Drevo se pridobiva:


Žitarice se pridobivajo:
Kamen se pridobiva:
Zlato se pridobiva:


Železo se pridobiva:


Črni biser je posebno sredstvo, opisano v ločenem članku.

Na hitrost pridobivanja lahko vplivajo:

  • 1. Posebnosti rase. Bonus za raso se pojavi v začetnih značilnostih stavb različnih ras. To pomeni, da imajo stavbe za pridobivanje različno začetno hitrost pridobivanja.
  • 2. Bonusi pridobivanja po terenu:

+70%
-50% -50% +100% -50%
+70% -50%
-50% +200%
+50%


  • 3. V naseljih se sredstva pridobivajo hitreje – bonus naselja znaša +30%
  • 4. V rovih imajo vse stavbe za pridobivanje bonus za pridobivanje – bonus rova znaša +100%
  • 5. Bonusi za naloge
  • 6. Bonusi za Specializacije in Znanosti
  • 7. Izraba nahajališča. Vsako nahajališče kamna, železa, zlata ali polje žitaric imajo omejeno količino sredstev. Po popolni izrabi teh nahajališč in stavbe za pridobivanje, ki stoji na danem nahajališču, hitrost pridobivanja pada do 1/uro. Da bi povrnili hitrost na prejšnjo stopnjo, morate porušiti stavbo za pridobivanje, zgraditi stavbo Čaša izobilja, ki obnavlja sredstva v nahajališču. Ko Čaša obnovi sredstva, se stavba samodejno uniči in lahko gradite stavbo za pridobivanje na obnovljeni celici.


Bonusi 2-7 se izpisujejo v ustreznih stavbah, če se z miško postavite na številko pridobivanja.


Da bi pogledali, katerim stavbam je v tem trenutku omogočena hitrost pridobivanja sredstev na posesti, lahko vstopite v Osrednjo stavbo in se z miško postavite na številko pridobivanja.Sredstva se pridobivajo in hranijo na tisti posesti, na kateri ili s katere je stavba, ki proizvaja dano sredstvo, zgrajena. Če količina sredstva, ki se hrani na posesti, doseže skladiščno omejitev, se pridobivanje sredstev preneha. V mestu lahko hranite sredstva, količina katerih presega omejitev, vendar se bodo presežki sredstev plenili. Več je presežkov, višja je hitrost plenjenja. V uri se pleni 1% sredstev, za katera ni bilo prostora v skladiščih.
PRIMER: Na sliki poteka plenjenje presežkov dreva in kamena, za katere ni prostora v skladiščih.

Skladiščne omejitve določa količina in stopnja skladišč in Osrednje stavbe na posesti skupaj.
V Osrednji stavbi lahko s pomočjo bobna izločite in prerazporedite prostor za sredstva. Nadzorujete lahko le prost prostor v skladiščih, tj. manj od tistega, ki je že zaseden – voz ne dovoli. Če na posest pade več kot 99.999.999 sredstev ene vrsti, dodatna sredstva se gorijo takoj brez opozorila. Ropanje sredstev se lahko zmanjšuje na 100%.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Kapaciteta skladišč.png 55.5 kB 1 01-Oct-2013 15:50 Administrator
png
MESTNA HISHA.png 106.3 kB 1 19-Sep-2013 09:33 Administrator
png
Ropanje sredstev.png 46.3 kB 1 19-Sep-2013 10:33 Administrator
png
Rudnik1.png 76.1 kB 1 19-Sep-2013 10:00 Administrator
jpg
bl_pearl.jpg 28.4 kB 1 25-Jun-2010 15:42 Administrator
jpg
capacity.jpg 52.0 kB 1 09-Sep-2011 12:26 Administrator
jpg
desert.jpg 32.0 kB 1 29-Oct-2010 15:22 Administrator
jpg
forest.jpg 41.7 kB 1 29-Oct-2010 15:22 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
jpg
ironplant.jpg 91.8 kB 1 09-Sep-2011 11:40 Administrator
jpg
mount.jpg 37.7 kB 1 29-Oct-2010 15:22 Administrator
png
pearl.png 2.6 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
jpg
plunder.jpg 435.1 kB 1 09-Sep-2011 12:17 Administrator
jpg
plundercopy.jpg 51.8 kB 1 09-Sep-2011 12:19 Administrator
jpg
q1.jpg 59.6 kB 1 23-Aug-2010 16:41 Administrator
png
ropanje sredstev.png 53.5 kB 1 23-Oct-2013 16:38 Administrator
jpg
steppe.jpg 36.0 kB 1 29-Oct-2010 15:22 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
jpg
warehouse.jpg 55.6 kB 1 09-Sep-2011 11:58 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 12-May-2010 15:14 Administrator
jpg
барабан 2.jpg 58.6 kB 2 17-Aug-2010 11:33 Administrator
jpg
барабан.jpg 60.9 kB 1 09-Jun-2010 14:14 Administrator
« This page (revision-72) was last changed on 23-Oct-2013 16:38 by Administrator