Zunanja posest, na kateri se nahaja osrednja stavba, prideluje posebna sredstva - črne bisere. Jezera imajo omejeno življenjsko dobo, informacije o kateri lahko vidite znotraj osrednje stavbe ali na sami stavbi.


V Slanem jezeru ni ne vrat ne predora, zato lahko na posest napadejo kadar koli.

Na posesti so 4 celice na letečem otoku, kjer lahko zgradite obrambne in druge stavbe. Prav tako lahko gradite naselja, enako kot v mestu.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
salt.jpg 181.2 kB 1 13-Sep-2011 14:25 Administrator
png
slano jezero2.png 565.0 kB 1 27-Sep-2013 17:39 Administrator
jpg
сол_озеро.jpg 205.2 kB 1 09-Jun-2010 17:03 Administrator
« This page (revision-15) was last changed on 27-Sep-2013 17:40 by Administrator