Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
brotherhood.png 4.5 kB 1 27-Jan-2015 17:28 Administrator

This page (revision-2) was last changed on 09-Feb-2015 14:42 by Administrator

This page was created on 27-Jan-2015 17:28 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
[{Image src='brotherhood.png' align='center' }] \\ The __“Sword Brotherhood”__ button appears in the Main Building of player`s capital upon accomplishing the respective quest.\\
[{Image src='brotherhood.png' align='center' }] \\Gumb __«Bratstvo meča»__ postane dostopen v Osrednji stavbi po opravljenju igralcem pogojev ustrezne naloge.\\
At line 4 changed 13 lines
The Sword Brotherhood allows to hire and to reward other players for inflicting damage on your aggressors who successfully attacked you within last __7 days__. \\
The Sword Brotherhood allows you to carry out orders placed by other players as well and to get reward by doing so.\\
Types of inflicted damage: \\
a) annihilation of specified aggressor`s troops;\\
b) full destruction of a certain number of buildings in the specified aggressor`s domain; \\
c) seizure of the specified Outer Estate of the aggressor.\\
Bratstvo meča dovoljuje za nagrado ukazati (naročiti) drugim igralcem povzročiti škodo krivcem, ki so Vas uspešno napadali, tekom __7 dni__ od trenutka začetka napada. \\
Bratstvo meča tudi dovoljuje izbrati naročilo med obstajajočimi naročili drugih igralcev in po njegovemu opravljenju dobiti nagrado.\\
Možnosti škode: \\
а) uničenje navedene vojske krivca;\\
б) popolno uničenje navedenega števila stavb na konkretni posesti krivca; \\
в) odvzem konkretne Zunanje posesti.\\
At line 18 changed 5 lines
The Customer can act incognito or openly.\\
The Customer can make not more than __1 revenge order__ at a time. However, unlimited number of players can make a revenge order against the same aggressor.\\
Naročnik lahko nastopa inkognito ali odkrito.\\
Na enega krivca naročnik lahko naredi ne več kot __1 naročilo__ v vsak trenutek časa. Neomejno število naročnikov lahko naročajo enega in istega igralca.\\
At line 24 changed 15 lines
Once the order is placed, it can be accepted by the avenger within __7 days__. \\
The Customer shall assign a reward for accomplishing the revenge order (a random scroll or artifact). \\
The cost (in BG) of this reward will be charged from the account of the Customer.\\
The full amount of BG can be refunded to the Customer only:\\
1. if the order won`t be accepted by any of the avengers within 7 days (order annulment). \\
2. if the Customer canceled the order before it was accepted by avenger. \\
3. if the order was accepted by the avenger, but never got fulfilled within 7 days (failure of the order).\\
Nameščeno naročilo izvršitelj lahko vzame za izvajanje tekom __7 dni__ od trenutka njegove namestitve. \\
Za izvajanje naročila naročnik mora določiti nagrado izvršitelju (poljubni zavihek ali poljubni artefakt). \\
Za naročilo se z računa Naročnika odstrani znesek ČB, v višini vrednosti artefakta ali zavihka ustrezne stopnje.\\
Celotna vrednost nagrad v ČB se vrne kupcu v naslednjih primerih:\\
1. Če naročilo ne bo vzeto nobenim izvršiteljem tekom 7 dni (preklicanje naročila). \\
2. Če Naročnik je preklical naročilo prej, kot ga je prejel izvršitelj. \\
3. Če naročilo je vzeto, ampak ni opravljeno tekom 7 dni (neuspeh naročila).\\
At line 40 changed 7 lines
The order __can`t be accepted (even seen)__ by the aggressor himself, his allies, clan mates and all clan mates of the clan that has a peace treaty signed with the aggressor`s clan. \\
The avenger can accept only 1 order at a time.\\
The avenger __can`t give up__ the accepted order. The avenger has 7 days to fulfill the order. Upon accomplishing the revenge order, the avenger can get the reward by clicking the “Sword Brotherhood” button. \\
Naročilo __ni na voljo__ za krivca, njegove zaveznike, soklanovce in soklanovce iz klana, ki je podpisal mirovno pogodbo s klanom krivca. \\
Izvršitelj lahko opravlja zgolj eno naročilo v vsak trenutek časa.\\
Izvršitelj __se ne more odvreči__ od vzetega naročila. Naročnik ima 7 dni za opravljanje naročila. Po opravljenju lahko vzame nagrado, pritiskajoč gumb «Bratstvo meča». \\
At line 48 changed 5 lines
By accomplishing a revenge order, the avenger scores __+5 points__ in the “Sword Brotherhood” rating. Each failed order deducts __-1 rating point__.\\
The clan rating is calculated __by summing up the scores__ of all clan mates. \\
Za opravljeno naročilo igralec dobiva __+5 točk__ v rating igralcev «Bratstvo meča», za neuspešno naročilo se zaračuna __-1 točka__.\\
Za klane __se štejejo vse točke__ igralcev, ki so v klanu. \\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
2 09-Feb-2015 14:42 2.112 kB Administrator to previous
1 27-Jan-2015 17:28 2.286 kB Administrator to last
« This page (revision-2) was last changed on 09-Feb-2015 14:42 by Administrator