Zavezništvo je možnost pošiljati pomoč in ustvarjati Skupen napad.
Zavezniški status se preverja le v trenutku pobude misije.

Za sklenitev zavezništva je potrebno:

  • preučiti znanost Diplomacija
  • zgraditi stavbot Diplomatski korpus
  • igralcu predlagati zavezništvo in počakati, da le-ta sprejme vabilo, ali pa sprejeti vabilo drugega igralca.

Zavezništvo se sklene takoj po sprejetju vabila. Pri prekinitvi zavezništva ima zavezništvo še en dan status "V razpustitvi". Prekinitve ni mogoče preklicati.
Zavezniku lahko date ali pa ne možnost, da vidi in vstopa na vaše posesti, pa tudi vidi vaše misije.
V zavezništvu je lahko največ 7 ljudi.
Maksimalno možno število zaveznikov je odvisno od stopnje znanosti Diplomacija.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Diplomacija.png 40.9 kB 1 23-Sep-2013 18:33 Administrator
jpg
all.jpg 66.9 kB 1 14-Sep-2011 15:33 Administrator
« This page (revision-19) was last changed on 23-Sep-2013 18:33 by Administrator