Naseljenci se odpravljajo na prazna polja kraljestva z misijo Kolonizacija, da bi zgradili novo mesto.


Za odpravo misije potrebujete:


Od hitrosti odprave misije Kolonizacija je odvisna količina začetnih sredstev, ki bodo bonus pri ustanovitvi mesta. Manjša je hitrost, več je začetnih sredstev.

Če polje, na katero ste poslali naseljenca, ni primerno za ustanovitev mesta ali pa se na njem nahaja kakršen koli objekt, ki ga niste raziskali (Zunanja posest ali ruševina), se bo Kolonizator vrnil z neuspešno misijo. Lahko ga ponovno pošljete na drugo polje. Prav zato priporočamo, da pred naselitvijo Raziščete polje v kraljestvu.
Pri izboru terena naselitve upoštevajte bonuse terena.


Novo mesto lahko poimenujete pri vhodu v mesto ali v Osrednjo stavbo.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
mesto.png 66.0 kB 1 19-Sep-2013 12:36 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 19-Sep-2013 12:37 by Administrator