Pri trgovcu lahko kupite steklenice mane in izkušenj.

Mano junaka lahko zapolnite s steklenicami »Eliksir mane«.
Steklenice mane se prodajajo pri trgovcu za sredstva.
Da bi popili steklenico, kliknite nanjo.


Junakove izkušnje lahko zapolnite na račun steklenic »Eliksir izkušenj« .
Steklenice izkušenj se za sredstva prodajajo pri trgovcu.
Da bi steklenico popili, kliknite nanjo.

Če je junak dosegel maksimalno količino mane ali maksimalno stopnjo, ne boste mogli uporabiti urokov za zapolnitev.

Če junak ni dosegel omejitve mane in npr. do omejitve manjka še 20 man, značilnost steklenice pa omogoča, da se zaloga dopolni za 20.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
bottle_mana1.png 7.2 kB 1 16-Sep-2013 15:35 Administrator
png
bottle_xp1.png 7.3 kB 1 16-Sep-2013 15:35 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 16-Sep-2013 15:35 by Administrator