Na mapi s prostim očesom niso vidni vsi objekti. Zunanje posesti in Ruševine, Stounhendž ne vidite, dokler jih ne odkrijejo vaši raziskovalci. Gral lahko vidijo vsi igralci trenutek se prikaže na zemljevidu.
Pri čemer bodo raziskovalci informacije o zunanjih posestih predali le vam in drugi igralci bodo, dokler ne raziščejo polje in od svojih raziskovalcev prejmejo poročilo, kot prej ostali neseznanjeni z razporeditvijo zunanjih posesti.

Zunanje posesti so Kamnolom, Predor, Zlata žila, Rovi, Slano jezero in Gral.

Kamnolom, Predor in Zlata žila se nahajajo pod površjem, se podobno vedejo, zato jih je mogoče združiti s skupnih nazivom - Rudniki.
Rovi se nahajajo pod površjem, vendar je v njih veliko prostih celic, na katerih lahko graditev stavbe.
Slano jezero je leteč otok, ki ima 4 celice za gradnjo stavb in lastna naselja.
Gral je magic krogla, ki ima 4 celice za gradnjo stavb in lastna naselja.

Rop
Zunanje posesti se vedno lahko ropajo.
Pri ropanju zunanje posesti se ropa le 50 % sredstev ali prebivalstva.

V rudnikih in rovih obstaja analog mestnim vratom - predor. Odpira se 5 minut, zapira pa 6 ur. Zaprtje predora ni mogoče pospešiti s ČB.

V Slanih jezerih in Grail ni ne vrat ne predora.

Osvajanje posesti
Zunanje posesti lahko osvajate le po preučitvi znanosti Zunanje posesti.
Če so na zunanji posesti zgrajene obrambne stavbe, jih je pred zavzetjem potrebno porušiti. Brez tega ne more priti do zavzetja.
Pri uspešnem zavzetju Zunanje posesti, če na posesti obstajajo kakršne koli stavbe, se uničijo vse zgradbe 1. stopnje in deloma višje.

Zunanje posesti in Ruševine se lahko pojavijo kadarkoli in na katerih koli poljih. Zato je smiselno ponovno raziskati polja!

Odpoved od posesti
Lahko odpovedate od Vaše posesti v meniju na posesti v kraljestvu, če na posesti ni Vaših odhajajočih misij.

Umik
Trajanje misije - kot pri vojaški misiji z veliko hitrostjo. Nobeni bonusi/odbitki ne morejo spremeniti trajanja dane misije.
Nagrada oddelku za misijo Umik ni potrebna. Vojska s posesti prav tako ne zahteva zlato za plačilo. Zato del vojske zaradi nezadostnosti plačil za čas misije dezertira.

Življenjska doba posesti
Življenjsko dobo zunanje posesti, razen slanega jezera in Gral, lahko podaljšate za 30 dni.
Pri tem bo cena za vsako naslednje podaljšanje za isto posest rasla geometrično progresivno.
Prvo podaljšanje stane 200 ČB. Drugo podaljšanje stane 400 ČB, tretje 800 ČB itd.

Pri razpadu posesti se vojska, ki se na njej nahaja, z misijo Umik premakne na najbližjo posest ali v prestolnico.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Slano jezero1.png 20.6 kB 1 18-Sep-2013 15:43 Administrator
png
grail_en.png 32.3 kB 1 04-Nov-2014 14:11 Administrator
png
kamnolom.png 19.8 kB 1 18-Sep-2013 16:31 Administrator
png
mine_gate_open.png 61.5 kB 1 16-Sep-2013 14:09 Administrator
png
predor1.png 21.8 kB 1 18-Sep-2013 16:37 Administrator
png
rov majhna slika.png 30.9 kB 1 16-Sep-2013 15:00 Administrator
png
rov.png 15.1 kB 1 18-Sep-2013 15:47 Administrator
png
zlata žila.png 21.8 kB 1 18-Sep-2013 16:40 Administrator
« This page (revision-20) was last changed on 09-Feb-2015 14:49 by Administrator