Trudimo se, da bi bila igra zanimiva in prijetna za vse igralce.
Dani proces uravnavajo Pravila igre in pogoji Uporabniškega soglasja


Na strežniku so prepovedani in se kaznujejo ali celo blokirajo (blokada junaka na strežniku ali uporabniškega računa):
1) žalitve, necenzurirani izrazi (med drugim tudi v devizah, imenih mest, klanov),
2) neželena pošta (pošta z nepovezanimi kombinacijami črk – cifer in drugih znakov, prazna sporočila se prištevajo k neželeni pošti),
3) več vodenj[1] (prepovedano je ustvariti več kot enega junaka na enem strežniku, prepovedano je igrati z enega računalnika za več junakov na istem strežniku, prepovedano je posredovanje gesla drugim igralcem).
Uporabnik lahko uporablja le en uporabniški račun v igri. Večuporabniški računi so lahko izbrisani ali blokirani kadar koli po preudarku Nosilca pravic.
4) dogovor skupine oseb z namenom pridobitve prednosti, ki so v nasprotju s pravili igre in uporabe robotiziranih programov tretjih razvijalcev v igri,
5) v primeru, da bodo imena klanov podobna v takšni stopnji, da lahko drugi igralci pomislijo, da gre za isti klan, ima administracija pravico do spremembe imena klana,
6) reklama,
7) finančne mahinacije,
8) nespoštljiv odnos do administracije projekta,
9) v igri mora Uporabnik uporabiti jezik, ki je ustrezen jezikovnemu območju (spletne strani).


Če želite paziti junaka svojega znanca, uporabite funkcijo Namestnik.


Na vsakem strežniku lahko registrirate največ enega junaka.


Lahko se administraciji pritožite na drugega igralca (gumb Pritoži se nad sporočili) za uporabo nenormativne leksike, žalitve osebnosti igralca, za neželeno pošto ali za reklamo.
Če bo pritožba utemeljena, lahko vaš nasprotnik dobi 1-7-dnevno kazen. Kazen je nezmožnost pisati drugim igralcem sporočila v navedenem času. V primeru večkratnih pritožb s strani več igralcev je lahko junak ali uporabniški račun nasprotnika blokiran.
V primeru neutemeljenosti pritožbe na druge igralce lahko dobite opomin. V primeru večkratnih neutemeljenih pritožb na druge igralce lahko dobite 1-7-dnevno kazen.
Opomin lahko prejmete tudi za neznatne kršitve Pravil igre.


[#1] Če igrata dva igralca z 1 računalnika, morate:
1.Administraciji napisati iz pošte v igri s predmetom "Drugo" o tem, da igrate skupaj in navesti vaši uporabniški imeni.
2.Poti junakov se v igri ne smejo križati. Prepovedano je tudi medsebojno sodelovanje: vstop v klan, v zavezništvo, napad drug na drugega, skupni napad, pomoč, trgovina, prepošiljanje poročil špijonaže, poročil prerokov, sporočil o Zunanjih posestih prek mape itd. Omejitev napadov na isto posest v enem dnevu je ista, tj. največ 2 napada skupaj z dveh uporabniških imen.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
rul.jpg 36.3 kB 1 08-Dec-2010 15:22 Administrator
jpg
rules.jpg 25.1 kB 1 12-Sep-2011 12:12 Administrator
jpg
slovensko.jpg 3.9 kB 1 09-Sep-2013 15:30 Administrator
« This page (revision-38) was last changed on 07-Nov-2013 17:31 by Administrator