Zunanja posest, v kateri Osrednja stavba pridobiva posebno sredstvo – Črni Biser.
Hitrost pridobivanja znaša 200 ČB na uro.

Gral se ustvarja na naključnem mestu na zemljevidu in je viden vsem igralcem brez potrebe raziskovanja. Se naključno spreminja svojo nahajališče enkrat na dan, ob 20:00 glede časa strežnika. Kot tudi druge zunanje posesti Gral ima omejen rok trajanja, katerega podrobnosti so navedene v Osrednji stavbi ali na stavbi sami.


V Gralu ni niti vrat, niti predorja, zato na posest lahko napadate ob vsakem trenutku.

Na posesti so 4 celice, na katerih lahko gradimo Obrambne in druge stavbe. Tudi lahko gradimo naselja, kot v mestu. Ampak med premestitvijo Grala se stavbe v njem in njegovih naseljih rušijo pa se tisti, ki stojijo za pomoč misije, vračajo na svoje posesti. Med premestitvijo Gral postane nevtralen pa se vojska iz garnizije vrača z misijo Beg na bližnjo posest igralca.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
grail.png 321.0 kB 1 31-Oct-2014 13:35 Administrator
« This page (revision-5) was last changed on 09-Feb-2015 14:45 by Administrator