Misija Špijonaža omogoča pogledati nasprotnikovo posest. Misijo lahko zaženete iz menija mape kraljestva s klikom na tujo posest.

Za odpravo misije je potrebno:


Okno za odpravo. Sami izberete število vohunov, ki jih želite odpraviti. V spustnem polju izbire posesti, kamor pošiljate vohune, lahko izberete katero koli lastno posest.

"Špijonaža" ni misija v polnem pomenu besede, se ne prikaže v seznamu misij in ni vključena v omejitev števila misij. Dejanje se začne takoj.

Pri špijonaži poteka boj med vašimi vohuni in nasprotnikovimi protivohuni.
Če na posesti, kjer poteka vohunjenje, ni protivohunov, vohuni dobijo 4. stopnjo dostopa.
Če 100 vohunov naleti na nasprotovanje 10 protivohunov, v povprečju umrejo 3 vohuni in 1 protivohun.

V začetku boja se primerja število vaših vohunov in nasprotnikovih protivohunov, določi se, ali dobite možnost videti trenutni posnetek igralčeve posesti v danem trenutku, in, če da, s kakšno stopnjo dostopa (glej tabelo spodaj).
4. stopnja dostopa je najvišja. Na voljo so vam vse informacije o igralčevem posestvu.
3. stopnja dostopa. Nedostopne so vam informacije o vojski v zaklonišču in pomožni vojski v zavezniških poljih, prav tako ne morete vstopati v notranjost stavb.
2. stopnja dostopa. Nedostopne so vam tudi informacije o vojski v garniziji in znanost.
1. stopnja dostopa. Vidite lahko le informacije o sredstvih v banki posesti in število ter razporeditev s stavbami zasedenih celic.


Verjetnost pridobitve stopenj dostopa v odvisnosti od premoči vohunov nad protivohuni, v %:

ni dostopa 1. stopnja 2. stopnja3. stopnja4. stopnja
0 % Vohunov od protivohunov (protivohunov je zelo veliko)70 30 00 0
50 % Vohunov od protivohunov (vohunov je za dvakrat manj)50 45 5 0 0
100 % Vohunov od protivohunov (moči so izenačene) 2050 25 5 0
200 % vohunov od protivohunov (vohunov je za dvakrat več) 0 10 25 60 5
400 % vohunov od antivohunov (vohunov je za štirikrat več) 0 0 0 50 50

Poročilo o špijonaži se lahko shrani v sporočila.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
izgube vohunov.png 87.8 kB 1 19-Sep-2013 11:47 Administrator
jpg
sp.jpg 76.5 kB 1 10-Jun-2010 12:27 Administrator
jpg
sp4.jpg 66.5 kB 1 10-Jun-2010 16:13 Administrator
jpg
spy.jpg 60.9 kB 1 14-Sep-2011 14:11 Administrator
jpg
spymes.jpg 73.4 kB 1 14-Sep-2011 14:23 Administrator
png
vohuni.png 53.0 kB 1 19-Sep-2013 11:43 Administrator
« This page (revision-25) was last changed on 19-Sep-2013 11:48 by Administrator