Klani imajo več funkcij kot zavezništva.

Da bi registrirali klan, je potrebno:

  • preučiti znanost Klani
  • zgraditi stavbo Diplomatski korpus
  • v zavihku Klani (v stavbi Diplomatski korpus) registrirati novi klan. Skušajte ustvariti klan z imenom, ki ne bo preveč podobno kakemu drugemu imenu klana. V primeru da bodo imena klanov podobna in bi lahko drugi igralci pomislili, da gre za en in isti klan, ima administracija pravico preimenovati klan.
  • poslati povabila igralcem in počakati na njihovo potrdilo vabila.

Da bi vstopili v klan, je potrebno:
  • preučiti znanost Klani
  • zgraditi stavbo Diplomatski korpus
  • v zavihku Klani (v stavbi Diplomatski korpus) potrditi vabilo v klan, ki ga je poslal vodja želenega klana.

V klanu je lahko od 5 do 100 ljudi. Če je v klanu manj kot 5 ljudi, ima status "V procesu registracije" in se ne šteje kot polnovreden klan. V ratingih se tak klan odraža s sivo barvo.
Maksimalno mogoče število pripadnikov klana določa stopnja klana. Stopnjo lahko povišate v stavbi Diplomatski korpus.

Obstajata dve vrsti klanov: Monarhični klani in Demokratični klani.

Rast stopnje klana
Vsako povišanje stopnje klana zahteva od igralcev določeno vsoto prispevka v zlatu. Za razvoj klana lahko prispevajo le igralci, ki so dosegli 10 000 000 splošnega ratinga. Prispevki se izvedejo prek gumba s podobo zlata - "Prispevati" v zavihku "Klani".
Klan se ustanovi kot monarhičen. S 3. stopnjo lahko klan postane demokratičen.
Stopnja Kapaciteta,
ljudi
Cena,
Стоимость,
1 5
2 10 50 000 25
3 15 150 000 100
4 20 300 000 300
5 25 1 000 000 800
6 35 5 000 000 2 000
7 50 10 000 000 5 600
8 10020 000 000 16 000Kako lahko izvem, kdo je vodja klana?
Vstopite v Rating Moč klana in v iskalno polje vpišite ime klana.
Ko se izpišejo rezultati, se z miško postavite na ime klana in v prikaznem oknu se bo izpisalo ime vodje klana in koordinate njegove Prestolnice.Pravice pripadnikov klana:

  • Vodja klana
  • Vojaški minister
  • Zakladnik

»Vodja klana« lahko kateremu koli pripadniku klana podeli pravice Vojaškega ministra in Zakladnika in jih tudi odvzeti. Možnost podelitve pravic se izvede z gumbom "Pravice pripadnika klana", ki se nahaja v stavbi Diplomatski korpus, zavihkom Klan, znotraj bloka z igralčevim uporabniškim imenom.

Pravica »Zakladnik« nudi možnost, da se v klan sprejme ali izključi katerega koli igralca, vključno z Vojaškim ministrom, razen Vodje klana. Pravica »Zakladnika« daje dostop do stavb Skladišče klana in Rezervat klana prek gumbov, ki se nahajajo v dialogu z igralčevimi pravicami.

Pravica »Vojaški minister« daje možnost v klan sprejemati in izključevati katerega koli igralca, vključno z Zakladnikom, razen Vodje klana. Pravica Vojaški minister se izpiše z rdečo barvo v oknu misij nosilca pravice do misije – napada, ki potekajo proti pripadnikom klana. Misije napade lahko skrijete tako, da umaknete oznako pri Pokaži misije pripadnikov klana.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
clan.jpg 74.2 kB 2 14-Sep-2011 15:53 Administrator
png
clan.png 99.0 kB 1 02-Oct-2013 16:12 Administrator
jpg
clanr.jpg 74.2 kB 1 14-Sep-2011 15:55 Administrator
jpg
dipcorps.jpg 112.2 kB 1 14-Sep-2011 15:42 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 30-Aug-2010 13:45 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 30-Aug-2010 13:45 Administrator
jpg
клан.jpg 75.1 kB 1 09-Jun-2010 17:37 Administrator
« This page (revision-55) was last changed on 12-Dec-2013 15:52 by Administrator