Misija Premestitev enot omogoča, da premeščate enote med svojimi mesti.
Začetek misije poteka iz menija mape kraljestva, kjer kliknete na mesto, v katerem se ne nahajate.

Hitrost misije. Hitrost misije premestitve vojske je dvakrat večja kot pri misijah napada.

Odpoklic. Misijo "Premestitev enot" lahko odpokličete, dokler vojska ni že preblizu cilja. Odpoklic postane nemogoč minuto pred prihodom na cilj.

Plačilo enoti. Počasnejšo hitrost premika boste izbrali, ceneje bo misija.
Po prihodu v novo mesto začne vojska uporabljati plačila novega mesta.

Počitek. Po premestitvi na cilj vojska počiva 1 minuto, enako kot pri bojni misiji.


Premestitev vojske na posest zaveznika ali pripadnika klana je Pomoč.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
button_move_army.png 1.5 kB 2 10-Jun-2010 10:43 Administrator
png
premesti vojsko.png 111.7 kB 1 20-Sep-2013 15:35 Administrator
jpg
relocate.jpg 59.1 kB 1 14-Sep-2011 15:31 Administrator
« This page (revision-24) was last changed on 20-Sep-2013 15:35 by Administrator