam omogoča, da urite vojake 2. Stopnje, ki imajo izboljšane karakteristike in dražje urjenje.
Vendar morate pred tem izboljšati vojake predhodne stopnje, ki so vam podrejeni, in sicer preden vstopijo v naslednjo stopnjo, in plačati izboljšave. Znanstveniki brez vas ne morejo izvesti danega dejanja.
Za pomoč znanstvenikom morate: vstopiti v okno znanosti tako, da kliknete na ikono utripajoče znanosti, se strinjati, da boste plačali predlagano izračunano količino sredstev in izboljšava se izvede takoj.
Cena izboljšav je odvisna od števila vojakov, ki so vam podrejeni – več je vojakov, višja bo cena izboljšav. Pri izboljšavah se upošteva število vojakov v vseh vaših mestih, v vseh misijah, naročeni v vseh stavbah in vojska v oživljanju. Če nimate vojakov, bo cena izboljšav nič.

Cena izboljšav bo odpisana s skladišč tiste posesti, ki je bila izbrana v padajočem meniju posesti v trenutku potrditve. Če se nahajate v mestu z za izboljšanje nezadostno količino sredstev, skušajte prestopiti v drugo mesto in izvesti izboljšave od tam. Če trenutno nimate potrebne količine sredstev za plačilo, lahko vojsko izboljšate pozneje. V tem primeru ne morete preučevati naslednje stopnje te znanosti, dokler ne opravite izboljšave. Vendar lahko imate na čakanju za potrditev nekaj _različnih_ znanosti.
Prav tako lahko zmanjšate ceno izboljšave tako, da uničite del vojske tiste vrste, ki jo izboljšujete.

Hitrost pridobivanja znanosti#

Enote znanosti se pridobivajo iz Laboratorija alkemista na vseh posestih, tj. znanost je skupno sredstvo vseh posesti. Več je stavb, hitrejše je preučevanje znanosti.

Na hitrost pridobivanja znanosti lahko vpliva:

  • Bonus naselja, ki ga lahko pogledate v alkemistovem laboratoriju. Uporablja se za vsako stavbo posebej.
  • Bonus Starodavne čarovnije, katerega lahko prav tako vidite v Laboratoriju alkemista. Uporablja se za vsako stavbo posebej. Če je bonus veljaven, se ikona naročila storitve poleg hitrosti pridobivanja obarva zeleno.
V oknu znanosti bo preprosto napisano "Starodavna čarovnija je aktivna ".
Opomba: Ker se bonus naselja in Starodavne čarovnije uporablja za vsako stavbo (hitrost pridobivanja stavbe se pomnoži za bonus in zaokroži na celo številko), NI MOGOČE sešteti hitrost pridobivanja vsake stavbe in jo pomnožiti z bonusom – številke ne sovpadajo.
  • Bonus za nalogo – nagrada. Tedaj jo lahko vidite v oknu znanosti. Doda se skupni vsoti.Opis znanosti in Specializacij.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
NAGRADA.png 124.4 kB 1 02-Oct-2013 15:48 Administrator
jpg
alch.jpg 83.3 kB 1 09-Sep-2011 15:17 Administrator
png
button_science.png 9.1 kB 1 21-Oct-2010 18:24 Administrator
png
button_science_green.png 8.6 kB 1 21-Oct-2010 18:24 Administrator
png
button_science_red.png 8.7 kB 1 21-Oct-2010 18:24 Administrator
png
charovnija.png 61.6 kB 1 25-Oct-2013 14:48 Administrator
png
knowledge.png 2.0 kB 2 16-Sep-2013 17:31 Administrator
png
laboratorij alkemista2.png 52.8 kB 1 25-Sep-2013 15:43 Administrator
png
laboratorij alkemista3.png 106.1 kB 1 25-Sep-2013 15:51 Administrator
jpg
magic.jpg 67.4 kB 1 13-Sep-2011 10:02 Administrator
jpg
magicactive.jpg 51.5 kB 1 13-Sep-2011 10:10 Administrator
jpg
poselok.jpg 61.2 kB 2 06-Jan-2011 16:42 Administrator
jpg
rew.jpg 50.9 kB 1 13-Sep-2011 10:16 Administrator
« This page (revision-36) was last changed on 25-Oct-2013 14:49 by Administrator