Tabor lahko napadete s ciljem »Uničenje posesti«.
Prav tako sta dostopna »Ropanje« in »Ujetje sužnjev«.

Uspešna misija »Uničenja posesti« uniči tabor.
Pri uničenju tabora začnejo preživela vojska in junaki misijo beg v najbližje mesto.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
camp_hall.png 23.8 kB 1 12-Sep-2013 09:07 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 12-Sep-2013 09:07 by Administrator