Kako kupovati na dražbi:

Ko dosežete skupni rating v višini 10 000 000 točk, dobite možnost dostopa do zavihka Trga - Dražba.

V zavihku Dražba lahko vidite pošiljke s količino ČB, ceno zanje, koliko časa je še ostalo do konca dražbe za to pošiljko in kdo je že dal ponudbo zanjo.
Izberite pošiljko, ki vam je všeč, in dajte ponudbo.
Pri tem se zlato za pošiljko ne odšteva.
Če tekmujete s ponudbo nekoga, morate ceno povišati za minimalno 5000 zlata. Vendar lahko drugi tekmujejo z vašo ponudbo.
Če je nekdo dal višjo ponudbo, ki je do konca dražbe za dano pošiljko manj kot uro, se čas dražbe podaljša za eno uro.

Ko se čas dražbe za dano pošiljko izteče, se vam zavihek Dražba spremeni – pojavi se možnost, da izberete mesto, iz katerega boste plačali pošiljko, in štoparica. V 2 dneh morate to vsoto nabrati in jo plačati.


Če navedene vsote ne plačate, boste imeli 7 dni onemogočen dostop do dražbe. Če boste v naslednjih 30 dneh znova ponovili kršitev, boste imeli 30 dni onemogočen dostop do dražbe. Nato boste lahko dražbo znova uporabljali.


OPOMBA: Igralci ne morejo prodajati ČB! Pošiljka z naključno količino ČB se samodejno pojavi takoj po nakupu katere koli pošiljke.

K stavbi Trg

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
DRAŽBA1.png 56.0 kB 1 18-Sep-2013 18:30 Administrator
« This page (revision-2) was last changed on 18-Sep-2013 18:30 by Administrator